Wij gaan afscheid nemen van onze pastoor Jurgen Jansen. Per 1 december aanstaande heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale opdracht toevertrouwd in de samenwerkende parochies van Hengelo, Borne, Delden en omstreken. Wij zijn dankbaar voor het vele goede werk dat hij
in ons midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en zegen voor zijn nieuwe taak.

Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: pastoor Marc Oortman. Pastoor Oortman werd gewijd in 2009 en is 53 jaar. Als pastoraal team en bestuur hebben wij reeds kennis met hem mogen maken en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. De installatieviering van pastoor Oortman zal worden gehouden op zondag 6 december om 10.00 uur in de Mariakerk te Didam. Over deze plechtigheid en de wijze waarop wij afscheid zullen nemen van pastoor Jansen zullen we u nog nader berichten in een komende uitgave van parochieblad De Gabriël waarin beide pastoors ook uitgebreid aan het woord zullen komen.

Lees de nieuwsbrief in PDF


Het pastoraal team heeft een korte video gemaakt. Want we kunnen eindelijk weer naar de kerk en te communie. Maar hoe gaat dat met de Coronamaatregelen?

Parochie H. Gabriël