Die hoort er ook bij

Kinderen en kerststal. Altijd een combinatie die voor verrassingen kan zorgen. Waar het ene kind de beeldjes wil gebruiken om mee te spelen is het andere heel geïnteresseerd in wie dat nou allemaal zijn. ‘Wie is dat? En die? En die daar?” En dan begint het verhaal te lopen. Uitleggen wie Jezus, Maria, Jozef en de herders zijn, dat lukt nog wel. Waarom die os en de ezel er bij zijn vraagt al wat meer inzicht in het kerstverhaal, want waarom is Jezus niet thuis of… lees meer


Adventsactie 2019 week 4

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger

De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie CAFOD de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren. 

Wat is er aan de hand?

Niger ligt in de Sahel regio en behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De bevolking heeft te lijden onder een voedselcrisis, terugkerende hongersnoden. Sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs ontbreken vaak. De politieke instabiliteit van de buurlanden, migratie en klimaatverandering vormen grote bedreigingen. Als gevolg van ondervoeding en ziekte is de kindersterfte de hoogste ter wereld. De gezondheidszorg is kwetsbaar en slecht toegankelijk. Dat geldt ook voor de inwoners van Tambole en Dogona. Zij moeten respectievelijk 35 en 50 kilometer reizen naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum in Boni. Slechts 1 op de 5 zwangere vrouwen krijgt regelmatig zorg voor en na de bevalling. Ziekte in een gezin betekent: ver reizen voor zorg en medicijnen. Dat kost veel tijd, waarin geen geld verdiend kan worden. De kosten van gezondheidszorg dwingen mensen vaak om schulden te maken. Zo houdt ziekte de armoede in stand.

Wat willen we bereiken?

Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar worden voor de inwoners van Boni, Tambole en Dogona. We willen de zorg rond zwangerschap en bevalling verbeteren om sterfte van moeder en kind te verminderen. Ook willen we meer doen aan ziektepreventie, bijvoorbeeld om de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen. De Adventsactie wil hen hierbij ondersteunen.

Wilt u dit project ondersteunen? Draag dan bij door uw gift te storten op nr. NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op

Parochie H. Gabriël