Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, gaat de website VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Via de sitelink zoekparochie kunnen belangstellenden gemakkelijk uitzoeken naar welke parochie zij kunnen gaan om de kerstvieringen daar bij te wonen.

Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het kindje dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer.

Zoek jouw parochie via VierKerstmis.nl

In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen op het gebied van corona gelden rond Kerstmis, is het de hoop van de bisschoppen dat de kerken weer veel mensen mogen verwelkomen in de kerstvieringen. Nagenoeg alle parochies hebben in december een rooster van deze vieringen op hun website staan. Omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen men terecht kan.

Naast de link naar zoekparochie biedt de website VierKerstmis.nl nog een aantal andere links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie vanaf 26 november op Vierkerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!


Per 11 november 2021 gelden in onze kerken de volgende maatregelen:

  • Alle kerkgangers worden verzocht de 1,5 meter afstand regel weer in acht te nemen.
  • Het dragen van mondkapjes is verplicht zolang je in beweging bent. Eenmaal plaats genomen op een stoel/in de bank mag het mondkapje af.
  • Het ter communie gaan gaat weer op aanwijzing van de deurwachten.
  • Voor avondwakes en uitvaarten geldt vanaf nu weer het maximaal aantal kerkgangers van 120, voor Beek geldt maximaal 62 kerkgangers.

Een aantal basisregels blijft gehandhaafd:

  • handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in de binnenruimtes
  • geen handen schudden bij de vredeswens
  • wijwaterbakjes dienen nog leeg te blijven
  • collectemandjes worden niet doorgegeven

Op weg naar Kerstmis komen we als geloofsgemeenschappen van Didam op zondagmiddag bij elkaar om samen te bidden, stil te zijn en te mediteren om ons goed voor te bereiden op het feest.
 
Aan de hand van verhalen uit de Schrift proberen we met de vrouwen uit de verhalen ons vertrouwen in God op het spoor te komen. Maria vertrouwt op God en staat open voor wat te gebeuren staat. Hanna is de wanhoop nabij en vertrouwd God en Mirjam doet wat haar goed lijkt en hoopt voor haar pasgeboren broertje op Gods nabijheid.

Deze vrouwen laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Hun vertrouwen in de Allerhoogste God is niet vergeefs.
 
Hoe zit dat dan met ons? Durven we in deze tijd te vertriouwen op God en zijn kracht en nabijheid in ons leven te ontdekken. 
 
Elke adventszondag komen we om 17.00 uur bij elkaar in de protestantse kerk aan de Torenstraat. Ook u bent van harte welkom om ons een half uurtje voor te bereiden op Kerstmis.

 

         Trudy, Feike, Dieneke en pastor Ben

Parochie H. Gabriël