We zijn al weer een aardig eind op weg in het nieuwe jaar 2022. De rekeningen en de balansen van het vorige jaar zijn opgemaakt en uitgebreid besproken; overal zal het woord ‘corona’zijn gevallen en is de invloed van de pandemie op ons dagelijks leven besproken.
Lees hieronder de volledige brief van pastoor Marc Oortman.

Meer informatie over de actie kerkbalans vindt u op de pagina Kerkbalans.


Diaken Theo Reuling en PCI-voorzitter Harrie Leijten hebben in oktober met afgevaardigden van alle lokale PCI’s in onze H. Gabriëlparochie afzonderlijk een gesprek gevoerd. In deze dialogen kon wat dieper ingegaan worden op een aantal zaken. Het bestuur van de PCI had hiertoe  besloten omdat de laatstejaarvergaderingen matig werden bezocht. Het bleek al snel dat, op één uitzondering na, het initiatief gewaardeerd werd

De gesprekken vonden in een goede en openhartige sfeer plaats. Het werk van de lokale PCI’s is divers. Een paar voorbeelden: zo organiseert de PCI in Beek bijvoorbeeld een ziekendag (11 september) voor de Zonnebloem. Lees meer in de Nieuwsbrief PCI 2022, jaargang 1


In tegenstelling van wat komende week in het Montferland Journaal en Doetinchems Vizier staat vermeld, zullen vanaf volgend weekend de weekendvieringen weer volgens het rooster plaatsvinden in de geloofskernen. De vieringen zijn toegankelijk voor maximaal 50 kerkgangers.
Vooraf opgeven bij het plaatselijk secretariaat van de kerk waar u de viering bij wilt wonen is noodzakelijk.
 
Zondag 16 januari – 09:30 uur – Oswalduskerk Zeddam
M. Oortman – Oswalduskoor
Opgeven: woensdag 12 januari tussen 10:00 uur en 12:00 uur via 0314 – 651 281
 
Zondag 16 januari – 09:30 uur – Mariakerk Didam
B. Aarsen en L. Feijen – Antonius van Paduakoor
Opgeven dinsdag 11 óf donderdag 13 januari tussen 09:30 uur en 12:00 uur via 0316 – 221 550
 
Op dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 is er om 09:00 uur een dagviering in de Mariakerk in Didam. Deze vieringen zijn vrij toegankelijk voor parochianen.
Met ingang van dinsdag 18 januari zullen de doordeweekse vieringen weer in de oorspronkelijke kerk gevierd gaan worden.
 
Alle vieringen vanuit de Mariakerk in Didam blijven via Livestream aangeboden worden.

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen. Beginnen met een schone lei. De bezinning werkt dit verder uit.


‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland hebben een boodschap voor Kerstmis gepubliceerd. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).’

Bekijk de Kerstboodschap RK bisschoppen 2021 (opent in een nieuw venster)

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners

De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet wordt tegengewerkt.

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. ‘Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.’

Vier Kerstmis!

De bisschoppen herhalen hun oproep: Vier Kerstmis! Er zijn mogelijkheden om dat ook thuis te doen als er geen plek mocht zijn bij een kerstviering in de eigen kerk. Veel parochies verzorgen een livestream, wat thuis meevieren mogelijk maakt en ook worden er kerstmissen uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2. De eigen parochie, plus nog meer informatie voor het vieren van Kerstmis, is te vinden via www.vierkerstmis.nl.


In verband met de nieuwe maatregelen is deze viering alleen via de livestream mee te vieren. Via deze link komt u op ons kanaal https://youtube.com/c/Paroc

All Together geeft samen met de zangers van het Ceciliakoor uit Giesbeek en zangers uit de PKN-gemeenten Giesbeek, Lathum en Didam twee vieringen waar Christmas Carols gezongen worden onder leiding van Trudi Boelee.

