In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht. Meer informatie vindt u op www.vredesweek.nl

 


Op zondag 29 september vieren we onze naamdag. Op de Gabriëldag. We beginnen met een feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur in de Mariakerk te Didam. Daarna een informele ontmoeting met elkaar. Het is een dag van bemoediging en bevestiging.  Daarmee doen we recht aan ons gemeenschappelijke naam; parochiaan van de parochie van de H. Gabriel. Lees meer…


Een dag voor en door alle parochianen van de parochie H. Gabriël waarbij we samen vieren en elkaar ontmoeten. Centraal staat de Eucharistieviering om 10.00u in de Mariakerk in Didam die muzikaal wordt opgeluisterd door het Gabriëlkoor, samengesteld uit koorleden vanuit allerlei koren binnen de parochie. Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst.

Traditioneel is inmiddels ook de mogelijkheid om gezamenlijk fietsend naar de Gabriëldag te komen. Met ook dit jaar weer twee zogenaamde fietslinten vertrekkend uit ‘s-Heerenberg en Zeddam. Tijden van vertrek worden binnenkort bekend gemaakt.

Na de viering is er een gezellig samenzijn in de tent naast de Mariakerk met koffie, thee en wat lekkers. Wegens het succes van vorig jaar kunt u het orgel in de Mariakerk weer van dichtbij bekijken én is er aandacht voor een aantal workshops die we in 2019 – 2020 zullen organiseren. Ook voor de jongsten onder ons zijn er weer diverse leuke spelletjes en wordt er geschminkt. Uiteraard is ook de engel Gabriël persoonlijk aanwezig! Na een eenvoudige lunch wordt de dag uiterlijk 13.30u afgesloten.


Iconen zijn geschilderde afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods en andere heiligen en van Bijbelse verhalen. Ze worden met een speciale techniek – door gaans op hout – volgens vaste voorschriften en regels geschilderd. Het maakt daar bij niet uit door welke schilder en in welke tijd ze geschilderd zijn (en nog steeds worden!).

Iconen worden dan ook niet met de naam van de schilder gesigneerd. Een icoon is van alle tijden en blijft overal en altijd herkenbaar voor iedereen. In de parochie start er weer een nieuwe cursus iconen schilderen onder leiding van Jos Bentert uit Nieuw Deurningen.

Wilt u hieraan deelnemen? Dat kan, u bent van harte welkom.

De cursus start op 7 september 2019 en is vervolgens om de week zodat de iconen dan met het weekend van de 1e advent klaar zijn. Het betreft bijeenkomsten van 09.30u tot 16.00u in het parochiecentrum in Didam. De kosten bedragen € 210,- per persoon en zijn inclusief inclusief icoonplank, verf, koffie en thee. De kwasten kunt u zelf meenemen of kopen bij dhr. Bentert (marterhaar € 47,50). Geïnteresseerd?

Geef u op via gabriel@parochiegabriel.nl onder vermelding van cursus iconen en met uw volledige adresgegevens.

H. Gabriël geschilderd door Trudy Boelee​

Wilt u meer weten over de inhoud, de tijd waarin de teksten geschreven zijn en de betekenis voor ons in deze tijd…geef u dan op voor de Bijbelcursus 2019-2020..

Het kost u niets, alleen 1 euro voor de koffie of thee.
Plaats : Kerkzaaltje aan de Torenstraat 10 te Didam.
Cursusleider: Dhr. Leen den Besten
Tijd: van 19.45-21.30u
Data: woensdag 2 okt. 6 nov. 4 dec. 2019
          woensdag 8 jan. 5 febr. 4 maart 1 april. 2020.

U kunt zich opgeven bij: feike.tielgroenestege@outlook.com


We staan op de drempel van een nieuw werkjaar. Zo langzamerhand zullen de meeste mensen de draad van het gewone leven weer oppakken. Ook de activiteiten in onze parochie starten weer. Hoe gaat u dat doen, Hebt u plannen of dingen die u per sé dit komende jaar wilt doen?

Lees meer…


Dat is ook het motto van de commissie Vrijwilligersbeleid van onze parochie.

Veel mensen in onze geloofskernen dragen met hun inzet en expertise bij om voor de toekomst het motto veilig te stellen. De vele vrijwilligers dragen op die manier bij aan onze wens een levende parochie te zijn en te blijven.

De genoemde commissie heeft onze vrijwilligers met naam en functie behoorlijk goed in beeld, waar we vertrouwelijk mee werken.  Geen zorgen denkt u misschien. Toch kijkend naar de toekomst constateren we dat veel vrijwilligers meer dan een taak vervullen, daar zijn we dankbaar voor en blij mee. Maar zorgwekkender vinden wij de leeftijd van de vrijwilligers en dreigen er in de naaste toekomst vacatures te komen.

Op veel terreinen van ons kerk-zijn/parochie-zijn zullen we straks niet meer actief kunnen zijn door gebrek aan menskracht. We zouden dus nu alvast vele vacatures op een rijtje kunnen zetten. We willen dat nu nog niet doen, maar wel een beroep op u om na te denken een gedeelte van uw tijd aan de parochie te besteden.

