We leven in een samenleving die voor een deel als de dood is om over de dood te praten. Die indruk wekt althans de grote publiekscampagne die SIRE in februari startte, bedoeld om de dood meer bespreekbaar te maken. Ruim 1 op de 3 mensen praat namelijk nooit over de dood, terwijl het volgens SIRE juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar te steunen.

Het is opmerkelijk hoe moeilijk het voor veel mensen blijkbaar is om over de dood te spreken. Te meer omdat vorig jaar uit onderzoek bleek dat 30 procent van de Nederlanders zich, door de coronaviruspandemie, juist bewuster is geworden van de eigen sterfelijkheid. En 24 procent van de Nederlanders denkt door corona vaker na over zijn eigen sterven. Aan de andere kant neemt het práten over de (eigen) dood juist af, bleek uit datzelfde onderzoek. De dood: je denkt eraan, maar spreekt er blijkbaar niet over. De dood wordt buiten het leven geplaatst. Lees hier de volledige boodschap.Lees hier de volledige boodschap van kardinaa Eijk voor de Veertigdagentijd


Een synode is een soort horen van de gelovigen, pastores en bisschoppen in de kerk. Paus Franciscus heeft een bisschoppensynode voor het jaar 2023 aangekondigd met als thema ‘Samen op weg’. Voorafgaande daaraan wordt de basis geraadpleegd, zeg maar de parochianen.

Paus Franciscus heeft niet alleen de bisschoppen gevraagd om zich op deze synode voor te bereiden, maar alle gelovigen en andere geïnteresseerden. De geplande bisschoppensynode van 2023 gaat over de centrale vraag: “Hoe vindt het ‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale kerk en tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn‘?”

De Nederlandse bisschoppen willen graag weten hoe er gedacht wordt over drie thema’s: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie in de eigen omgeving en dialoog in Kerk en samenleving. De keuze voor de bespreking van juist deze drie thema’s is mede ingegeven door de zorg van de bisschoppen over de kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land en in onze westerse samenleving. Ook in onze parochie wordt met het gesprek hierover gestart.

Tijdens de bijeenkomst van 12 maart gaan we hierover in gesprek. Het vindt plaats in het parochiecentrum in Didam en begint om 10.00 uur. We sluiten af met een lunch. Opgave is nog mogelijk via de e-mail (secretariaat@parochiegabriel.nl).


Op woensdag 23 maart wordt er in de vastentijd weer een solidariteitsmaaltijd georganiseerd. Deze maaltijd vindt plaats in de Gabrielzaal te Didam.

Dit keer zijn de donaties bestemd voor een gehandicaptenproject in Vietnam. 
Pastor Than, zelf afkomstig uit Vietnam, zal de maaltijd verzorgen bestaande uit rijst met groenten en tofoe. Hij zal ook het een en ander over het project vertellen.

Achter in de Mariakerk ligt een lijst waar u zich voor 21 maart kunt opgeven.
Of via het emailadres: s.tielgroenestege@chello.nl


Op Aswoensdag, 2 maart 2022, zal de parochie            H. Gabriël zich aansluiten bij het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken, om uit solidariteit met de Oekraïne bevolking en als teken van vrede en rechtvaardigheid, de klokken van de kerken van de parochie van 17.15 uur tot 17.30 uur te laten luiden. De klokken zullen, niet voor de eerste keer in hun geschiedenis, luiden als een bede om vrede.

 


Ingaande vrijdag 25 februari 2022 komen bijna alle maatregelen te vervallen.

Wat blijft is:

  • Ben je ziek dan blijf je thuis.
  • Beschikbaarheid van ontsmettingsmateriaal achter in de kerk voor degene die er gebruik van wensen te maken.

Wat wijzigt er:

  • Koren mogen weer met volle bezetting repeteren en zingen.
  • De 1,5 meter afstand regel vervalt.
  • De mondkapjesplicht verdwijnt.
  • Communie uitreiken gaat weer als vroeger.
  • De wijwaterbakjes in de kerk zullen na Pasen weer gevuld worden met vers wijwater.
  • Collectes vinden weer plaats tijdens de viering.
 

Op zaterdag 5 maart organiseert de MOV van de parochie H. Gabriël een vastenwandeltocht door de Montferlandse bossen.

De start is om 14:30u bij de St. Oswalduskerk in Zeddam met na afloop koffie/thee.

16:00u Afsluiting met Vesperveiring in de St. Oswalduskerk.


Het is zo’n rare tijd in het jaar: de lange januarimaand ligt achter ons, de lentekriebels dienen zich aan, terwijl we eigenlijk nog geen winter hebben gehad. De corona-maatregelen zijn wat versoepeld: er mag weer wat meer, maar van de andere kant bezien, lijkt er maar geen eind aan te komen. Het Carnaval, dat voor velen vaak een vrolijk breekpunt is in de donkere periode van de winter, lijk ook dit jaar weer duigen te vallen. Ik vind het een sombere tijd en zeker: de omstandigheden en het grijze weer helpen niet echt mee. Lees meer


Vrijdag 4 februari is er weer een Heilig Uur om 18:30 uur in de Mariakerk in Didam.

Loop gerust in dat uur de kerk in om in de stilte en rust inspiratie en kracht op te doen. Met de Eucharistische zegen wordt het uur afgesloten. Ook kunt u dit uur, bij  de priester die in de kerk aanwezig is, het Sacrament van boete en verzoening ontvangen.


In 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 6 augustus t/m 11 augustus.

Kinderkamp ‘Beestenbende’ (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)

In de bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten.

We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen.

Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben  in een gezellige Beestenbende.

Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = €200,- i.p.v. €250,-)

Tienerkamp: ‘Reis door de tijd’ (voor tieners van 13 t/m 16 jaar)

Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema ‘Reis door de tijd’. We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma.
Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!

Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)

Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl en kan tot 30 juni 2022.

Voor meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399.

Parochie H. Gabriël