Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.

De bestemming van pionier Duncan

Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar.”

Auto onmisbaar

Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog veel meer mensen helpen. En tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen.”

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Op 28 en 29 augustus a.s. vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats.(2e collecte)

Meer informatie vindt u op https://www.miva.nl

U kunt uw bijdrage ook storten  op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep M.O.V.(Missie, Ontwikkeling en Vrede), Parochie Gabriël


Pastor Ben Aarsen neemt ons in zijn bezinning mee op de zoektocht naar ‘een gewone week’, in dit nieuwe jaar onder corona-omstandigheden.


Het Heilig Vormsel is de laatste van drie stappen om geheel bij de ‘club van Jezus’, de katholieke kerk te horen. Ook dit jaar begint in onze parochie weer het traject om tot de toediening van dit sacrament te komen. Een weg van groeien in geloof en groeiend geloof. Op woensdag 23 september 2020 is hierover een informatieavond in de Mariakerk in Didam. De avond begint om 19.30 uur.

Het traject van voorbereiding op het Vormsel is normaliter voor de meisjes en jongens die aan het eind van groep 8 van de basisschool zitten. Door de corona is alles wat anders gelopen. De informatieavond is dit keer bedoeld voor leerlingen die nu begonnen zijn in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ook jongeren die eerder het Vormsel nog gemist hebben, kunnen nu ook meedoen.

Wij vragen de ouders, en de jongeren zelf kan ook, om zich voor de informatieavond aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond komt de gelegenheid om je voor de Vormselvoorbereiding en het Vormsel zelf op te geven.


Gaan jullie meedoen?

Er zijn drie stappen nodig om helemaal bij de ‘club van Jezus’ te gaan horen, de katholieke kerk. De eerste is het doopsel. De Eerste Heilige Communie is de tweede stap en het Heilig Vormsel de laatste van de drie.

Bij het zetten van zo’n stap leer je dingen die je nergens anders leert. En je doet ook dingen die je anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat wat met Jezus en de kerk te maken heeft je op een andere manier laat kijken en doen. En dat past altijd bij jouw leven. Want Jezus wil iedereen gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om daaraan mee te helpen. En zo zelf ook gelukkiger te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: doe je mee? Je bent welkom!

We gaan jullie ouders alvast het nodige vertellen. Dat staat hieronder.

Informatie en aanmelden Eerste Communie 2021

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de Communie te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. We hebben voor de informatieavonden twee kerken gekozen om in verband met de coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen houden. De data zijn als volgt:

  • Woensdag 16 september om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam.
  • Donderdag 17 september om 19.30 uur in de Oswalduskerk in Zeddam.

Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen u wel om u aan te melden (zie hieronder). Traditioneel geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu, in het startende schooljaar 2020-2021, in groep 4 zitten.

Aanmelden voor informatieavonden

Wij vragen ouders om zich voor een van de informatieavonden aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor de Eerste Communie en/of het Vormsel.

Eerder Eerste Communie gemist?

We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Eerste Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om in deze ronde 2020-2021 mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd.

En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie kan het zetten van deze stap meegenomen worden.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij diaken Theo Reuling ofs, 0316-225687, t.reuling@parochiegabriel.nl.


Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te helpen. Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar; afstand tot ziekenhuis is enorm

40 kilometer lopen naar het ziekenhuis als je op het punt staat te bevallen? In Nederland is het ondenkbaar. In het binnenland van Congo is het realiteit. Auto’s en openbaar vervoer zijn er niet. De zandwegen zijn moeilijk begaanbaar en de afstand tot het ziekenhuis is soms enorm. In veel gevallen bereiken zwangere vrouwen het ziekenhuis niet op tijd.

Ambulance maakt het verschil, dankzij jouw steun

Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het afgelopen jaar al helpen met één ambulance. Die brengt mensen uit het kamp naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de mensen naar ziekenhuizen buiten het kamp gebracht. Jouw bijdrage is voor hen van onschatbare waarde.

Op 29 en 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats als 2e collecte.

Meer informatie vindt u op https://www.miva.nl. U kunt uw bijdrage ook storten  op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Gabriël


De oecumenische werkgroep organiseert weer een cursus iconen schilderen. Of ook wel iconen “schrijven” genoemd vanuit de Grieks- Byzantijnse traditie. De cursus wordt gehouden op vijf zaterdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur in de Gabriëlzaal bij de Mariakerk in Didam. Gepland staan de data 12 en 26 september, 10 en 24 oktober en de laatste op 7 november 2020. Enige kennis van schilderen of tekenen is niet nodig. Jos Bentert geeft de cursus en hij begeleidt het hele “proces”. Een proces van werken met tempera (eigeel) en kleur-pigment, van laag voor laag aanbrengen. Het is ook een meditatieve bezigheid en daarom wordt er muziek gedraaid tijdens het schilderen. Dit alles heeft een rustgevende uitwerking. Met de corona-maatregelen wordt rekening gehouden; iedereen zit zeker anderhalve meter uit elkaar.

De kosten zijn 210 euro’s, materialen (schilderplank, tempera en pigmentkleuren) inbegrepen. Penselen kunnen apart aangeschaft worden en kosten per 4 stuks 15 euro’s.

Koffie en thee is aanwezig, alleen moet je zelf voor een lunchpakketje zorgen. Info over de cursus: jbentert@gmail.com. Opgeven kan bij Trudi Boelee: trudiboelee1@gmail.com of Feike Tiel Groenestege: sophiatielgroenestege@gmail.com.


De livestream van de viering van zondag 16 augustus is door een technische storing niet geheel uitgezonden. Gelukkig is de viering wel in zijn geheel opgenomen. De gehele viering is nu terug te kijken.


