Medische situatie in Vietnam

Het niveau van medische zorg en voorzieningen in Vietnam is in ontwikkeling.Arme mensen, met name in dorpen of de bush, hebben nauwelijks toegang tot reguliere medische zorg. Buiten de steden is niet alleen gebrek aan medische en verpleegkundige kennis, maar ook aan professionele medische en verpleegkundige materialen. Zo hergebruiken de zusters bijvoorbeeld verband na het te hebben gewassen. Een groep die de welvaartsboot zeker lijkt te missen zijn de mensen met een handicap. De zorg voor hen loopt ver achter. De congregatie van de Zusters van het Heilig Kruis richt zich, net als andere orden, op de gemarginaliseerden (achtergestelden) in de samenleving, zoals mensen met een handicap en de allerarmsten.

Welke zorg verlenen de zusters en aan wie?

In het gehandicaptencentrum worden vrouwen met verschillende handicaps – zowel geestelijk als lichamelijk – aangenomen. Naast onderdak, eten en drinken, krijgen de zij verpleegkundige zorg. Het ontbreekt de zusters aan middelen, zelfs aan basale spullen als verband en  hygiënische handschoenen. De zusters willen hun zorg daarom verbeteren.

Behalve naar gehandicapte vrouwen, zien de zusters ook om naar gehandicapte mannen. Ze bezoeken en behandelen die in de thuissituatie. Daarnaast runnen zij op het terrein van het centrum een kleine polikliniek waar arme mensen uit de omgeving worden onderzocht en behandeld. Mensen die anders geen toegang hebben tot de benodigde medische zorg.

De parochies Sint Willibrordus en Heilige Gabriël zijn erg blij, dat de Vastenactie haar vertrouwen heeft uitgesproken in hun Eigen Doel project ‘Verbetering gehandicaptenzorg Vietnam’. De Vastenactie vermeerdert de eigen actie-opbrengst met 50%.

Wilt u dit project steunen? Geef dan het Vastenzakje af in kerk of in de brievenbus van uw secretariaat. of stort uw bijdrage  op:

NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag. O.v.v. Vietnam Projectnr. 401399

Parochie H. Gabriël