In november en december ontvangen alle energiegebruikers tweemaal 190 euro’s om de hoge energierekening wat te verlagen. Maar sommigen hebben dat geld niet nodig en willen het graag bestemmen voor een persoon of gezin die dat wel hard kunnen gebruiken voor hun energiekosten. Vele goede doelen zijn mogelijk. 

In de regio Montferland-Doetinchem-Zevenaar wil ik bemiddelen om het geld dat zo over is bij de juiste doelgroep terecht te laten komen. Een stichting waar ik bestuurslid van ben wil haar bankrekening daarvoor lenen.

Wilt u zo de tegemoetkoming energiekosten bestemmen? Maak het over op IBAN: NL86 RABO 0314 8948 45 op naam van Vluchtelingen in Nood. Het komt dan op de goede plek terecht (zeker niet uitsluitend vluchtelingen!). De stichting is ANBI, dus ook nog aftrekbaar voor de belastingen. Het geld wordt besteed in de genoemde regio.

Diaken Theo Reuling ofs


Gaan jullie meedoen?

Er zijn drie stappen nodig om helemaal bij de ‘club van Jezus’ te gaan horen, de katholieke kerk. De eerste is het doopsel. De Eerste Heilige Communie is de tweede stap en het Heilig Vormsel de laatste van de drie.

Bij het zetten van zo’n stap leer je dingen die je nergens anders leert. En je doet ook dingen die je anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat wat met Jezus en de kerk te maken heeft je op een andere manier laat kijken en doen. En dat past altijd bij jouw leven. Want Jezus wil iedereen gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om daaraan mee te helpen. En zo zelf ook gelukkiger te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: doe je mee? Je bent welkom!

Informatie en aanmelden Eerste Communie 2023

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de Eerste Communie te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. We hebben voor de informatieavonden twee kerken gekozen om in verband met de coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen houden. De data zijn als volgt:

  • Dinsdag 8 november 2022 om 19.30 uur in het zaaltje achter de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg
  • Donderdag 10 november 2022 om 19.30 uur in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum bij de Mariakerk in Didam.

Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen u wel om u aan te melden via e-mailadres eerstecommunie@parochiegabriel.nl. Traditioneel geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 3 of 4 zitten.

Informatie en aanmelden Vormsel 2022

We nodigen belangstellende ouders uit de informatieavond over het Vormsel te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. Deze is:

  • Woensdag 9 november om 19.30 uur in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum bij de Mariakerk in Didam.

Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden via e-mailadres vormsel@parochiegabriel.nl. Deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 8 zitten of in de brugklas.

Aanmelden voor informatieavonden

Zoals hiervoor al is aangegeven vragen wij u om u aan te melden voor de informatieavonden (voor de Eerste Communie via het e-mailadres eerstecommunie@parochiegabriel.nl en voor het Vormsel via het e-mailadres vormsel@parochiegabriel.nl). Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor de Eerste Communie en/of het Vormsel.

Eerder Eerste Communie gemist?

We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Eerste Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd.

En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie kan het zetten van deze stap meegenomen worden.


De kerk, de parochie, is niet direct de plek om over het besparen van energie thuis te spreken. Maar soms is het lastig om een gesprekspartner te vinden om anoniem te praten over problemen die ontstaan rond een hoge energienota. Dan kunt u altijd bij ons aankloppen. Mail of bel gerust met diaken Theo Reuling ofs, t.reuling@parochiegabriel.nl, 06-22 71 66 63.


Tijdens de doordeweekse vieringen van 1 tot en met 4 februari bestaat de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Deze vieringen zijn te vinden in het vieringenrooster.


De Internationale Gebedsweek voor de Eenheid laat ons nadenken over eenheid onder christenen. De bezinning diept dit verder uit.


Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.

De bestemming van pionier Duncan

Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar.”

Auto onmisbaar

Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog veel meer mensen helpen. En tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen.”

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Op 28 en 29 augustus a.s. vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats.(2e collecte)

Meer informatie vindt u op https://www.miva.nl

U kunt uw bijdrage ook storten  op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep M.O.V.(Missie, Ontwikkeling en Vrede), Parochie Gabriël

Parochie H. Gabriël