Doordeweekse dagvieringen

Kerkdiensten mogen na 1 juni onder strikte voorwaarden weer doorgang vinden. De Nederlandse bisschoppen hebben aan de R.K. parochies richtlijnen gegeven waaraan moet worden voldaan. Als parochie H. Gabriël hebben we er voor gekozen om vanaf vrijdag 5 juni de doordeweekse vieringen in Wehl, Beek, ‘s-Heerenberg en Didam weer op te starten. In de diverse locaties, en met hulp en inzet van vele vrijwilligers, zijn we deze vieringen nu aan het voorbereiden.

Voorlopig is echter nog niet alles bij het oude. Niet alleen is het aantal kerkgangers beperkt, er zijn ook voorwaarden gesteld aan de hygiëne – zoals het ontsmetten van handen, aan looproutes door de kerkruimte. Vooralsnog zal er ook geen zang zijn en mogen er maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn.

Wilt u een dagviering bijwonen?

– Blijf thuis bij gezondheidsklachten
– Houd 1,5 meter afstand
– Volg de instructies van de deurwachter
– Ontsmet uw handen bij binnenkomst kerk
– Loop via de aangegeven lijnen
– Neem plaats op een aangegeven plek

Het ontvangen de Heilige Communie is pas weer mogelijk met ingang van 14 juni en gaat ook gepaard met veiligheidsmaatregelen. De volgende stap hopen we op 4 juli te kunnen zetten mits de corona-cijfers een dalende lijn blijven tonen.

Livestream

Vanaf dinsdag 9 juni zullen de doordeweekse vieringen niet meer via de livestream te volgen zijn. De vieringen op zondag, vanuit de Mariakerk in Didam, blijven we vooralsnog wel via de livestream uitzenden.


Brief van de Nederlandse Bisschoppen

Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?

Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar misschien ook wat ongemakkelijk, omdat het sinds half maart niet meer kon? Waarschijnlijk mist u een aantal bekenden?

En misschien is het moment van het ontvangen van de H. Communie wel emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets bijzonders is om weer voor Gods aanschijn te staan. Want thuis verbonden zijn met God is toch anders dan in… Lees de volledige brief


Afsluiting vastenproject

Door de coronauitbraak is het bijzondere project in het kader van de Vastenactie van dit jaar op de achtergrond geraakt. Het project van pastoor Thanh van de St. Willibrordusparochie Zevenaar dat is gericht op de verbetering van gehandicaptenzorg in Vietnam. U kunt deze viering nu bekijken via onderstaande link.

Afsluiting vastenproject ‘Gehandicapten Vietnam’

Het liturgie boekje kunt u downloaden Alleen de Vietnamese tekstliederen worden bij het zingen als ondertiteling weer gegeven. De video filmpje van de zusters zijn voorzien van een NL voice-over.

 


Pinksteractie

Pinksteractie

Week van de Ned. Missionarissen ( 23 t/m 31 mei)

Werken aan een rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar!

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. 

Ieder mens telt mee

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missiewerkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen.

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op hun AOW-premie. Missiewerkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining.

U kunt onze missionarissen steunen door:

door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website van WNM. https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den Haag.
 

Van harte aanbevolen.

Werkgroepen M.O.V.(Missie, Ontwikkeling en Vrede)

 

 

 

Parochie H. Gabriël