Op maandag 5 en dinsdag 6 september worden voor de geloofskernen van Didam, Loil en Nieuw-Dijk weer de ontmoetingsdagen gehouden. Deze dagen zijn bestemd voor ouderen, zieken en alleenstaanden. Vindt u het gezellig 1 dag of 2 dagen mee te doen, u bent van harte welkom!

Deze ontmoetingsdagen worden gehouden bij Zalencentrum Plok in Oud-Dijk en beginnen om 9.30 uur tot 15.30 uur

De werkgroep heeft weer gezorgd voor een leuk en ontspannend programma o.a. vieringen, een praatje, muziek en gezelligheid en op tijd een hapje en drankje.

Opgeven kan bij het parochiesecretariaat van de geloofskern Maria en Martinus op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur, telefoon 0316 – 221550  of via mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl.

 


Dit jaar wordt er op woensdag 10 augustus aanstaande vanuit onze Parochie H. Gabriël wederom de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden. Na twee jaar niet meer op bedevaart te zijn geweest door de corona maatregelen nu hopelijk voor velen weer de mogelijkheid om samen op pelgrimage te gaan.


Het is de bedoeling dat Harmonie de Club uit Didam ook weer meegaat en voor de muzikale ondersteuning zorgt. De zang tijdens de plechtige Hoogmis, dit jaar om 11:30 uur en het Marialof om 17:00 uur in de Basiliek, zal worden verzorgd door het Gabriëlkoor. Leden van het pastoraal team zullen deze dag in de vieringen voorgaan. ’s Middags om 14:30 uur wordt in het park de grote kruisweg gelopen en voor diegenen die minder goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te bezoeken en te zorgen voor de inwendige mens.

Voor informatie en opgave kunt u zich vóór 1 augustus aanstaande aanmelden bij het secretariaat in uw eigen geloofskern of bij de broedermeesters. Zie hieronder de info onder uw eigen geloofskern. De kosten bedragen € 17,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen. Bij opgave wordt u het dagprogramma overhandigd en medegedeeld waar u kunt opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar we gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Meer bedevaarten vanuit onze parochie >>


Ieder jaargetijde kent zo z’n charme. Persoonlijk vind ik de zomerperiode wel de mooiste en de meest aantrekkelijke. Het ongedwongen buitenleven en de heerlijke temperaturen doen een mens goed. En wat dacht je van het oogsten van… Lees verder>>


‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland hebben een boodschap voor Kerstmis gepubliceerd. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).’

Bekijk de Kerstboodschap RK bisschoppen 2021 (opent in een nieuw venster)

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners

De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet wordt tegengewerkt.

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. ‘Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.’

Vier Kerstmis!

De bisschoppen herhalen hun oproep: Vier Kerstmis! Er zijn mogelijkheden om dat ook thuis te doen als er geen plek mocht zijn bij een kerstviering in de eigen kerk. Veel parochies verzorgen een livestream, wat thuis meevieren mogelijk maakt en ook worden er kerstmissen uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2. De eigen parochie, plus nog meer informatie voor het vieren van Kerstmis, is te vinden via www.vierkerstmis.nl.


In verband met de nieuwe maatregelen is deze viering alleen via de livestream mee te vieren. Via deze link komt u op ons kanaal https://youtube.com/c/Paroc

All Together geeft samen met de zangers van het Ceciliakoor uit Giesbeek en zangers uit de PKN-gemeenten Giesbeek, Lathum en Didam twee vieringen waar Christmas Carols gezongen worden onder leiding van Trudi Boelee.

De viering in Didam vindt plaats op zondag 19 december om 16:00 in de Mariakerk. 

hieHGabriel


Op bedevaart…

Hopelijk kan dat volgend jaar weer. Omdat we nu 2 jaar niet hebben kunnen gaan en er toch naar uitkijken willen we aan het begin van het bedevaartjaar een minipelgrimage langs een aantal kapellen houden binnen onze parochie.

Deze tocht wordt gehouden op zondagmiddag 1 mei 2022.
Je kunt er aan deelnemen met de fiets of auto.
Nadere informatie volgt in de Paaseditie van de Gabriël.

Werkgroep bedevaarten
Banneux, Kevelaar en Lourdes.


Naar aanleiding van de corona maatregelen die per 30 november 2021 zijn ingegaan, moeten we helaas ook vieringen rond Kerst en Nieuwjaar laten vervallen of verplaatsen. 

In het vieringenrooster vindt u altijd de meest actuele stand van zaken.

