Ingaande vrijdag 25 februari 2022 komen bijna alle maatregelen te vervallen.

Wat blijft is:

 • Ben je ziek dan blijf je thuis.
 • Beschikbaarheid van ontsmettingsmateriaal achter in de kerk voor degene die er gebruik van wensen te maken.

Wat wijzigt er:

 • Koren mogen weer met volle bezetting repeteren en zingen.
 • De 1,5 meter afstand regel vervalt.
 • De mondkapjesplicht verdwijnt.
 • Communie uitreiken gaat weer als vroeger.
 • De wijwaterbakjes in de kerk zullen na Pasen weer gevuld worden met vers wijwater.
 • Collectes vinden weer plaats tijdens de viering.
 

Op zaterdag 5 maart organiseert de MOV van de parochie H. Gabriël een vastenwandeltocht door de Montferlandse bossen.

De start is om 14:30u bij de St. Oswalduskerk in Zeddam met na afloop koffie/thee.

16:00u Afsluiting met Vesperveiring in de St. Oswalduskerk.


Het is zo’n rare tijd in het jaar: de lange januarimaand ligt achter ons, de lentekriebels dienen zich aan, terwijl we eigenlijk nog geen winter hebben gehad. De corona-maatregelen zijn wat versoepeld: er mag weer wat meer, maar van de andere kant bezien, lijkt er maar geen eind aan te komen. Het Carnaval, dat voor velen vaak een vrolijk breekpunt is in de donkere periode van de winter, lijk ook dit jaar weer duigen te vallen. Ik vind het een sombere tijd en zeker: de omstandigheden en het grijze weer helpen niet echt mee. Lees meer


Vrijdag 4 februari is er weer een Heilig Uur om 18:30 uur in de Mariakerk in Didam.

Loop gerust in dat uur de kerk in om in de stilte en rust inspiratie en kracht op te doen. Met de Eucharistische zegen wordt het uur afgesloten. Ook kunt u dit uur, bij  de priester die in de kerk aanwezig is, het Sacrament van boete en verzoening ontvangen.


Door de versoepelingen mogen wij weer meer kerkgangers toelaten in onze kerken.

Voor de kerklocatie Beek is dit 62 personen en voor alle andere kerklocaties binnen onze parochie is dit 120 personen. Opgave voor de weekendvieringen is niet meer nodig.

Wel blijven alle andere maatregelen:

 • 1,5 meter afstand
 • mondkapje op zodra je loopt
 • deurwachten die het ter communie gaan en het verlaten van de kerk begeleiden.

We zijn al weer een aardig eind op weg in het nieuwe jaar 2022. De rekeningen en de balansen van het vorige jaar zijn opgemaakt en uitgebreid besproken; overal zal het woord ‘corona’zijn gevallen en is de invloed van de pandemie op ons dagelijks leven besproken.
Lees hieronder de volledige brief van pastoor Marc Oortman.

Meer informatie over de actie kerkbalans vindt u op de pagina Kerkbalans.


Diaken Theo Reuling en PCI-voorzitter Harrie Leijten hebben in oktober met afgevaardigden van alle lokale PCI’s in onze H. Gabriëlparochie afzonderlijk een gesprek gevoerd. In deze dialogen kon wat dieper ingegaan worden op een aantal zaken. Het bestuur van de PCI had hiertoe  besloten omdat de laatstejaarvergaderingen matig werden bezocht. Het bleek al snel dat, op één uitzondering na, het initiatief gewaardeerd werd

De gesprekken vonden in een goede en openhartige sfeer plaats. Het werk van de lokale PCI’s is divers. Een paar voorbeelden: zo organiseert de PCI in Beek bijvoorbeeld een ziekendag (11 september) voor de Zonnebloem. Lees meer in de Nieuwsbrief PCI 2022, jaargang 1


In tegenstelling van wat komende week in het Montferland Journaal en Doetinchems Vizier staat vermeld, zullen vanaf volgend weekend de weekendvieringen weer volgens het rooster plaatsvinden in de geloofskernen. De vieringen zijn toegankelijk voor maximaal 50 kerkgangers.
Vooraf opgeven bij het plaatselijk secretariaat van de kerk waar u de viering bij wilt wonen is noodzakelijk.
 
Zondag 16 januari – 09:30 uur – Oswalduskerk Zeddam
M. Oortman – Oswalduskoor
Opgeven: woensdag 12 januari tussen 10:00 uur en 12:00 uur via 0314 – 651 281
 
Zondag 16 januari – 09:30 uur – Mariakerk Didam
B. Aarsen en L. Feijen – Antonius van Paduakoor
Opgeven dinsdag 11 óf donderdag 13 januari tussen 09:30 uur en 12:00 uur via 0316 – 221 550
 
Op dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 is er om 09:00 uur een dagviering in de Mariakerk in Didam. Deze vieringen zijn vrij toegankelijk voor parochianen.
Met ingang van dinsdag 18 januari zullen de doordeweekse vieringen weer in de oorspronkelijke kerk gevierd gaan worden.
 
Alle vieringen vanuit de Mariakerk in Didam blijven via Livestream aangeboden worden.
Parochie H. Gabriël