Intenties voor de online vieringen op de zondag kunt u opgeven door het daarvoor bestemde formulier te downloaden in word of pdf en daarna te mailen naar gebedsintenties@parochiegabriel.nl óf telefonisch op woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur via 0316-22 15 50  of per mail tot uiterlijk vrijdagochtend 11.00 uur.

U kunt betalen via een overboeking of envelop in de brievenbus van uw lokale secretariaat. Graag onder vermelding van de naam van de intentie en dat deze reeds is doorgegeven. De gebedsintenties zullen niet in de kranten worden vermeld. 

Het formulier vindt u ook op de pagina gebedsintenties.


De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt parochies om op Eerste Paasdag, zondag 12 april, tussen 12.00 uur en 12.15 uur de kerkklokken te luiden. Op deze manier kunnen zij hun parochianen en allen die het horen, een hart onder de riem steken en oproepen tot gebed om zo samen Pasen te beleven. Nu het belangrijkste Hoogfeest van christenen niet samen in publieke vieringen gevierd kan worden, is dit een manier om toch met elkaar in gebed verbonden te zijn.

Gewoonlijk luiden de klokken als oproep voor het vieren van de zondag. Dit keer luiden ze om mensen op te roepen zich thuis te verbinden met de eredienst van de kerk die wel doorgaat maar niet publiek gevierd kan worden.

Ook andere kerkgenootschappen zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan dit initiatief. Zo kunnen op Eerste Paasdag om 12.00 in heel Nederland de kerkklokken verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestaan en dat dit een moment is om daar in gebed bij stil staan. In gebed kan worden gedankt voor de boodschap van Pasen, maar er kan ook worden gebeden voor de situatie in ons land in verband met het coronavirus en allen die lijden onder de gevolgen daarvan.

Het Woord dat leven geeft

“…het laatste woord is Leven, eeuwig leven,” schrijven de bisschoppen in hun Paasbrief. “Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.”


Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.

De intocht van Jezus in Jeruzalem op die eerste Palmzondag was heel feestelijk verlopen; er was veel volk bijeen en de leerlingen verheugden zich over het leven dat hun toelachte. De leerlingen hadden op Palmzondag nog geen idee van wat die dagen in Jeruzalem zou gebeuren. Zoals ook wij enkele weken geleden geen idee hadden van wat onze wereld te wachten stond. We mogen rustig stellen dat de lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte zekerheden hebben in één klap plaats gemaakt voor onzekerheid, waarbij ook angst een rol speelt.
Lees meer…


We leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel verdriet, onrust en angst gezorgd. De door de overheid getroffen maatregelen hebben diep ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Lees meer…


et openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.

Het Eigen Doel project van onze parochies (H. Gabriël en St. Willibrordus), heeft primair als doel om geld in te zamelen om de zorg aan gehandicapten en allerarmsten door de Zusters van het Heilig Kruis in Bisdom Hanoi in Vietnam te ondersteunen.

Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie onder vermelding van Vietnam en projectnr. 401399.

Parochie H. Gabriël