Vieringen

24 december

Om 17:00u kunt u via deze link een  kinderkerstviering op ons Youtube kanaal bekijken.
Om 20:00u is de Echaristieviering vanuit de Mariakerk te Didam via de livestream te bekijken.
Met M. Oortman, H. Hendriksen en T. Reuling. Dameskoor Martinus

25 december

Om 10:00u is de Echaristieviering vanuit de Mariakerk te Didam via de livestream te bekijken.
Met M. Oortman, B. Aarsen en T. Reuling Antonius van Paduakoor en drumfanfare St. Martinus Greffelkamp

26 december

Om 10:00u is de Echaristieviering vanuit de Mariakerk te Didam via de livestream te bekijken. 
Met M. Oortman en L. Feijen en het Martinuskoor Beek/Loerbeek

Kerststal bezoeken

Tijdens de Kerstdagen zijn onze kerken geopend om de Kerststal te bezoeken,
een kaarsje op te steken of voor gebed en bezinning. U kunt op de volgende
tijdstippen terecht:

– Beek: 10:00u -16:00u
– Didam: van 14:00 – 16:00 uur
– ‘s-Heerenberg: van 10:00u tot 16:00u
– Wehl: van 14:00 – 15:00 uur
– Zeddam: van 14:00 – 15:00 uur

In de kerken is een looproute aangebracht óf er zijn deurwachters aanwezig. Volgt u alstublieft de aanwijzingen zodat het voor iedereen gezond en veilig is.


De Gabriël en Willibrordus parochie hebben samen de video Op weg naar kerst gemaakt. Pastoor M. Oortman en pastoor Tuan vertellen u het verhaal en worden muziekaal begeleid door dirigent Kolenbrander en een aantal zangers.

U kunt de video bekijken via ons youtube kanaal en via deze rechtstreekse link


Het is bijna een open deur intrappen: Kerstmis 2020 is een andere Kerstfeest dan dat van vorige jaren. Laten we hopen dat het volgend jaar weer kan zijn zoals we gewoon zijn Kerstmis te vieren. In verband met de corona-maatregelen kunnen er geen vieringen worden bezocht. 

Wij hebben geprobeerd een manier te bedenken waarop u thuis, in huiselijke kring, toch samen kunt vieren en bidden. In de hand-out Samen thuis Kerstmis vieren staat een suggestie die u misschien kunt gebruiken om samen een bezinnend moment te ervaren. Wij wijzen u ook op de live-stream van vieringen, die te volgen is via de website van de parochie: www.parochiegabriel.nl.

Wij hopen dat u op deze manier de diepe betekenis van het Kerstfeest toch mag ervaren. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.

Pastoresteam en bestuur parochie H. Gabriël

Samen thuis Kerstmis vieren

 


We hebben allemaal de verstrekkende nieuwe maatregelen gehoord in verband met corona. Het pastoresteam en het bestuur van de parochie H. Gabriël hebben besloten om de vieringen met Kerstmis NIET open te stellen voor kerkgangers.

U vindt hieronder daarvoor de motivatie.

Dat het een bijzonder Kerstfeest zou worden, wisten we al lang. De lock down die gisteren door de regering is afgekondigd, maakt dat we Kerstmis 2020 niet snel zullen vergeten. De lock down is voor het pastoresteam en het bestuur van de parochie H. Gabriël aanleiding geweest om te besluiten vanaf nu tot en met het weekend van 17 januari 2021 alle vieringen die op het rooster vermeld staan te annuleren. Dus óók alle vieringen van Kerstmis en Oud en Nieuw. Vanaf nu zullen er vieringen worden gestreamd via YouTube vanuit de Mariakerk in Didam, waar geen publiek zal worden toegelaten. Een rooster van die vieringen zal zeer spoedig beschikbaar zijn via de gebruikelijke kanalen.

