In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

U kunt de kerkberichten lezen op onze Kerkberichtenpagina


De informatieavonden zijn geweest, maar misschien heeft u deze gemist. Wilt u uw kind nog wel opgeven? Dit kan via onderstaande aanmeldformulieren. Wilt u meer informatie over het traject? Deze leest u in de hand-out

Vormsel

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met het centraal secretariaat op nummer 0316 – 22 10 21.


In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

U kunt de kerkberichten lezen op onze Kerkberichtenpagina


Ze staan her en der in de pastorie: foto’s van dierbaren in een mooi lijstje. Foto’s van mensen die overleden zijn, maar ook foto’s van hen die nog steeds in het land van de levenden zijn. Het zijn allemaal mensen die ik lief heb. Ze kijken mij aan met hun vertrouwde ogen en die denk aan ze, ik bid voor ze. Bij de foto’s van overledenen bid ik dat ze mogen zijn in de Liefde van God, bij de foto’s van hen die leven bid ik voor hen welbevinden. Het zijn fotolijstjes die mij herinneren dat ik niet alleen sta. Die mij bewust maken, eens te meer, dat ik sta in een geschiedenis, maar ook in de toekomst! Lees meer…

(foto gemaakt door F. Rouweler-Oortman, september 2016)


In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

U kunt de kerkberichten lezen op onze Kerkberichtenpagina


Vrijdag 4 juni is er weer een heilig uur om 18:30 uur in de Mariakerk in Didam. Loop gerust in dat uur de kerk in om in de stilte en rust inspiratie en kracht op te doen. Met de Eucharistische zegen wordt het uur afgesloten. Ook kunt u dit uur, bij  de priester die in de kerk aanwezig is, het Sacrament van boete en verzoening ontvangen.


In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

U kunt de kerkberichten lezen op onze Kerkberichtenpagina

.


Mei ligt (bijna) achter ons en juni dient zich aan. Deze maand zochten we ons heil bij Maria, de moeder van Jezus. Wat zouden de volgende maanden brengen? We weten het niet, maar inmiddels weet ik wel dat ik niet zonder medestanders, meedenkers en mensen die mij inspireren kan, Maria helpt me te beseffen dat ik lang niet altijd antwoord wil, maar veel eerder alleen een luisterend oor die even aandacht voor mij heeft. Lees meer…


In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

U kunt de kerkberichten lezen op onze Kerkberichtenpagina


Ze waren naar Jeruzalem terug gegaan. Boven op de berg hadden ze Jezus vaarwel gezegd. In die bovenzaal spraken ze met elkaar en de vrouwen, waaronder Maria de moeder van Jezus, over die twee beloften van Jezus. Lees meer…

Parochie H. Gabriël