Overdracht kerkhof Braamt

Op 15 mei 2017 heeft het parochiebestuur van de parochie H. Gabriël de keuzes bekend gemaakt welke zes kerkgebouwen aan de eredienst zouden worden onttrokken. Tijdens de hoorzittingen die daarop volgden werd menigmaal de zorg geuit: wat gebeurd er met ons kerkhof? Het parochiebestuur heeft beloofd om deze zorgen en vragen serieus te nemen.


Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om parochiële kerkhoven over te dragen naar derden in de geloofskern, is er contact gezocht met het aartsbisdom Utrecht. Dit onderzoek heeft ruim twee jaar geduurd omdat de bisdomstaf van Utrecht dit met de overige bisschoppen van Nederland wilde communiceren om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen. Zeer recent kwam de toestemming om met derden in de dorpsgemeenschap te onderzoeken naar de mogelijkheden tot een overname van het kerkhof.


Vanuit de geloofskern Braamt was er concrete belangstelling voor een overname van het kerkhof waarop het parochiebestuur contact heeft gezocht met het St. Jorisgilde uit Braamt. Na een aantal constructieve gesprekken zijn we tot overeenstemming gekomen. Het parochiële kerkhof in de geloofskern van Braamt is vrijdag 11 september overgedragen aan het St. Jorisgilde, met voorbehoud van definitieve goedkeuring door het bisdom. De rechten van de grafrechthebbende zijn door deze overname gewaarborgd.


We zijn als parochiebestuur van de parochie H. Gabriël blij met deze toekomstgerichte overname voor de dorpsgemeenschap van Braamt.


Requiemmis en klokgelui voor kardinaal Simonis

Op de dag voor de uitvaart van kardinaal Simonis, woensdag 9 september, zal van 11:00 – 11:15 uur de grote klok luiden van de kerken in onze parochie.
 
Tevens zal op woensdag 9 september 2020 om 19:00 uur een gezongen requiem gevierd worden voor Adrianus kardinaal Simonis in de Pancratiuskerk in ‘s-Heerenberg. De zang zal hierbij worden verzorgd door enkele leden van het Latijns-Gregoriaanskoor.
 
Op donderdag 10 september kunt u vanaf 11:00 uur op NPO2 de Eucharistieviering ten uitvaart van kardinaal Simonis vanuit de Catharinakathedraal in Utrecht volgen. Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk. De verkondiging zal worden verzorgd door mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch.

Informatieavond Vormsel

Het Heilig Vormsel is de laatste van drie stappen om geheel bij de ‘club van Jezus’, de katholieke kerk te horen. Ook dit jaar begint in onze parochie weer het traject om tot de toediening van dit sacrament te komen. Een weg van groeien in geloof en groeiend geloof. Op woensdag 23 september 2020 is hierover een informatieavond in de Mariakerk in Didam. De avond begint om 19.30 uur.

Het traject van voorbereiding op het Vormsel is normaliter voor de meisjes en jongens die aan het eind van groep 8 van de basisschool zitten. Door de corona is alles wat anders gelopen. De informatieavond is dit keer bedoeld voor leerlingen die nu begonnen zijn in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ook jongeren die eerder het Vormsel nog gemist hebben, kunnen nu ook meedoen.

Wij vragen de ouders, en de jongeren zelf kan ook, om zich voor de informatieavond aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond komt de gelegenheid om je voor de Vormselvoorbereiding en het Vormsel zelf op te geven.


Informatieavonden Eerste Communie 2021

Gaan jullie meedoen?

Er zijn drie stappen nodig om helemaal bij de ‘club van Jezus’ te gaan horen, de katholieke kerk. De eerste is het doopsel. De Eerste Heilige Communie is de tweede stap en het Heilig Vormsel de laatste van de drie.

Bij het zetten van zo’n stap leer je dingen die je nergens anders leert. En je doet ook dingen die je anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat wat met Jezus en de kerk te maken heeft je op een andere manier laat kijken en doen. En dat past altijd bij jouw leven. Want Jezus wil iedereen gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om daaraan mee te helpen. En zo zelf ook gelukkiger te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: doe je mee? Je bent welkom!

We gaan jullie ouders alvast het nodige vertellen. Dat staat hieronder.

Informatie en aanmelden Eerste Communie 2021

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de Communie te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. We hebben voor de informatieavonden twee kerken gekozen om in verband met de coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen houden. De data zijn als volgt:

  • Woensdag 16 september om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam.
  • Donderdag 17 september om 19.30 uur in de Oswalduskerk in Zeddam.

Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen u wel om u aan te melden (zie hieronder). Traditioneel geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu, in het startende schooljaar 2020-2021, in groep 4 zitten.

Aanmelden voor informatieavonden

Wij vragen ouders om zich voor een van de informatieavonden aan te melden via het e-mailadres administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor de Eerste Communie en/of het Vormsel.

Eerder Eerste Communie gemist?

We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Eerste Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om in deze ronde 2020-2021 mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd.

En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie kan het zetten van deze stap meegenomen worden.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij diaken Theo Reuling ofs, 0316-225687, t.reuling@parochiegabriel.nl.

Parochie H. Gabriël