We doen dan ook een beroep op u om als u uw steentje aan het geheel bij wilt dragen iets van u te laten horen.  Een commissielid zal dan contact met u  opnemen en zal u helpen uw plek te vinden.  Denkt u niet direct “niks voor mij en ik ben geen heilig boontje”. We hebben denkers en doeners nodig en niet alleen in ons kerkgebouw.

Denk maar eens aan: Bezoekwerk, niet alleen ouderen en zieken. Hulp bij diaconale-contacten, met mensen natuurlijk maar ook bij praktische zaken. Klusjes in de tuin, op het kerkhof of in de parochiegebouwen Natuurlijk ook in de liturgie, in de kerk dus. Mensen die een taak verrichten bij avondwake en afscheid van mede parochianen. Kinderen en jonge mensen helpen de weg te vinden in geloven en leven.

En nog veel meer…

Reken maar, in de parochie voor elk wat wils.
Meer inlichtingen via vrijwilligers@parochiegabriel.nl

Namens de commissie Vrijwilligersbeleid:

Sandra Bergevoet, Ben Aarsen


Dit jaar op woensdag 7 augustus a.s. wordt er vanuit onze Parochie H. Gabriël wederom de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden.

Traditiegetrouw zal  Harmonie de Club uit Didam weer meegaan en voor de muzikale ondersteuning zorgen. 

De zang tijdens de plechtige Hoogmis , dit jaar om 13.30 uur en het Marialof  om 17.00 uur in de Basiliek zal worden verzorgd door het Gabrielkoor. Leden van het pastoraal team zullen deze dag in de vieringen voorgaan.

Dit jaar wordt ’s morgens om 11 uur in het park de grote kruisweg gelopen en voor diegenen die minder goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel.

Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te bezoeken en te zorgen voor de inwendige mens.

Voor informatie en opgave kunt U zich voor 27 juli a.s. aanmelden bij het secretariaat

in uw eigen geloofskern of bij de broedermeesters. Zie info onder uw eigen geloofskern.

De kosten bedragen  € 17,– voor volwassenen en € 5,– voor kinderen.

Bij opgave wordt u het programma van deze dag overhandigd en medegedeeld waar u kunt opstappen.

De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar we gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Er is ook de mogelijkheid om per fiets op bedevaart naar Kevelaer te gaan.

Pastoor Jansen wil ook dit jaar weer met een groep pelgrims op dinsdag 6 augustus a.s. per fiets vertrekken naar Kevelaer. De avond brengt U door in Kevelaer en de volgende morgen sluit U zich dan aan bij alle pelgrims die per bus arriveren.

‘s Middags na het lof wordt weer huiswaarts gefietst.

Opgave en informatie voor deze bedevaart per fiets bij Mimi Hendriksen, tel. 06-13317696.

Graag vroegtijdig opgave zodat we hotelkamers kunnen vastleggen.

Tevens is er gelegenheid om zelfs per voet naar Kevelaer te gaan. U kunt zich bij  diaken Theo Reuling aansluiten die deze tocht onderneemt. De afstand is circa 50 km,   Hij vertrekt ook  dinsdag 6 augustus a.s. Contact: 0316-225687

Opgave Kevelaer:

Voor de geloofskern Wehl kunnen bedevaartgangers naar Kevelaer zich opgeven na de Eucharistieviering van zaterdag 20 juli 19.00 uur of voor 27 juli bij de broedermeesters:

Gerda van Grol-Kroes, Raadhuisplein 584, 7031 VN Wehl tel. 06 13317696

Bennie Steijntjes, Raadhuisplein 272, 7031 VL Wehl  tel. 0314 683206  of 06-51008727

Voor de geloofskern Nieuw Wehl opgave voor 27 juli bij de broedermeester

Marjo Vonk, Kleindorpseweg 18,7031 JB Wehl, tel. 0314-684428 of 06-22116520

Voor de geloofskern Loil:

Dinsdag 16 juli na de viering of voor 27 juli bij de broedermeesters

Tineke en Ben Geurts, Wehlseweg 38,6841 DM Loil Tel.: 0316-224254

Voor de geloofskern Nieuw- Dijk woensdag 10 en 24 juli na de viering

Voor de geloofskern Kilder: Vrijdag van 9 tot 11 uur secretariaat tot 27 juli

Voor de geloofskern ’s Heerenberg: dinsdag en donderdag van 10-12 uur secretariaat tot 27 juli

Voor de geloofskern Zeddam: Woensdag van 10 tot 12.00 uur secretariaat tot 27 juli

Voor de geloofskern Stokkum: Eerste en derde vrijdag van de maand van 11 tot 12.30 uur secretariaat tot 27 juli

Voor de geloofskern Beek: Donderdag van 9 tot 12 uur secretariaat tot 27 juli

Geloofskern Braamt: Dinsdag van 10 tot 11 uur secretariaat tot 27 juli

Geloofskern Didam: Dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 12 uur secretariaat voor 27 juli

Parochie H. Gabriël