Op zondag 26 juni was er een herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan pastoor Galema, kapelaan van Rooijen en kapelaan Hegge. U kunt hieronde de viering terugkijken.

Ook is er een foto impressie in het fotoalbum Herdenkingsviering.

Foto’s gemaakt door Jan Meulenbeek


Ieder jaargetijde kent zo z’n charme. Persoonlijk vind ik de zomerperiode wel de mooiste en de meest aantrekkelijke. Het ongedwongen buitenleven en de heerlijke temperaturen doen een mens goed. En wat dacht je van het oogsten van… Lees verder>>


Van 17 september tot en met 22 september 2022 hopen we weer met onze parochie H. Gabriël op bedevaart te gaan naar Lourdes. Twee jaar lang hebben we moeten wachten en nu het zover is zien we er naar uit. Denkt u na over een bedevaart naar Lourdes of heeft u al besloten om mee 

te gaan en wilt u graag nadere informatie, dan kunt u de volgende datum in uw agenda plaatsen:

INFORMATIE-AVOND BEDEVAART LOURDES
DINSDAG 5 APRIL 2022 OM 19.30 UUR
PAROCHIECENTRUM DIDAM MARIAKERK

U bent van harte welkom!
Lourdeswerkgroep
parochie H. Gabriël


Persoonlijk ben ik van jongs af betrokken bij dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar.
Al sinds 1949 ! Eerst als misdienaar, daarna als deelnemer en vervolgens vele jaren als pastor. Wat mij raakt?.. Ik probeer het hier weer te geven met ook een paar afbeeldingen. Lees meer…


We leven in een samenleving die voor een deel als de dood is om over de dood te praten. Die indruk wekt althans de grote publiekscampagne die SIRE in februari startte, bedoeld om de dood meer bespreekbaar te maken. Ruim 1 op de 3 mensen praat namelijk nooit over de dood, terwijl het volgens SIRE juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar te steunen.

Het is opmerkelijk hoe moeilijk het voor veel mensen blijkbaar is om over de dood te spreken. Te meer omdat vorig jaar uit onderzoek bleek dat 30 procent van de Nederlanders zich, door de coronaviruspandemie, juist bewuster is geworden van de eigen sterfelijkheid. En 24 procent van de Nederlanders denkt door corona vaker na over zijn eigen sterven. Aan de andere kant neemt het práten over de (eigen) dood juist af, bleek uit datzelfde onderzoek. De dood: je denkt eraan, maar spreekt er blijkbaar niet over. De dood wordt buiten het leven geplaatst. Lees hier de volledige boodschap.Lees hier de volledige boodschap van kardinaa Eijk voor de Veertigdagentijd


Een synode is een soort horen van de gelovigen, pastores en bisschoppen in de kerk. Paus Franciscus heeft een bisschoppensynode voor het jaar 2023 aangekondigd met als thema ‘Samen op weg’. Voorafgaande daaraan wordt de basis geraadpleegd, zeg maar de parochianen.

Paus Franciscus heeft niet alleen de bisschoppen gevraagd om zich op deze synode voor te bereiden, maar alle gelovigen en andere geïnteresseerden. De geplande bisschoppensynode van 2023 gaat over de centrale vraag: “Hoe vindt het ‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale kerk en tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn‘?”

De Nederlandse bisschoppen willen graag weten hoe er gedacht wordt over drie thema’s: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie in de eigen omgeving en dialoog in Kerk en samenleving. De keuze voor de bespreking van juist deze drie thema’s is mede ingegeven door de zorg van de bisschoppen over de kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land en in onze westerse samenleving. Ook in onze parochie wordt met het gesprek hierover gestart.

Tijdens de bijeenkomst van 12 maart gaan we hierover in gesprek. Het vindt plaats in het parochiecentrum in Didam en begint om 10.00 uur. We sluiten af met een lunch. Opgave is nog mogelijk via de e-mail (secretariaat@parochiegabriel.nl).


Op woensdag 23 maart wordt er in de vastentijd weer een solidariteitsmaaltijd georganiseerd. Deze maaltijd vindt plaats in de Gabrielzaal te Didam.

Dit keer zijn de donaties bestemd voor een gehandicaptenproject in Vietnam. 
Pastor Than, zelf afkomstig uit Vietnam, zal de maaltijd verzorgen bestaande uit rijst met groenten en tofoe. Hij zal ook het een en ander over het project vertellen.

Achter in de Mariakerk ligt een lijst waar u zich voor 21 maart kunt opgeven.
Of via het emailadres: s.tielgroenestege@chello.nl


Op Aswoensdag, 2 maart 2022, zal de parochie            H. Gabriël zich aansluiten bij het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken, om uit solidariteit met de Oekraïne bevolking en als teken van vrede en rechtvaardigheid, de klokken van de kerken van de parochie van 17.15 uur tot 17.30 uur te laten luiden. De klokken zullen, niet voor de eerste keer in hun geschiedenis, luiden als een bede om vrede.

 

Parochie H. Gabriël