Vanaf 26 juni zijn de maatregelen rondom Corona en kerk gewijzigd.

  • Verruiming van het aantal kerkganger voor Beek geld een maximum van 62 kerkgangers en voor Didam, ‘s Heerenberg, Wehl en Zeddam 120 kerkgangers. Dit aantal is exclusief het aantal mensen dat meewerkt aan de viering.
  • Voor reguliere vieringen is het vooraf opgeven niet meer nodig. Wel moeten de deurwachten vragen naar eventuele gezondheidsklachten en naam en telefoonnummer noteren van allen die binnen komen. Wilt u de deurwachten helpen door een briefje mee te nemen met uw naam en telefoonnummer.
  • Bij bijzondere vieringen (schuttersviering, Gabrielmomenten etc ) waarbij meer dan het maximaal aantal toegestane kerkgangers wordt verwacht is opgave vooraf noodzakelijk.
  • Op voorwaarde dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd wordt vervalt de mondkapjesplicht.
  • Bij het ter communie gaan en bij het verlaten van de kerk dienen de aanwijzingen van de deurwachten gevolgd te worden.

Zaterdag 26 juni wordt al aangemerkt als de ‘dag van de vrijheid’. De meeste beperkingen, die als gevolg van de corona-pandemie waren opgelegd, zijn toen vervallen. Ook in de kerk maken we versoepelingen mee: niet meer vooraf aanmelden, geen mondkapje meer op in de kerk. Eindelijk.

En toch….. De uitdrukking die Jezus zo vaak gebruikt, ‘weest waakzaam’, blijft ook in deze situatie onverminderd van toepassing. Het virus waart nog rond, al dan niet in vele varianten, en kan nog steeds bedreigend zijn voor gezondheid en leven. Het is nog niet teruggedrongen naar de vorm van ‘een griepje’. Of het nu thuis, op straat of in de kerk is, aandacht voor ons doen en laten blijft van belang. Niemand wenst waar dan ook een ziekte op te lopen en daar hebben we toch elkaar voor nodig. Lees meer…


Op zondag 22 augustus gaat onze parochie naar de Passiespelen in Tegelen. Deze passiespelen beelden de laatste dagen van Jezus uit. Dit gebeurt eens in de vijf jaar en elke keer weer met een nieuwe insteek.

’s Middags om kwart voor drie vertrekt de bus vanuit Didam en bezoekt de voorstelling die om 17.00 uur begint. Om half tien ’s avonds zijn we weer terug.

De prijs voor toegang en vervoer is € 57,50 per persoon.

Opgeven is mogelijk bij diaken Theo Reuling of bij de lokale secretariaten.

Dit kan tot uiterlijk

Passiespelen-Tegelen-2021-poster-A35


De informatieavonden zijn geweest, maar misschien heeft u deze gemist. Wilt u uw kind nog wel opgeven? Dit kan via onderstaande aanmeldformulieren. Wilt u meer informatie over het traject? Deze leest u in de hand-out

Vormsel

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met het centraal secretariaat op nummer 0316 – 22 10 21.

Parochie H. Gabriël