Donderdag 11 februari viert de R.-K. Kerk Wereldziekendag, een dag waarop de zieken en hun verzorgers centraal staan. Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor deze dag over de vertrouwensrelatie tussen zieken en verzorgers en neemt daarbij als uitgangspunt een tekst uit het Evangelie van Mattheus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (Mat. 23, 8).


Lees verder:
https://www.aartsbisdom.nl/boodschap-paus-voor…/


Vanaf het weekend van 20 en 21 februari kunnen er maximaal 30 kerkgangers in de kerken meevieren. Wanneer u een viering wilt bijwonen kunt u zich tijdens de openingstijden telefonisch opgeven bij het secretariaat van de geloofskern waar u mee wilt vieren. Als het maximum bereikt is kunt u bijgeschreven worden op de lijst voor de eerst daarop volgende viering, tot maximaal drie weken vooruit. U kunt alleen maar reserveren als u géén coronagerelateerde klachten heeft. Krijgt u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u uw reservering te annuleren.

In het weekend van 20 en 21 februari zijn de volgende vieringen:

  • Zaterdag 20 februari 19:00 uur, Martinuskerk Wehl. Opgeven kan op de vrijdagen 12 of 19 februari van 09:30-10:30 uur, tel.: 0314 – 681 254
  • Zondag 21 februari 09.30 uur, Mariakerk Didam. Opgeven kan op dinsdag 16 of donderdag 18 februari 09:30-12:00 uur, tel.: 0316 – 221 550
  • Zondag 21 februari 09:30 uur, Oswalduskerk Zeddam. Opgeven kan op woensdag 17 februari van 10:00-12:00 uur, tel.: 0314 – 651 281

LET OP: de viering op de zaterdag om 17:00 uur in Didam komt te vervallen!
De donderdag en zondag viering vanuit Didam kunt u volgen via onze livestream.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN: Vanaf donderdag 18 februari zijn er weer doordeweekse vieringen met een maximum van 30 kerkgangers, die worden verzocht een mondkapje te dragen. Indien dit aantal te groot wordt, zullen wij ons beraden over vervolgstappen.

MONDKAPJES: Bezoekt u een viering? Draag dan een mondkapje, óók tijdens de viering, behalve bij het ter communie gaan.

VERWARMING IN DE KERKGEBOUWEN: Een draaiende verwarming in een kerkgebouw bevordert actief de luchtcirculatie. Dit is ongunstig als zich in die lucht, in de vorm van een aerosol of iets dergelijks, virusdeeltjes bevinden. Het laten draaien van de verwarming tijdens een viering wordt dan ook ten zeerste ontraden, ongeacht of dit in een hoge of een lage stand gebeurt. Dit houdt in dat het kerkgebouw voorafgaand aan een viering op temperatuur wordt gebracht, maar dat tijdens de viering de verwarming uit gaat. Gedurende de viering zal de temperatuur in het kerkgebouw dus afnemen. Zeker met koud weer kan het gebouw tijdens de viering aanzienlijk afkoelen.

GEBEDSINTENTIES: Vanaf het weekend van 20 en 21 februari worden er volgens het zogenaamde ‘zomerrooster’ weer weekendvieringen gehouden. Voor deze vieringen kunnen weer gebedsintenties worden opgegeven.


Wellicht heeft u het al gezien en gehoord via de livestream. In de Mariakerk staat sinds begin deze week het bijzonder fraaie altaar uit Kilder.

Een altaar dat dateert uit 1911 en waarvan we doordrongen zijn dat het niet verloren mag gaan. Vandaar dat het nu een plek heeft gekregen in de Mariakerk. Daarnaast hopen we dat het voor de parochianen uit Kilder als vertrouwd mag voelen dit altaar te zien, net zoals parochianen vanuit alle geloofskernen waarvan het kerkgebouw gesloten is dat doen als zij beelden of attributen uit ‘hun’ kerk zien in de kerkgebouwen die vooralsnog open blijven.

Overigens zal ook het hoogaltaar van Mengelenberg, dat eveneens in Kilder stond, een nieuwe plek in de parochie krijgen.


In het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid wordt op zondag 17 januari om 10.00 uur een oecumenische vieringen gehouden in de PKN-kerk in Wehl. Deze viering is niet bij te wonen, maar wel te volgen via Kerkdienst Gemist of via deze link terug te kijken. Voorgangers in de viering zijn dominee Helma van Loon en diaken Theo Reuling, tezamen met de oecumenische werkgroep van Wehl. Tijdens de viering worden veel Taizé-liederen gezongen.


“Veel mensen hebben wel een bepaalde nieuwsgierigheid, een kern van geloof, het waarom ben ik hier, wat is ons doel? Ze hebben toch het gevoel dat er een hiernamaals is.” Pastoor Oortman zag het bij mensen waarvan hij het niet verwachtte. “Dat is heel wonderlijk. Daaraan wil ik handen en voeten geven.”

Parochie H. Gabriël