In de afgelopen periode zijn rond een ontwikkelingen in dorpen de standpunten van parochiebestuur en locatieraden kenbaar gemaakt middels brieven. Deze brieven zijn voorgelezen in de kerk en verstrekt onder de parochianen. Het betreft de geloofsgemeenschappen van :

Braamt

Loil

Stokkum


Wehl