Mariamaand 5

Nu de beperkingen duidelijk zijn en voor velen ook voelbaar in het dagelijks leven. Heb je misschien wel heb je het gevoel er alleen voor te staan. In de verhalen horen we dat Jezus op pad is en zijn thuis achter zich heeft gelaten. Met Zijn leerlingen is Hij onderweg. Maria en leden van haar gezin gaan er achter aan. Ze willen Hem zien en spreken, Waar is Hij mee bezig. En van Zijn leerlingen hoort Jezus: “Uw moeder en broers zoeken U”. Maria gaat op weg om te zoeken wat haar lief is, haar eigen Zoon. Zij wil er voor Hem zijn,  Zij neemt het initiatief en zoekt net zo lang tot ze Hem weer ziet en spreekt. Lees meer…

Parochie H. Gabriël