Parochie H. Gabriël

Gebedsintenties

 

Hoe kan ik een gebedsintentie opgeven?

  • Voor het opgeven van gebedsintenties (eerder ook misintenties genoemd) dient altijd een formulier ingevuld te worden;
  • U kunt een formulier downloaden om gebedsintenties op te geven. U kunt kiezen uit:
  • Er dient altijd vermeld te worden wie de intentie aanvraagt. Daarbij moet een telefoonnummer worden vermeld, zodat het secretariaat bij eventuele vragen contact op kan nemen met de aanvrager;
  • Op het formulier moet worden aangegeven in welke kerk en op welke datum of data de intentie gelezen moet worden;
  • Indien gewenst kan de reden worden aangegeven, bijvoorbeeld 'jaargedachtenis', 'bij gelegenheid van de verjaardag', enzovoort;
  • De gebedsintentie moet minstens 1,5 week vóór het weekend waarin de intentie moet worden gelezen, worden ingediend;
  • Indien de intentie in de regionale weekbladen moet worden gepubliceerd, dan moet de intentie 2,5 week vóór de gewenste datum worden ingediend;
  • Op het formulier dient ook de betaalwijze (contant of per bank) aangegeven te worden. Als de intentie per bank wordt betaald, dan moet het totaalbedrag worden overgemaakt naar het algemene bankrekeningnummer van de parochie H. Gabriël (NL96 RABO 0154 6624 02) ten name van R.K. Parochie H. Gabriël. Bij de betaling dient u te vermelden dat het voor een gebedsintentie is en de naam van de intentie (voorbeeld: 'Gebedsintentie overleden ouders Peters-Jansen');

U kunt het ingevulde formulier mailen naar gebedsintenties@parochiegabriel.nl, opsturen naar Parochie H. Gabriël, Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam of inleveren bij het secretariaat van de eigen geloofskern.