Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2020

Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren we dat aan Maria de hoogste eer is gegeven, namelijk om het menselijk geslacht voor te mogen gaan en met ziel en lichaam in de hemel te worden opgenomen.

Waarom krijgt Maria die eer? Niet omdat zij zichzelf zoiets bijzonder vond. Juist omdat zij zo eenvoudig was en geen pretenties had. Zij was niet vol van zichzelf en kon daarom van harte ‘ja’ zeggen op wat God van haar wilde. Zij hoorde bij de mensen die niet op de voorgrond treden, een bescheiden plaats innemen, een beetje achteraf. En daarom heeft God haar groot kunnen maken!

Eenvoud en dienstbaarheid worden door God hemelhoog geschat, zegt ons het feest. ‘Als ge niet wordt als kinderen, kunt gij het rijk der hemelen niet binnengaan’. De laatsten, dat wil zeggen: de geringste, de eenvoudigste) zullen de eerste zijn. We hebben alles ontvangen en hebben geen recht op een beter leven dan bij voorbeeld een kind in Afrika. We zijn niet heel speciaal en bijzonder, we hebben geen recht op eer en lof.

Dus laten we niet gewichtig doen, benaderbaar zijn, eenvoudig zijn, geen poeha… Maria, ten hemel opgenomen, zal ons daarbij helpen als wij vertrouwen op haar gebed voor ons bij haar Zoon. Dat is een hoogwaardig leven en geloven.

Een mooie viering bij Maria Tenhemelopneming!

Pastoor Jurgen Jansen

Parochie H. Gabriël