Vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Dit jaar collecteren we tijdens de Vasten voor een project in Vietnam samen met de St.Willibrordusparochie in Zevenaar. Pastoor Thanh, pastoor in onze buurtparochie en zelf afkomstig uit Vietnam, vertelt over het project. In de Gabriel hebt u al het een en ander over  het project kunnen lezen. Ook zal pastoor Thanh in het weekend van 14/15 maart. a.s. voorgaan in drie vieringen in onze kerken. Dan zal hij vertellen over zijn ervaringen in Vietnam.

Traumatisch verleden

Tijdens de Vietnamoorlog gebruikte het Amerikaanse leger behalve na- palm op grote schaal het ontbladeringsmiddel Agent Orange, genoemd naar de oranje band op de vaten waarin het werd opgeslagen. Van 1962 tot 1971 sproeiden militairen meer dan 80 miljoen liter van dit bestrijdingsmiddel over Vietnamese bossen. Ze wilden daarmee voorkomen dat het Noord-Vietnamese leger en de Vietcong zich daar konden schuilhouden.

Tussen de 2 en 5 miljoen Vietnamezen in ongeveer 20.000 dorpen werden direct door Agent Orange getroffen en besmet. Tot op de dag van vandaag maakt het nog altijd slachtoffers. Het genetisch materiaal van mensen en natuur is zo veranderd dat er relatief veel kinderen met handicaps en misvormingen geboren  worden.  Zo’n  100  aandoeningen worden in verband gebracht met Agent Orange.

De parochies Sint Willibrordus en Heilige Gabriël zijn erg blij, dat de Vastenactie haar vertrouwen heeft uitgesproken in hun Eigen Doel project ‘Verbetering gehandicaptenzorg Vietnam’. De Vastenactie vermeerdert de eigen actie-opbrengst met 50%.

Volgende week het vervolg.

Wilt u dit project steunen? Draag dan bij aan de collecte in het weekend van 14/15 maart a.s. of stort uw bijdrage  op: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag o.v.v Vietnam en projectnr. 401399


In de 40-dagentijd houden we al sinds jaren een Solidariteitsmaaltijd. Omdat deze al jaren gehouden wordt in samenwerking met de RK kerkgemeenschap zal deze activiteit dit jaar gehouden worden in de Gabriëlzaal van de RK Parochie. Het ligt in de planning dat het volgend jaar de PKN weer aan de beurt is om deze maaltijd te organiseren.

Dit jaar heeft de vastenmaaltijd een Vietnamees karakter: witte rijst met tofoe. Tijdens de maaltijd zal pastoor Thanh uit Zevenaar aan de hand van een Power Point-presentatie meer vertellen over het project in Hanoi om de zorg voor gehandicapten te verbeteren.

De Veertigdagentijd nodigt u uit om wat soberder te leven: wat minder eten en drinken, wat meer aandacht voor anderen, wat minder de auto gebruiken bijvoorbeeld. Het geld dat u hiermee bespaart zou een mooie bestemming vinden in dit Vietnam-project.

U bent van harte welkom om op dinsdag 17 maart bij de maaltijd aan te schuiven.
Inloop 17.45 uur.
Aanvangstijd 18.00 uur.

Meldt u aan bij:
Antoinette Makkinga tel. 0316-228709,
Nees Biemond tel. 0316-223687
Of per email: diaconie@pkn-didam.nl

Parochie H. Gabriël