Wilt u het nieuwe jaar met rust en bezinning beginnen. 

Loop gerust op vrijdag 3 januari tussen 18.30 en 19.30 uur binnen. Met de Eucharistische zegen wordt het uur afgesloten. Ook kunt u dat uur, bij de priester die in de kerk aanwezig is, het Sacrament van boete en verzoening ontvangen.


Op zondag 5 januari 2020 om 10.00 uur vieren we in de St. Martinuskerk in Wehl de gezamenlijke Driekoningenviering. Eén van de zogenaamde Gabriëlmomenten die we door het jaar kennen. De parochie H. Gabriël nodigt alle parochianen uit om deze viering bij te wonen. Samen willen we vieren en het nieuwe jaar inluiden.

De eucharistieviering wordt voorgegaan door het gehele pastorale team en er is een speciale kinderwoorddienst. Alle kinderen uit de parochie zijn van harte welkom om het feest van Driekoningen te komen vieren. De zang zal tijdens deze viering worden verzorgd door het zogenaamde Gabriëlkoor, met medewerking van een aantal dirigenten van koren uit de parochie.

Na de viering wordt u uitgenodigd in zaal Reuring (aan het Kerkplein in Wehl) om in een passende sfeer elkaar te ontmoeten en onder het genot van een kop koffie en een drankje elkaar nieuwjaar te wensen. We besluiten dit gezellig samen zijn rond 13.00 uur.


De komende week zijn er veel vieringen rond Kerstmis. Op kerstavond zijn er aan het begin van de avond kindervieringen en later op de avond communie- en eucharistievieringen. Ook 1e en 2e kerstdag zijn er diverse vieringen in onze parochie.

Weet u welkom!


Kinderen en kerststal. Altijd een combinatie die voor verrassingen kan zorgen. Waar het ene kind de beeldjes wil gebruiken om mee te spelen is het andere heel geïnteresseerd in wie dat nou allemaal zijn. ‘Wie is dat? En die? En die daar?” En dan begint het verhaal te lopen. Uitleggen wie Jezus, Maria, Jozef en de herders zijn, dat lukt nog wel. Waarom die os en de ezel er bij zijn vraagt al wat meer inzicht in het kerstverhaal, want waarom is Jezus niet thuis of… lees meer


Toegankelijke gezondheidszorg in Niger

De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie CAFOD de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren. 

Wat is er aan de hand?

Niger ligt in de Sahel regio en behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De bevolking heeft te lijden onder een voedselcrisis, terugkerende hongersnoden. Sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs ontbreken vaak. De politieke instabiliteit van de buurlanden, migratie en klimaatverandering vormen grote bedreigingen. Als gevolg van ondervoeding en ziekte is de kindersterfte de hoogste ter wereld. De gezondheidszorg is kwetsbaar en slecht toegankelijk. Dat geldt ook voor de inwoners van Tambole en Dogona. Zij moeten respectievelijk 35 en 50 kilometer reizen naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum in Boni. Slechts 1 op de 5 zwangere vrouwen krijgt regelmatig zorg voor en na de bevalling. Ziekte in een gezin betekent: ver reizen voor zorg en medicijnen. Dat kost veel tijd, waarin geen geld verdiend kan worden. De kosten van gezondheidszorg dwingen mensen vaak om schulden te maken. Zo houdt ziekte de armoede in stand.

Wat willen we bereiken?

Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar worden voor de inwoners van Boni, Tambole en Dogona. We willen de zorg rond zwangerschap en bevalling verbeteren om sterfte van moeder en kind te verminderen. Ook willen we meer doen aan ziektepreventie, bijvoorbeeld om de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen. De Adventsactie wil hen hierbij ondersteunen.

Wilt u dit project ondersteunen? Draag dan bij door uw gift te storten op nr. NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op


Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

Wat is er aan de hand?

Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. Droogte, overstromingen en gebrek aan voedsel ontwrichten de economie. Bijna een derde van de inwoners kunnen niet voorzien in hun levensonderhoud en zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen ontheemd is geraakt in eigen land.

Daarnaast keren maandelijks honderden Somalische vluchtelingen terug uit Ethiopië en Jemen. Veel van deze ontheemden verblijven in kampen. De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s. In de kampen is de situatie zo mogelijk nog erger.

Wat willen we bereiken?

Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de moeder- en babysterfte in de kampen van de ontheemden in de stad Dolow, in het zuiden van Somalië. We willen professionele geboorte zorg- en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 360 jonge moeders en 360 pasgeborenen. De Adventsactie wil hen hierbij ondersteunen.

Wilt u dit project ondersteunen? Draag dan bij aan de collecte in het weekend van 14/15 december a.s. of door uw gift te storten op nr. NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl


Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Wat is er aan de hand?

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat.

De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen. De Adventsactie wil hen hierbij ondersteunen.

Wilt u dit project ondersteunen? Draag dan bij aan de collecte in het weekend van 14/15 december a.s. of door uw gift te storten op nr. NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl

 


Aanpak moeder- en kindsterfte in El Salvador

De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt medische zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila op het platteland van El Salvador. De kliniek heeft zich tot doel gesteld de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren door goede geboortezorg te bieden en gezonde voeding te stimuleren. Adventsactie wil hun hierbij ondersteunen.

Wat is er aan de hand?

In het noorden van El Salvador, in de provincie Chalatenanago, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog werd deze plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden de inwoners Guarjila weer op. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en leidde een groep tienermeisjes op tot gezondheidsvoorlichters. Daarmee legde zij de basis voor een systeem van elementaire gezondheidszorg. De kliniek richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team van artsen en andere zorgverleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvoldoende middelen om hier iets aan te doen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van de kliniek.

Wat willen we bereiken?

Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen. 

Wilt u deze moeder- en kind project ondersteunen? Draag dan bij aan de collecte in het weekend van 14/15 december a.s. of door uw gift te storten op nr. NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op

www.adventsactie.nl


Vrijdag 6 december is er een ‘Heilig uur’ in de Mariakerk in Didam. Bent u op zoek naar stilte en rust om zo inspiratie en kracht op te doen voor de tijd die komt?

Loop gerust tussen 18.30 en 19.30 uur binnen. Met de Eucharistische zegen wordt het uur afgesloten. Ook kunt u dat uur, bij de priester die in de kerk aanwezig is, het Sacrament van boete en verzoening ontvangen.


Advent is een tijd van verwachting. Als we Sinterklaas vieren wordt die geest al over ons vaardig. “Vol verwachting klopt ons hart”.

Het verwachtingsvol uitzien naar iets moois, naar de geboorte van Gods Zoon, naar Zijn komst in ons menselijk bestaan, dat is de betekenis van de adventstijd, waarin we toeleven naar de geboorte van Jezus die we vieren op het kerstfeest.

Lees meer…

Parochie H. Gabriël