Maatregelen, zoals per 3 december besloten:

Vieringen

 • De familieviering in de Mariakerk te Didam op 24 december wordt verplaatst naar 15.00 uur.
 • Alle kerstavondvieringen vervallen. In plaats hiervan zal er in Didam een viering zijn om 20.30 uur die via de livestream wordt uitgezonden. Een viering waarbij geen parochianen aanwezig kunnen zijn.
 • 1e Kerstdag zal er een viering zijn om 6.00 uur te Didam. Alle andere vieringen blijven zoals gepland om 9.30 resp. 11.00 uur.
 • 2e kerstdag zullen er vieringen zijn op alle 5 locaties. Om 11.00 uur in ’s-Heerenberg, in Wehl om 9.30, in Zeddam om 9.30, in Didam om 9.30 uur en in Beek om 11.00 uur.
 • De oudjaarsavond viering in ’s-Heerenberg vervalt.
 • De Nieuwjaar viering blijft ongewijzigd in Didam om 11.00 uur.
 • De Driekoningen viering op 2 januari 2022 wordt verplaatst naar Didam.

Opgeven voor de vieringen 

Voor alle vieringen rond kerst en de viering op 2 januari geldt dat parochianen zich moeten opgeven per telefoon. De exacte procedure zal uiterlijk 20 december bekend gemaakt worden. Opgeven zal altijd gaan via de secretariaten van de locatie waar de viering zal zijn. Dus voor de familieviering op 24 december en de Driekoningenviering van 2 januari alleen opgave mogelijk in Didam.

 


Ingaande per 30 november 2021 zijn er doordeweeks geen avondvieringen in Zeddam en ’s-Heerenberg.

De zaterdagavondviering van 4 december in Wehl gaat nog wel door. De viering van 18 december wordt verplaatst naar 19 december om 11.00 uur met pastoor Oortman als voorganger.

De zaterdagavondviering in ’s-Heerenberg op 11 december wordt verplaatst naar zondagmorgen 12 december om 11.00 uur met pastoor Oortman als voorganger. De viering in Beek zal worden voorgegaan door een emeritus of zal een woord- en communieviering worden.

De viering van 8 december om 19.00 uur, Maria Onbevlekte Ontvangenis, wordt verplaatst naar 8 december om 10.00 uur.

Gebruik van locaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van de parochie (kerk, kerkzaal etc)

Deze locaties zullen vanaf 17.00 uur gesloten zijn, dus geen koorrepetities, vergaderingen of ander  soortige bijeenkomsten. Ook geen avondwakes of andere uitvaartdiensten.

Handhaven van de 1,5 meter regel in de kerk

De deurwachten zullen de kerkgangers nadrukkelijk wijzen op de 1,5 regel en vragen zelf een plaats te zoeken rekening houdend met deze afstand.


Per 11 november 2021 gelden in onze kerken de volgende maatregelen:

 • Alle kerkgangers worden verzocht de 1,5 meter afstand regel weer in acht te nemen.
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht zolang je in beweging bent. Eenmaal plaats genomen op een stoel/in de bank mag het mondkapje af.
 • Het ter communie gaan gaat weer op aanwijzing van de deurwachten.
 • Voor avondwakes en uitvaarten geldt vanaf nu weer het maximaal aantal kerkgangers van 120, voor Beek geldt maximaal 62 kerkgangers.

Een aantal basisregels blijft gehandhaafd:

 • handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in de binnenruimtes
 • geen handen schudden bij de vredeswens
 • wijwaterbakjes dienen nog leeg te blijven
 • collectemandjes worden niet doorgegeven

Op weg naar Kerstmis komen we als geloofsgemeenschappen van Didam op zondagmiddag bij elkaar om samen te bidden, stil te zijn en te mediteren om ons goed voor te bereiden op het feest.
 
Aan de hand van verhalen uit de Schrift proberen we met de vrouwen uit de verhalen ons vertrouwen in God op het spoor te komen. Maria vertrouwt op God en staat open voor wat te gebeuren staat. Hanna is de wanhoop nabij en vertrouwd God en Mirjam doet wat haar goed lijkt en hoopt voor haar pasgeboren broertje op Gods nabijheid.

Deze vrouwen laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Hun vertrouwen in de Allerhoogste God is niet vergeefs.
 
Hoe zit dat dan met ons? Durven we in deze tijd te vertriouwen op God en zijn kracht en nabijheid in ons leven te ontdekken. 
 
Elke adventszondag komen we om 17.00 uur bij elkaar in de protestantse kerk aan de Torenstraat. Ook u bent van harte welkom om ons een half uurtje voor te bereiden op Kerstmis.

 

         Trudy, Feike, Dieneke en pastor Ben

Parochie H. Gabriël