Het pastoresteam en het bestuur beseffen dat dit een ingrijpende beslissing is, maar wel een die verantwoord is. De regering heeft gevraagd om te voorkomen dat mensen samenkomen en daarom zijn de horeca, vele winkels, theaters en musea vanaf nu gesloten. Rond Pasen waren de omstandigheden gelijk en ook toen zijn er vieringen gestreamd en niet toegankelijk geweest voor publiek. Ook al zouden vieringen volgens de nu geldende maatregelen mogelijk zijn, dan nog willen wij als pastoresteam en bestuur door dit besluit duidelijk maken dat we solidair zijn met vele anderen die ook een moeilijke periode beleven en ervaren.

Het besluit doet pijn, zeker omdat we het Kerstfeest als een belangrijk moment in het jaar beleven, maar het is niet anders. Via de live-stream willen wij als parochie het nodige aanbieden, zodat Kerst toch bij u thuis binnen kan komen en ook in uw hart. Op de website zullen een aantal mogelijkheden worden aangeboden.

Ondanks dit besluit vertrouwen wij erop dat wij een bijzondere Kerst zullen beleven waarin we misschien des te meer mogen ervaren wat het betekent dat het Kerstkind in ons midden geboren wordt.

15 december 2020, pastoresteam en bestuur parochie H. Gabriël


De protestante kerken en de parochie Gabriël hebben een gezamenlijke adventsviering samengesteld en opgenomen deze kunt u bekijken via ons youtube kanaal.


Advent is voorbereiding. Bij het treffen van voorbereidingen maak je schoon, zet je dingen anders neer en voeg wat nieuws toe. Ook Advent 2020 nodigt uit tot verandering waarbij onze medemens wel belangrijk is en blijft. De bezinning handelt daar over.


Er kunnen maximaal 30 kerkgangers in de kerken meevieren.

Wanneer u een viering wilt bijwonen kunt u zich tijdens de openingstijden telefonisch opgeven bij het secretariaat van de geloofskern waar u mee wilt vieren.

U kunt zich opgeven voor maximaal één viering. Als het maximum bereikt is kunt u bijgeschreven worden op de lijst voor de eerst daarop volgende viering, tot maximaal een maand vooruit.

U kunt alleen maar reserveren als u géén coronagerelateerde klachten heeft. Krijgt u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u uw reservering te annuleren.


Zondag 29 november is de eerste zondag van de Advent. Zoals gewoonlijk organiseert de werkgroep Oecumene Didam, een samenwerking van de katholieke en de protestantse kerk, de Adventvespers.

Het thema van deze vieringen zal zijn: Verandering.

We lezen en horen over hoe Maria, Jozef en de herders via een Engel de boodschap krijgen dat er een bijzonder kind geboren zal worden. Deze boodschap zet het leven van elk van hun op zijn kop. Wat horen in de verhalen wat dat bij hun teweeg brengt. En wat doet het ons?

In deze corona tijd wordt veel van ons gevraagd. Wij worden meer op onszelf teruggeworpen. Misschien geven deze Bijbelse verhalen, de muziek en meditatie ons steun en troost.

Wij heten u van harte welkom op de protestantse kerk in Didam. De vieringen beginnen om 17.00u en zullen ongeveer een half uur duren.

We houden rekening met de richtlijnen van het RIVM.

U kunt zich digitaal aanmelden: vesper@pkn-didam.nl

Voor elke vesper moet u zich apart opgeven en tevens vermelden met hoeveel personen u komt.

Een mondkapje dragen bij binnenkomst is verplicht. Deze kunt u afdoen als u eenmaal heeft plaatsgenomen.

 

De Oecumenische Werkgroep, Didam.


Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactiecampagne in het teken van voedselzekerheid. De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is hierbij een belangrijke schakel. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Een draaiende verwarming in een kerkgebouw bevordert actief de luchtcirculatie. Dit is ongunstig als zich in die lucht, in de vorm van een aerosol of iets dergelijks, virusdeeltjes bevinden. Het laten draaien van de verwarming tijdens een viering wordt dan ook ten zeerste ontraden, ongeacht of dit in een hoge of een lage stand gebeurt.

Dit houdt in dat het kerkgebouw voorafgaand aan een viering op temperatuur wordt gebracht, maar dat tijdens de viering de verwarming uit gaat. Gedurende de viering zal de temperatuur in het kerkgebouw dus afnemen.

Parochie H. Gabriël