Overdracht kerkhof Braamt

Op 15 mei 2017 heeft het parochiebestuur van de parochie H. Gabriël de keuzes bekend gemaakt welke zes kerkgebouwen aan de eredienst zouden worden onttrokken. Tijdens de hoorzittingen die daarop volgden werd menigmaal de zorg geuit: wat gebeurd er met ons kerkhof? Het parochiebestuur heeft beloofd om deze zorgen en vragen serieus te nemen.


Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om parochiële kerkhoven over te dragen naar derden in de geloofskern, is er contact gezocht met het aartsbisdom Utrecht. Dit onderzoek heeft ruim twee jaar geduurd omdat de bisdomstaf van Utrecht dit met de overige bisschoppen van Nederland wilde communiceren om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen. Zeer recent kwam de toestemming om met derden in de dorpsgemeenschap te onderzoeken naar de mogelijkheden tot een overname van het kerkhof.


Vanuit de geloofskern Braamt was er concrete belangstelling voor een overname van het kerkhof waarop het parochiebestuur contact heeft gezocht met het St. Jorisgilde uit Braamt. Na een aantal constructieve gesprekken zijn we tot overeenstemming gekomen. Het parochiële kerkhof in de geloofskern van Braamt is vrijdag 11 september overgedragen aan het St. Jorisgilde, met voorbehoud van definitieve goedkeuring door het bisdom. De rechten van de grafrechthebbende zijn door deze overname gewaarborgd.


We zijn als parochiebestuur van de parochie H. Gabriël blij met deze toekomstgerichte overname voor de dorpsgemeenschap van Braamt.


Requiemmis en klokgelui voor kardinaal Simonis

Op de dag voor de uitvaart van kardinaal Simonis, woensdag 9 september, zal van 11:00 – 11:15 uur de grote klok luiden van de kerken in onze parochie.
 
Tevens zal op woensdag 9 september 2020 om 19:00 uur een gezongen requiem gevierd worden voor Adrianus kardinaal Simonis in de Pancratiuskerk in ‘s-Heerenberg. De zang zal hierbij worden verzorgd door enkele leden van het Latijns-Gregoriaanskoor.
 
Op donderdag 10 september kunt u vanaf 11:00 uur op NPO2 de Eucharistieviering ten uitvaart van kardinaal Simonis vanuit de Catharinakathedraal in Utrecht volgen. Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk. De verkondiging zal worden verzorgd door mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch.

Wat heb je nodig?

Vakantie. In die periode bevinden we ons nu. De scholen hebben vakantie en veel parochianen ook. Altijd een wat stillere periode in de parochie.

Dit jaar zeker. De corona-maatregelen maken deze maanden heel anders dan we ons een half jaar geleden hadden voorgesteld. Zomeractiviteiten zijn er meest niet. Vakantieplannen vielen in het water, het vakantiedoel ligt nu vaak veel dichter bij huis. Oppassen met alle risico’s, handen ontsmetten, wel of geen mondkapjes. Soms voelt het niet eens als vakantie. Wat heb je nodig om dat gevoel te krijgen? Moet je daarvoor ver op reis gaan? Is mooi weer daarvoor al voldoende of genieten op een onbekend terrasje een paar dorpen verder? Lees meer…

Parochie H. Gabriël