Vanaf het weekend van 20 en 21 februari kunnen er maximaal 30 kerkgangers in de kerken meevieren. Wanneer u een viering wilt bijwonen kunt u zich tijdens de openingstijden telefonisch opgeven bij het secretariaat van de geloofskern waar u mee wilt vieren. Als het maximum bereikt is kunt u bijgeschreven worden op de lijst voor de eerst daarop volgende viering, tot maximaal drie weken vooruit. U kunt alleen maar reserveren als u géén coronagerelateerde klachten heeft. Krijgt u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u uw reservering te annuleren.

In het weekend van 20 en 21 februari zijn de volgende vieringen:

  • Zaterdag 20 februari 19:00 uur, Martinuskerk Wehl. Opgeven kan op de vrijdagen 12 of 19 februari van 09:30-10:30 uur, tel.: 0314 – 681 254
  • Zondag 21 februari 09.30 uur, Mariakerk Didam. Opgeven kan op dinsdag 16 of donderdag 18 februari 09:30-12:00 uur, tel.: 0316 – 221 550
  • Zondag 21 februari 09:30 uur, Oswalduskerk Zeddam. Opgeven kan op woensdag 17 februari van 10:00-12:00 uur, tel.: 0314 – 651 281

LET OP: de viering op de zaterdag om 17:00 uur in Didam komt te vervallen!
De donderdag en zondag viering vanuit Didam kunt u volgen via onze livestream.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN: Vanaf donderdag 18 februari zijn er weer doordeweekse vieringen met een maximum van 30 kerkgangers, die worden verzocht een mondkapje te dragen. Indien dit aantal te groot wordt, zullen wij ons beraden over vervolgstappen.

MONDKAPJES: Bezoekt u een viering? Draag dan een mondkapje, óók tijdens de viering, behalve bij het ter communie gaan.

VERWARMING IN DE KERKGEBOUWEN: Een draaiende verwarming in een kerkgebouw bevordert actief de luchtcirculatie. Dit is ongunstig als zich in die lucht, in de vorm van een aerosol of iets dergelijks, virusdeeltjes bevinden. Het laten draaien van de verwarming tijdens een viering wordt dan ook ten zeerste ontraden, ongeacht of dit in een hoge of een lage stand gebeurt. Dit houdt in dat het kerkgebouw voorafgaand aan een viering op temperatuur wordt gebracht, maar dat tijdens de viering de verwarming uit gaat. Gedurende de viering zal de temperatuur in het kerkgebouw dus afnemen. Zeker met koud weer kan het gebouw tijdens de viering aanzienlijk afkoelen.

GEBEDSINTENTIES: Vanaf het weekend van 20 en 21 februari worden er volgens het zogenaamde ‘zomerrooster’ weer weekendvieringen gehouden. Voor deze vieringen kunnen weer gebedsintenties worden opgegeven.


Een feest met een wat wonderlijke naam: Maria Lichtmis. 2 Februari elk jaar wordt het gevierd. Voor de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie, eindigde op deze dag officieel de Kersttijd. De lezingen die voor die dag gegeven zijn, zijn nog altijd hetzelfde en de naam die deze dag nu in de liturgische kalender heeft, Feest van de Opdracht van de Heer, geeft weer wat er in de lezingen staat. Maria en Jozef gaan met het pasgeboren Kind naar de Tempel waar ze het opdragen aan God. De oude Simeon en Hanna zijn er getuige van en prijzen God: “Laat nu Heer, Uw dienaar in vrede gaan, want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd!” En Hanna profeteert over Maria, dat haar hart zal worden doorboord van pijn en verdriet. Lees meer…


Traditiegetrouw houden de kerken in ons land aan het begin van het jaar de Actie Kerkbalans. Als kerk, als parochie, als geloofskern, zijn we samen van betekenis in en voor de samenleving. Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. We blijven onze inspannen om samen parochie te kunnen zijn. Want als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar.

Juist nu is ons geloof van zorg om elkaar allesbehalve vanzelfsprekend maar heeft het zoveel te bieden. Als kerk, als mensen onderweg, willen wij hier een teken van zijn en blijven. Zoekend naar betekenis in deze onzekere tijd. Een plek om samen met anderen bemoedigd en geïnspireerd te raken. Om leven te vieren en in verdriet elkaar vast te houden. Waar mensen voor je bidden en een licht ontsteken. Maar ook een kerk en een gemeenschap waar we zelf datgene mogen zoeken en kunnen vinden wat ons sterkt in ons leven. De kerk van vandaag probeert aan die boodschap met vallen en opstaan handen en voeten te geven, ook in onze parochie H. Gabriël. En daarbij hebben wij u allen nodig. 

Vandaar dat ik u durf te vragen uw bijdrage voor ondersteuning van de kerk niet over te slaan. Zeker in deze tijd waarin de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met parochianen. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Pastoor Marc Oortman

Voorzitter parochiebestuur


De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 t/m 30 januari.

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.


Wellicht heeft u het al gezien en gehoord via de livestream. In de Mariakerk staat sinds begin deze week het bijzonder fraaie altaar uit Kilder.

Een altaar dat dateert uit 1911 en waarvan we doordrongen zijn dat het niet verloren mag gaan. Vandaar dat het nu een plek heeft gekregen in de Mariakerk. Daarnaast hopen we dat het voor de parochianen uit Kilder als vertrouwd mag voelen dit altaar te zien, net zoals parochianen vanuit alle geloofskernen waarvan het kerkgebouw gesloten is dat doen als zij beelden of attributen uit ‘hun’ kerk zien in de kerkgebouwen die vooralsnog open blijven.

Overigens zal ook het hoogaltaar van Mengelenberg, dat eveneens in Kilder stond, een nieuwe plek in de parochie krijgen.


In het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid wordt op zondag 17 januari om 10.00 uur een oecumenische vieringen gehouden in de PKN-kerk in Wehl. Deze viering is niet bij te wonen, maar wel te volgen via Kerkdienst Gemist of via deze link terug te kijken. Voorgangers in de viering zijn dominee Helma van Loon en diaken Theo Reuling, tezamen met de oecumenische werkgroep van Wehl. Tijdens de viering worden veel Taizé-liederen gezongen.


Pastor Ben Aarsen neemt ons in zijn bezinning mee op de zoektocht naar ‘een gewone week’, in dit nieuwe jaar onder corona-omstandigheden.


“Veel mensen hebben wel een bepaalde nieuwsgierigheid, een kern van geloof, het waarom ben ik hier, wat is ons doel? Ze hebben toch het gevoel dat er een hiernamaals is.” Pastoor Oortman zag het bij mensen waarvan hij het niet verwachtte. “Dat is heel wonderlijk. Daaraan wil ik handen en voeten geven.”

Parochie H. Gabriël