In verband met een technische storing is het niet gelukt om de viering van Tweede Paasdag uit te zenden. Hiervoor excuses.

Inmiddels is de storing verholpen, en kunnen we onze vieringen weer live streamen, zoals u gewend bent.


De bezinning aan het begin van de Veertigdagentijd neemt ons mee naar de kern van deze periode. Drie aandachtspunten komen dan naar voren. Niet veel voor veertig dagen. Of toch wel? Lees meer….


Pastor Ben Aarsen neemt ons in zijn bezinning mee op de zoektocht naar ‘een gewone week’, in dit nieuwe jaar onder corona-omstandigheden.


Elk jaar klinkt deze wens, een Zalig Kerstmis, vele malen. We wensen elkaar een Zalig Kerstfeest toe. Dat het dagen van feest mogen zijn, gezegend en vol van het goede dat er voor mens en wereld mag zijn. Daarom klinkt het ook nu en wens ik het u ook toe: een Zalig Kerstfeest.

Elk jaar zijn er personen die de dagen rond Kerstmis toch als minder zalig beleven. Door problemen, ziekte of het ontbreken van dierbare medemensen wordt het feest minder leuk. We weten dat deze situaties zich voordoen en proberen hen rond de feestdagen een hart onder de riem te steken.

Dit jaar, 2020, is het voor iedereen anders, voor iedereen minder zalig. Door de corona-pandemie ligt eigenlijk alles stil en wordt het kerstfeest maar minimaal gevierd en dan meest nog in sterk aangepaste vorm. Nu ervaart bijna iedereen dat Kerstmis ook minder zalig kan zijn dan we elkaar toewensen.

In de wens, een Zalig Kerstfeest, is ook verwoord dat de diepste betekenis van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus, voor ons daadwerkelijk betekenis mag krijgen. Hij brengt een boodschap van vrede in de wereld; vrede die in ons hart mag nestelen en ons tot mensen van vrede mag maken. Hij brengt licht, zodat de duisternis om ons en in ons minder donker is. Hij brengt hoop, zodat we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen treden. In deze dagen van de corona-Kerst zijn dat wel gaven van God aan ons die er toe doen. Vooral nu het allemaal wat minder zalig aanvoelt.

Dat God door u, door jou, door mij, ontdekt en ervaren mag worden in bemoedigende woorden, luisterende oren, helpende handen, steunende schouders en gevoelens van verbondenheid. Ook dat is Christus’ geboorte, in ons.

Daarom wens ik u, mede namens pastoor Oortman, van harte een Zalig Kerstfeest toe.

Diaken Theo Reuling ofs


Het Heilig Vormsel is de laatste van drie stappen om geheel bij de ‘club van Jezus’, de katholieke kerk te horen. Ook dit jaar begint in onze parochie weer het traject om tot de toediening van dit sacrament te komen. Een weg van groeien in geloof en groeiend geloof. Op woensdag 23 september 2020 is hierover een informatieavond in de Mariakerk in Didam. De avond begint om 19.30 uur.

Het traject van voorbereiding op het Vormsel is normaliter voor de meisjes en jongens die aan het eind van groep 8 van de basisschool zitten. Door de corona is alles wat anders gelopen. De informatieavond is dit keer bedoeld voor leerlingen die nu begonnen zijn in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ook jongeren die eerder het Vormsel nog gemist hebben, kunnen nu ook meedoen.

Wij vragen de ouders, en de jongeren zelf kan ook, om zich voor de informatieavond aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond komt de gelegenheid om je voor de Vormselvoorbereiding en het Vormsel zelf op te geven.


Gaan jullie meedoen?

Er zijn drie stappen nodig om helemaal bij de ‘club van Jezus’ te gaan horen, de katholieke kerk. De eerste is het doopsel. De Eerste Heilige Communie is de tweede stap en het Heilig Vormsel de laatste van de drie.

