Helaas is het door de corona-maatregelen niet voor iedereen mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Jansen. Op zondag 15 november is om 09:30 uur in de Mariakerk van Didam zijn afscheidsviering waarvoor 30 personen, waaronder vertegenwoordigers vanuit alle geloofskernen, zijn uitgenodigd. De viering is, vanwege het inmiddels bereikte maximaal aantal bezoekers, daardoor niet toegankelijk voor andere kerkgangers, maar uiteraard wél te volgen via onze livestream.

Van verschillende parochianen kwam het verzoek of zij iets voor pastoor Jansen kunnen achterlaten of dat er een mogelijkheid is om geld over te maken voor een cadeau voor pastoor Jansen. Tot en met donderdag 12 november kunt u, tijdens openingstijden, bij de secreatriaten van Beek, Didam, ‘s-Heerenberg, Wehl en Zeddam een attentie afgeven. Indien u liever een financiële bijdrage wilt geven, zodat pastoor Jansen zelf hier iets passends mee kan doen, dan kan dat via het bankrekeningnummer IBAN NL96 RABO 0154 6624 02 t.n.v. parochie H. Gabriël onder vermelding van ‘cadeau pastoor Jansen’.

Uw attentie of gift zal op een passende wijze aan pastoor Jansen worden overhandigd.


Aan het eind van deze maand kijk ik terug. Maar al te gauw denk ik terug hoe het was en wat ik in het dagelijks leven mis. Wat kan ik van Maria leren. Ze vergat niet wat ze van huis uit geleerd had of meegekregen. Maar ze bleef niet hangen in het verleden of heimwee. Ze ging op pad, deed wat ze doen moest en bleef trouw aan haar geloof in de Allerhoogste. Ze besefte dat God haar elke dag nieuwe dingen gaf. Zo kon ze Jezus laten gaan om zijn weg te gaan en kon ze Hem volgen. Ze ontdekte gaandeweg nieuwe mogelijkheden. In Jezus zag zij een nieuwe manier van geloven. Lees meer…

 


Mariamaand 5

Nu de beperkingen duidelijk zijn en voor velen ook voelbaar in het dagelijks leven. Heb je misschien wel heb je het gevoel er alleen voor te staan. In de verhalen horen we dat Jezus op pad is en zijn thuis achter zich heeft gelaten. Met Zijn leerlingen is Hij onderweg. Maria en leden van haar gezin gaan er achter aan. Ze willen Hem zien en spreken, Waar is Hij mee bezig. En van Zijn leerlingen hoort Jezus: “Uw moeder en broers zoeken U”. Maria gaat op weg om te zoeken wat haar lief is, haar eigen Zoon. Zij wil er voor Hem zijn,  Zij neemt het initiatief en zoekt net zo lang tot ze Hem weer ziet en spreekt. Lees meer…


Gelukkig de vredestichters: Stemmen van hoop in West-Afrika


Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs
5,9) voert Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar de campagnevoor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Vrede onder druk Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Stemmen van hoop Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Omdat collecteren in onze kerken in het komende weekend niet mogelijk is, vragen wij u uw gulle bijdrage voor deze zeer kwetsbare groep mensen rechtstreeks te storten.

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken en stort uw bijdrage op

NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie:

 


Als parochie H. Gabriël voelen wij ons verantwoordelijk om alles te doen om het corona-virus een halt toe te roepen. Op bijgevoegd overzicht ziet u welke maatregelen wij als parochie hebben genomen. De weekendvieringen komen te vervallen; de doordeweekse vieringen kunnen door maximaal 30 kerkgangers worden bijgewoond. Voor dit besluit kijken wij met name naar de maatregelen die de Nederlandse Bisschoppenconferentie afkondigt.

WEEKENDVIERINGEN:
Tot en met 30 november komen de reguliere weekendvieringen te vervallen. Via livestream is op zondagochtend om 09:30 uur de eucharistieviering vanuit de Mariakerk in Didam te volgen.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN:
Gaan door met een maximum van 30 kerkgangers. Indien dit aantal te groot wordt, zullen wij ons beraden over vervolgstappen. Er is een collecte bij de doordeweekse vieringen.

MONDKAPJES:
Bezoekt u een doordeweekse viering? Draag dan een mondkapje, óók tijdens de viering, behalve bij het ter communie gaan.

AFSCHEIDSDIENSTEN, DOOP-, VORMSEL-, EN HUWELIJKSVIERINGEN:
Vinden plaats met maximaal 30 aanwezigen.

LAATSTE WEEKENDVIERING PASTOOR JANSEN:
Deze geplande vieringen zullen niet doorgaan. Zijn laatste viering is op zondag 15 november vanuit de Mariakerk in Didam. Deze viering kunt u via livestream volgen.

GEBEDSINTENTIES:
Vriendelijk verzoek om tot 1 december géén nieuwe misintenties door te geven. Reeds doorgegeven intenties worden elk weekend voorgelezen tijdens de viering op zondagochtend in de Mariakerk in Didam. Indien u dit niet wilt kunt u dit doorgeven bij het secretariaat waar u de intentie heeft opgegeven.

LOKALE SECRETARIATEN:
De lokale secretariaten blijven geopend. Bij bezoek aan het secretariaat wordt u verzocht een mondkapje te dragen.

TOT SLOT:
Houdt u voor de actuele berichtgeving deze facebookpagina en onze website www.parochiegabriel.nl in de gaten.

Pastoraal team en bestuur parochie H. Gabriël


Het programma vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats en zal gericht zijn op bezinning en gebed om God’s heil en zegen af te smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons land. De organist van de St. Janskathedraal Den Bosch, dhr. Ton Nagel, zal de middag muzikaal begeleiden en vijf zangeressen zullen zingen.

De eucharistieviering wordt gecelebreerd door kapelaan S. Steijaert van de parochie Sint Christoffel in West-Maas en waal. Samen met hem gaat voor pastoor H. Scheve
van de parochie HH. Twaalf Apostelen te Zutphen.


De eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten plaatsvinden. Ook de tv-beelden uit landen waar aan het coronavirus overleden mensen met vrachtwagens werden afgevoerd naar provisorische koelcellen, staan op ons netvlies gebrand. 

Lees de volledige brief.


Op dinsdag 6 oktober is er een Nationale Herdenkingsdag waarbij we stilstaan bij de periode waarin wij leven, die bepaald wordt door het coronavirus. Op die dag zal er om 19.00 uur in de Mariakerk in Didam een eucharistieviering zijn rond dit thema.

Er wordt stilgestaan bij de mensen die zijn overleden aan het virus, mensen die strijden tegen het virus of die daar dagelijks nog de gevolgen van ondervinden. Maar daarnaast staan we ook stil bij het verlies van een baan of ander verdriet.

Vriendelijk verzoek om bij het bijwonen van de viering de geldende regels in acht te nemen. Houd 1,5 meter afstand en blijf thuis als u gezondheidsklachten heeft. U kunt deze viering ook online volgen.

Parochie H. Gabriël