Op 15 mei 2017 heeft het parochiebestuur van de parochie H. Gabriël de keuzes bekend gemaakt welke zes kerkgebouwen aan de eredienst zouden worden onttrokken. Tijdens de hoorzittingen die daarop volgden werd menigmaal de zorg geuit: wat gebeurd er met ons kerkhof? Het parochiebestuur heeft beloofd om deze zorgen en vragen serieus te nemen.


Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om parochiële kerkhoven over te dragen naar derden in de geloofskern, is er contact gezocht met het aartsbisdom Utrecht. Dit onderzoek heeft ruim twee jaar geduurd omdat de bisdomstaf van Utrecht dit met de overige bisschoppen van Nederland wilde communiceren om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen. Zeer recent kwam de toestemming om met derden in de dorpsgemeenschap te onderzoeken naar de mogelijkheden tot een overname van het kerkhof.


Vanuit de geloofskern Braamt was er concrete belangstelling voor een overname van het kerkhof waarop het parochiebestuur contact heeft gezocht met het St. Jorisgilde uit Braamt. Na een aantal constructieve gesprekken zijn we tot overeenstemming gekomen. Het parochiële kerkhof in de geloofskern van Braamt is vrijdag 11 september overgedragen aan het St. Jorisgilde, met voorbehoud van definitieve goedkeuring door het bisdom. De rechten van de grafrechthebbende zijn door deze overname gewaarborgd.


We zijn als parochiebestuur van de parochie H. Gabriël blij met deze toekomstgerichte overname voor de dorpsgemeenschap van Braamt.


Het Heilig Vormsel is de laatste van drie stappen om geheel bij de ‘club van Jezus’, de katholieke kerk te horen. Ook dit jaar begint in onze parochie weer het traject om tot de toediening van dit sacrament te komen. Een weg van groeien in geloof en groeiend geloof. Op woensdag 23 september 2020 is hierover een informatieavond in de Mariakerk in Didam. De avond begint om 19.30 uur.

Het traject van voorbereiding op het Vormsel is normaliter voor de meisjes en jongens die aan het eind van groep 8 van de basisschool zitten. Door de corona is alles wat anders gelopen. De informatieavond is dit keer bedoeld voor leerlingen die nu begonnen zijn in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ook jongeren die eerder het Vormsel nog gemist hebben, kunnen nu ook meedoen.

Wij vragen de ouders, en de jongeren zelf kan ook, om zich voor de informatieavond aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond komt de gelegenheid om je voor de Vormselvoorbereiding en het Vormsel zelf op te geven.

Parochie H. Gabriël