Gebedsintenties zijn nu, behalve in huis aan huisbladen ook op de website van de Parochie H. Gabriël terug te vinden. De gebedsintenties die tijdens een viering worden afgelezen staan nu ook vermeld in het vieringenrooster op de website van de parochie. Deze worden zichtbaar zodra u de betreffende viering geselecteerd hebt


Paus Franciscus vraagt te bidden voor de Kerk in Afrika

“De verdeeldheid in Afrika op het gebied van etnische identiteiten, talen en stammen kan worden overwonnen door eenheid in de verscheidenheid te bevorderen. Ik wil de zusters, priesters, leken en missionarissen bedanken voor hun werk ten behoeve van dialoog en verzoening tussen de verschillende delen van de Afrikaanse samenleving. Laten we deze maand bidden dat de Kerk in Afrika door de toewijding van haar leden zuurdesem van eenheid zal zijn voor alle volken; een teken van hoop voor dit continent.”

Sinds de missie naar Afrika tijdens het koloniale tijdperk heeft zich daar inmiddels een zelfbewust, inheems christendom ontwikkeld. In 2018 waren ruim 220
miljoen van de 1,3 miljard inwoners van het Afrikaanse continent katholiek. In vergelijking met 2010 is dit een toename van 23 procent. Als we niet langer overvolle
vluchtelingenboten in de Middellandse Zee willen zien, moeten we onze medechristenen in Afrika op alle mogelijke manieren ondersteunen, zodat zij “een teken van hoop kunnen vormen”.

Help onze medegelovigen in Afrika, geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte in het weekend van 19 en 20 oktober aanstaande of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, ten name van MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl


Van 26 september tot 1 oktober zijn we met een groep naar Lourdes geweest. Wilt u weten hoe onze bedevaart was dan kunt u dit lezen in ons reisverslag en natuurlijk hebben we ook foto’s in ons fotoalbum


In de meimaand was het thema van de Mariavieringen: Maria laat zich vinden in Kevelaar, Banneux en Lourdes. Velen van ons gingen op bedevaart… anderen bleven thuis. Hebben wij Maria gevonden? Mocht u haar aanwezigheid ervaren?

Wij streven ernaar de parochie en zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving, vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven. Om de cirkel rond te maken staat voor de maand oktober de rozenkrans centraal. Met de rozenkrans en haar geheimen neemt Maria ons mee in haar leven en
het leven van haar Zoon Jezus. Die weg van Maria kan ook onze weg zijn, soms vol doornen, veel zijwegen en dwaalwegen.

Met de rozenkrans kan Maria onze gids zijn want…
… Er is MOED nodig om een stap te zetten
… GEDULD nodig om te ervaren
… Om VERTROUWEN niet te verliezen en HOOP te houden dat het beter wordt

Maria’s ZORG om ons en haar GELOOF kunnen ons hierbij helpen. Aan de hand van deze thema’s gaan wij samen met Maria op weg en om onze gebeden kracht bij te zetten en onze weg te verlichten, ontsteken wij aan het begin van iedere viering een kaarsje.

Achter in de kerk staat het schatkistje waar u uw intenties in kunt doen. Het schatkistje is nauwkeurig op slot gedaan. Uw intenties zijn daar veilig en worden in de komende reis naar Lourdes meegenomen en in de grot daar achtergelaten. Zo vervolgen we onze reis in de oktobermaand met Maria en hopen met velen een goede
tocht te hebben. U bent van harte welkom op:

Zaterdag 5 oktober Wehl Moed
Zaterdag 12 oktober ’s-Heerenberg Geduld
Zaterdag 19 oktober Zeddam Hoop
Zaterdag 26 oktober Beek Zorg, toewijding
Donderdag 31 oktober Didam Geloof

Werkgroep Mariavieringen
Pastor Ben Aarsen, Carla Krechting, Marian Scholten,
Ria Wiendels, Ans van Uhm, Thekla Hieltjes en
Josephien van der Aart

Parochie H. Gabriël