Het Heilig Vormsel is de laatste van drie stappen om geheel bij de ‘club van Jezus’, de katholieke kerk te horen. Ook dit jaar begint in onze parochie weer het traject om tot de toediening van dit sacrament te komen. Een weg van groeien in geloof en groeiend geloof. Op woensdag 23 september 2020 is hierover een informatieavond in de Mariakerk in Didam. De avond begint om 19.30 uur.

Het traject van voorbereiding op het Vormsel is normaliter voor de meisjes en jongens die aan het eind van groep 8 van de basisschool zitten. Door de corona is alles wat anders gelopen. De informatieavond is dit keer bedoeld voor leerlingen die nu begonnen zijn in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ook jongeren die eerder het Vormsel nog gemist hebben, kunnen nu ook meedoen.

Wij vragen de ouders, en de jongeren zelf kan ook, om zich voor de informatieavond aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond komt de gelegenheid om je voor de Vormselvoorbereiding en het Vormsel zelf op te geven.

Parochie H. Gabriël