Bij het zetten van zo’n stap leer je dingen die je nergens anders leert. En je doet ook dingen die je anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat wat met Jezus en de kerk te maken heeft je op een andere manier laat kijken en doen. En dat past altijd bij jouw leven. Want Jezus wil iedereen gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om daaraan mee te helpen. En zo zelf ook gelukkiger te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: doe je mee? Je bent welkom!

We gaan jullie ouders alvast het nodige vertellen. Dat staat hieronder.

Informatie en aanmelden Eerste Communie 2021

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de Communie te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. We hebben voor de informatieavonden twee kerken gekozen om in verband met de coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen houden. De data zijn als volgt:

  • Woensdag 16 september om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam.
  • Donderdag 17 september om 19.30 uur in de Oswalduskerk in Zeddam.

Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen u wel om u aan te melden (zie hieronder). Traditioneel geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu, in het startende schooljaar 2020-2021, in groep 4 zitten.

Aanmelden voor informatieavonden

Wij vragen ouders om zich voor een van de informatieavonden aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor de Eerste Communie en/of het Vormsel.

Eerder Eerste Communie gemist?

We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Eerste Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om in deze ronde 2020-2021 mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd.

En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie kan het zetten van deze stap meegenomen worden.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij diaken Theo Reuling ofs, 0316-225687, t.reuling@parochiegabriel.nl.


Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te helpen. Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar; afstand tot ziekenhuis is enorm

40 kilometer lopen naar het ziekenhuis als je op het punt staat te bevallen? In Nederland is het ondenkbaar. In het binnenland van Congo is het realiteit. Auto’s en openbaar vervoer zijn er niet. De zandwegen zijn moeilijk begaanbaar en de afstand tot het ziekenhuis is soms enorm. In veel gevallen bereiken zwangere vrouwen het ziekenhuis niet op tijd.

Ambulance maakt het verschil, dankzij jouw steun

Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het afgelopen jaar al helpen met één ambulance. Die brengt mensen uit het kamp naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de mensen naar ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. Jouw bijdrage is voor hen van onschatbare waarde.

Op 29 en 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats als 2e collecte.

Meer informatie vindt u op https://www.miva.nl. U kunt uw bijdrage ook storten  op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Gabriël


In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

Kerkberichtenpagina_week 35

De pagina opent als u klikt op bovenstaande link.


De oecumenische werkgroep organiseert weer een cursus iconen schilderen. Of ook wel iconen “schrijven” genoemd vanuit de Grieks- Byzantijnse traditie. De cursus wordt gehouden op vijf zaterdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur in de Gabriëlzaal bij de Mariakerk in Didam. Gepland staan de data 12 en 26 september, 10 en 24 oktober en de laatste op 7 november 2020. Enige kennis van schilderen of tekenen is niet nodig. Jos Bentert geeft de cursus en hij begeleidt het hele “proces”. Een proces van werken met tempera (eigeel) en kleur-pigment, van laag voor laag aanbrengen. Het is ook een meditatieve bezigheid en daarom wordt er muziek gedraaid tijdens het schilderen. Dit alles heeft een rustgevende uitwerking. Met de corona-maatregelen wordt rekening gehouden; iedereen zit zeker anderhalve meter uit elkaar.

De kosten zijn 210 euro’s, materialen (schilderplank, tempera en pigmentkleuren) inbegrepen. Penselen kunnen apart aangeschaft worden en kosten per 4 stuks 15 euro’s.

Koffie en thee is aanwezig, alleen moet je zelf voor een lunchpakketje zorgen. Info over de cursus: jbentert@gmail.com. Opgeven kan bij Trudi Boelee: trudiboelee1@gmail.com of Feike Tiel Groenestege: sophiatielgroenestege@gmail.com.


De livestream van de viering van zondag 16 augustus is door een technische storing niet geheel uitgezonden. Gelukkig is de viering wel in zijn geheel opgenomen. De gehele viering is nu terug te kijken.

Parochie H. Gabriël