Tijdens de vieringen op 15 en 16 augustus zal er aandacht zijn voor Libanon.

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 augustus in Rome riep paus Franciscus op tot het verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal en vragen op hun beurt om zaterdag 15 en zondag 16 augustus te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp. Ook zal de collecte ten behoeve van de bevolking van Beiroet zijn.

Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, onder andere voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood (‘s Hertogenbosch) o.v.v. Beiroet.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.


Op 11 augustus 2020 is in de Heer overleden pastor Hendrikus Johannes van Merm, priester van het Aartsbisdom Utrecht.

Hij werd geboren te Gendt op 27 november 1938. Na zijn priesterwijding op 10 juli 1966 was hij als kapelaan werkzaam in de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino en in de H. Martinusparochie te Twello/Duistervoorde. Op 1 september 1981 werd hij benoemd als pastor en deservitor in het samenwerkingsverband Twello-Bussloo-Terwolde. Op 1 mei 1985 werd hij pastoor van de St. Pancratiusparochie te Haaksbergen. Met ingang van 15 september 1986 werd hij vicarius oeconomus van de H. Maria Praesentatieparochie te Buurse. Met ingang van 1 oktober 1993 werd hij voor een periode van zes jaar benoemd als deken van de dekenaten Terborg en Zevenaar. Op dezelfde datum werd hij benoemd als deken van het nieuw op te richten dekenaat Oost-Gelderland-Zuid (Montferland) en als lid van de Bisdomraad. Met ingang van 1 januari 1994 werd hij benoemd als deken van het dekenaat ’s-Heerenberg. Op 1 oktober 1999 werden zijn benoemingen als deken van het dekenaat Montferland en als lid van de Bisdomraad voor zes jaar verlengd. Op 1 maart 2003 werd hij benoemd als waarnemend deken van het dekenaat Berkelland met als opdracht om mee te werken aan een fusie van de dekenaten Montferland en Berkelland tot het dekenaat Gelderland-Oost (die in januari 2004 werd gerealiseerd en waarvan hij deken werd).
Op 12 augustus 2005 kreeg hij eervol ontslag als deken van het dekenaat Gelderland-Oost en als lid van de Bisdomraad. In de bijna twaalf jaar dat hij van diverse dekenaten deken was, combineerde hij dit ambt in meer dan veertig verschillende parochies voor korte of langere tijd als waarnemend pastoor. Met ingang van 1 oktober 2005 ging hij met emeritaat.

Het priesterschap van Henk van Merm werd gekenmerkt door zijn grote pastorale dienstbaarheid aan de mensen en de geloofsgemeenschappen die aan zijn pastorale dienstwerk waren toevertrouwd. Hij was een oprechte dienaar van God en Zijn Kerk en tegelijk ook dienaar van de gelovige mens. Met een hele sobere leefstijl en met veel humor en familiale nabijheid heeft hij eerst als kapelaan en daarna als pastoor en deken invulling gegeven aan zijn pastoraat. Samen met collega’s in het pastoraat en samen met zijn huisgenote zuster Truus van den Hoven zette hij zich in om onze Kerk een gastvrije en open Kerk te laten zijn. Ook na zijn emeritaat heeft hij zich nog jaren verdienstelijk kunnen maken in het pastoraat. Toen hij onlangs moest aanvaarden dat hij van zijn ziekte niet meer kon genezen, heeft hij te midden van zijn familie en vrienden in grote dankbaarheid het Sacrament der Zieken ontvangen. Vol vertrouwen zag hij uit naar de ontmoeting met God waarop hij vertrouwde. In de vroege ochtend van dinsdag 11 augustus 2020 is hij in vrede gestorven.

De Eucharistieviering ten uitvaart zal worden gevierd op maandag 17 augustus 2020 om 11.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Haalderen. Vanwege de corona-beperkingen zal deze uitvaartviering maar beperkt toegankelijk zijn. Aansluitend zal zijn lichaam aan de aarde worden toevertrouwd op de begraafplaats in zijn geboorteplaats Gendt.

Correspondentieadres: Familie van Merm, Nijmeegsestraat 6B, 6691 CN Gendt.


Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2020

Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren we dat aan Maria de hoogste eer is gegeven, namelijk om het menselijk geslacht voor te mogen gaan en met ziel en lichaam in de hemel te worden opgenomen.

Waarom krijgt Maria die eer? Niet omdat zij zichzelf zoiets bijzonder vond. Juist omdat zij zo eenvoudig was en geen pretenties had. Zij was niet vol van zichzelf en kon daarom van harte ‘ja’ zeggen op wat God van haar wilde. Zij hoorde bij de mensen die niet op de voorgrond treden, een bescheiden plaats innemen, een beetje achteraf. En daarom heeft God haar groot kunnen maken!

Eenvoud en dienstbaarheid worden door God hemelhoog geschat, zegt ons het feest. ‘Als ge niet wordt als kinderen, kunt gij het rijk der hemelen niet binnengaan’. De laatsten, dat wil zeggen: de geringste, de eenvoudigste) zullen de eerste zijn. We hebben alles ontvangen en hebben geen recht op een beter leven dan bij voorbeeld een kind in Afrika. We zijn niet heel speciaal en bijzonder, we hebben geen recht op eer en lof.

Dus laten we niet gewichtig doen, benaderbaar zijn, eenvoudig zijn, geen poeha… Maria, ten hemel opgenomen, zal ons daarbij helpen als wij vertrouwen op haar gebed voor ons bij haar Zoon. Dat is een hoogwaardig leven en geloven.

Een mooie viering bij Maria Tenhemelopneming!

Pastoor Jurgen Jansen

Parochie H. Gabriël