De viering in Didam vindt plaats op zondag 19 december om 16:00 in de Mariakerk. 

hieHGabriel


Lieve mensen,

Het is hier nu enige dagen koel geweest. Ik gebruikte deze periode om de
rondzendbrief te schrijven. Ook hier wordt het warmer: vandaag 36 graden, maar het
voelt aan als 39. Ook hier zien we de effecten van het veranderende klimaat.
En dan zitten we hier nu in de lente.
Ik gebruikte de koelte om deze brief te schrijven. Koelte is een begrip, zo kun je
koelte en koude ook omschrijven als gevoelsleven in het gezins- en familieleven.
Als ik contact heb met mijn zus en broers, spreken zij vol liefde en warmte geregeld
over hun kinderen en kleinkinderen. Ze zijn betrokken bij hun (klein)kinderen, leven
mee in goede en mindere tijden.
Maar hier…… kom je steeds meer gezinnen met schrijnende situaties tegen.
Lees de volledige nieuwsbrief in pdf-formaat


Op bedevaart…

Hopelijk kan dat volgend jaar weer. Omdat we nu 2 jaar niet hebben kunnen gaan en er toch naar uitkijken willen we aan het begin van het bedevaartjaar een minipelgrimage langs een aantal kapellen houden binnen onze parochie.

Deze tocht wordt gehouden op zondagmiddag 1 mei 2022.
Je kunt er aan deelnemen met de fiets of auto.
Nadere informatie volgt in de Paaseditie van de Gabriël.

Werkgroep bedevaarten
Banneux, Kevelaar en Lourdes.


Naar aanleiding van de corona maatregelen die per 30 november 2021 zijn ingegaan, moeten we helaas ook vieringen rond Kerst en Nieuwjaar laten vervallen of verplaatsen. 

In het vieringenrooster vindt u altijd de meest actuele stand van zaken.

Maatregelen, zoals per 3 december besloten:

Vieringen

  • De familieviering in de Mariakerk te Didam op 24 december wordt verplaatst naar 15.00 uur.
  • Alle kerstavondvieringen vervallen. In plaats hiervan zal er in Didam een viering zijn om 20.30 uur die via de livestream wordt uitgezonden. Een viering waarbij geen parochianen aanwezig kunnen zijn.
  • 1e Kerstdag zal er een viering zijn om 6.00 uur te Didam. Alle andere vieringen blijven zoals gepland om 9.30 resp. 11.00 uur.
  • 2e kerstdag zullen er vieringen zijn op alle 5 locaties. Om 11.00 uur in ’s-Heerenberg, in Wehl om 9.30, in Zeddam om 9.30, in Didam om 9.30 uur en in Beek om 11.00 uur.
  • De oudjaarsavond viering in ’s-Heerenberg vervalt.
  • De Nieuwjaar viering blijft ongewijzigd in Didam om 11.00 uur.
  • De Driekoningen viering op 2 januari 2022 wordt verplaatst naar Didam.

Opgeven voor de vieringen 

Voor alle vieringen rond kerst en de viering op 2 januari geldt dat parochianen zich moeten opgeven per telefoon. De exacte procedure zal uiterlijk 20 december bekend gemaakt worden. Opgeven zal altijd gaan via de secretariaten van de locatie waar de viering zal zijn. Dus voor de familieviering op 24 december en de Driekoningenviering van 2 januari alleen opgave mogelijk in Didam.

 


Ingaande per 30 november 2021 zijn er doordeweeks geen avondvieringen in Zeddam en ’s-Heerenberg.

De zaterdagavondviering van 4 december in Wehl gaat nog wel door. De viering van 18 december wordt verplaatst naar 19 december om 11.00 uur met pastoor Oortman als voorganger.

De zaterdagavondviering in ’s-Heerenberg op 11 december wordt verplaatst naar zondagmorgen 12 december om 11.00 uur met pastoor Oortman als voorganger. De viering in Beek zal worden voorgegaan door een emeritus of zal een woord- en communieviering worden.

De viering van 8 december om 19.00 uur, Maria Onbevlekte Ontvangenis, wordt verplaatst naar 8 december om 10.00 uur.

Gebruik van locaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van de parochie (kerk, kerkzaal etc)

Deze locaties zullen vanaf 17.00 uur gesloten zijn, dus geen koorrepetities, vergaderingen of ander  soortige bijeenkomsten. Ook geen avondwakes of andere uitvaartdiensten.

Handhaven van de 1,5 meter regel in de kerk

De deurwachten zullen de kerkgangers nadrukkelijk wijzen op de 1,5 regel en vragen zelf een plaats te zoeken rekening houdend met deze afstand.

Parochie H. Gabriël