Zondag 29 november is de eerste zondag van de Advent. Zoals gewoonlijk organiseert de werkgroep Oecumene Didam, een samenwerking van de katholieke en de protestantse kerk, de Adventvespers.

Het thema van deze vieringen zal zijn: Verandering.

We lezen en horen over hoe Maria, Jozef en de herders via een Engel de boodschap krijgen dat er een bijzonder kind geboren zal worden. Deze boodschap zet het leven van elk van hun op zijn kop. Wat horen in de verhalen wat dat bij hun teweeg brengt. En wat doet het ons?

In deze corona tijd wordt veel van ons gevraagd. Wij worden meer op onszelf teruggeworpen. Misschien geven deze Bijbelse verhalen, de muziek en meditatie ons steun en troost.

Wij heten u van harte welkom op de protestantse kerk in Didam. De vieringen beginnen om 17.00u en zullen ongeveer een half uur duren.

We houden rekening met de richtlijnen van het RIVM.

U kunt zich digitaal aanmelden: vesper@pkn-didam.nl

Voor elke vesper moet u zich apart opgeven en tevens vermelden met hoeveel personen u komt.

Een mondkapje dragen bij binnenkomst is verplicht. Deze kunt u afdoen als u eenmaal heeft plaatsgenomen.

 

De Oecumenische Werkgroep, Didam.


Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactiecampagne in het teken van voedselzekerheid. De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is hierbij een belangrijke schakel. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Een draaiende verwarming in een kerkgebouw bevordert actief de luchtcirculatie. Dit is ongunstig als zich in die lucht, in de vorm van een aerosol of iets dergelijks, virusdeeltjes bevinden. Het laten draaien van de verwarming tijdens een viering wordt dan ook ten zeerste ontraden, ongeacht of dit in een hoge of een lage stand gebeurt.

Dit houdt in dat het kerkgebouw voorafgaand aan een viering op temperatuur wordt gebracht, maar dat tijdens de viering de verwarming uit gaat. Gedurende de viering zal de temperatuur in het kerkgebouw dus afnemen.


Tussen 20 november en 7 december zullen er géén doordeweekse vieringen zijn.


Daar zit je dan. Het voelt vreemd me nu te realiseren dat hiermee een eind komt aan ruim 7 jaar pastorale en bestuur-lijke inzet voor de parochie H. Gabriël. Het voelt óók vreemd dit te moeten doen zonder een echt ‘afscheid’. Maar ge-zien de huidige omstandigheden is een persoonlijk afscheid gewoonweg niet mogelijk. Zondag 15 november vieren we om 09:30 uur de eucharistie in de Mariakerk in Didam, waarin ik voor de laatste keer in het weekend zal voorgaan. Voor deze viering zijn 30 mensen uitgenodigd, waaronder vertegenwoordigers uit de geloofskernen. Ik nodig u van harte uit, indien u de gelegenheid bent, deze viering via livestream te volgen.

De afgelopen jaren heb ik mogen zijn daar waar God mij geroepen heeft en datgene te doen wat er van mij wordt ge-vraagd. Op momenten als deze ben ik enorm dankbaar om verschillende redenen. Ik heb mij over het algemeen geac-cepteerd geweten, daarin heeft u mij zowel mét als zonder woorden bevestigd. Dankbaar ben ik ook aan diegenen die kritiek hebben geuit. Een gezonde reflectie die ieder van ons sterker maakt. Ja, mede door u ben ik hier gelukkig ge-weest.

Ik heb u ontmoet als parochiaan, als vrijwilliger, als verantwoordelijke in kerk en/of samenleving, als betrokkene in uw geloofskern, of in uw maatschappelijke functie. Het zijn vele ontmoetingen geweest met even zoveel indrukken en on-derwerpen. Oprecht wens ik u allen het allerbeste. In de eerste plaats voor u persoonlijk en daarnaast in hetgeen u doet of vertegenwoordigt.


Het ga u goed!

Jurgen Jansen

Parochie H. Gabriël