Vanwege de coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismaviering dit jaar in zeer beperkte kring plaats. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn. De kerk zal niet toegankelijk zijn, wel kan iedereen deze plechtigheid volgen via een livestream van de Emmaüsparochie. Het liturgieboekje is hier te lezen en ook de Emmaüsparochie zal het digitaal aanbieden.

Tijdens de Chrismamis worden de HH. Oliën gezegend dan wel gewijd voor de toedieningen van de sacramenten van het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving. Vertegenwoordigers uit de parochies en geloofsgemeenschappen van het Aartsbisdom Utrecht zijn doorgaans aanwezig om na afloop van de Mis een setje van deze oliën in ontvangst te nemen. De bisdomstaf had gehoopt om dit jaar weer samen met vele vertegenwoordigers van de parochies en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn te kunnen vieren. Dat is echter niet mogelijk. Daarom wordt de viering noodgedwongen in kleine kring gehouden – bisschoppen, vicarissen, rector Kuipers van het Ariënsinstituut, pastoor Hermens van Apeldoorn – met assistentie van onder anderen twee diakens, priesterstudenten en enkele cantors. Via de livestream is mogelijk om – op afstand – vanuit de parochies en geloofsgemeenschappen toch deel te nemen aan de Chrismamis.

Klik hier voor de livestream van de Chrismamis


Wat zijn de consequenties voor de vieringen rondom Pasen mbt de coronamaatregelen.

  • Parochianen die een palmtakje willen kunnen zich op Palmzondag (28 maart) tussen 11.00 en 12.00 uur melden in de kerk van Didam, ’s-Heerenberg en Wehl. In Beek kan dit aansluitend aan de zondagsviering op 28 maart tussen 12.30 en 13.30 uur.
  • In Zeddam kunnen de palmtakjes op 31 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur opgehaald worden in het parochiecentrum.
  • De Gebedsviering, Vuur-Water-Lichtviering, wordt verplaatst van 19.00 uur naar 18.30 uur en is alleen via livestream te volgen. 
  • De geplande Paaswake vieringen in Zeddam, Didam en Beek worden verplaatst van 20.30 uur naar 20.00 uur. De Paaswake vanuit Didam kunt u mee vieren via de livestream.
  • Parochianen die wijwater willen worden verzocht om zich, met een fles water, in de week na Pasen te wenden tot één van de teamleden om het water te zegenen. Dit kan bijvoorbeeld aansluitend aan een doordeweekse viering maar ook op andere momenten.

Op donderdag 25-3-2021 vieren we Maria Boodschap om 19:00u. Hierdoor is er om 9:00u geen dagviering vanuit Didam.

De viering van 19:00u kunt u ook volgen via onze livestream


Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Dit jaar collecteren we tijdens de Vasten voor een project in Vietnam samen met de St.Willibrordusparochie in Zevenaar. Pastoor Thanh, pastoor in onze buurtparochie en zelf afkomstig uit Vietnam, vertelt over het project. In de Gabriel hebt u al het een en ander over het project kunnen lezen.

Tijdens de viering op 7 maart heeft pastoor Thanh wat verteld over zijn ervaringen in Vietnam u kunt deze viering terug kijken.

Ook kunt een een filmpje bekijken waarin mensen vertellen over hun inzet voor gehandicapten in Vietnam

Wilt u dit project steunen? Draag dan bij aan
de collecte in het weekend van 6/7 maart a.s. of stort uw bijdrage op: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag o.v.v Vietnam en projectnr. 401622.

 


Er zullen twee hoogfeesten gevierd worden. Op 19 maart H. Jozef en op 25 maart Maria Boodschap. Voor deze vieringen moet u zich wel opgeven bij het secretariaat van Didam. Ook kunt u de viering via de livestream volgen.

Hierdoor komen de reguliere doordeweeksevieringen van vrijdag 19 maart in Wehl en op donderdag 25 maart in Didam te vervallen.


We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een strikt protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen bij een viering.

In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in de huidige omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het (openbare) leven ligt grotendeels stil. Veel scholen zijn dicht, bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn gesloten, de mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen is zeer beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen voor hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds ernstig ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze ziekte. Er heerst verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in de laatste plaats ook bij veel kinderen en jongeren. Hoe vinden we in die omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe de Veertigdagentijd ons oproept?

Lees hier de volledige Brief kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd 2021


Tijdens de Vastenperiode 2020 voerde onze parochie voor de eerste keer campagne voor een ‘Eigen Doel Vastenproject’. Het werd het gehandicaptenproject van de Zusters van het Heilig Kruis in Vietnam. Ook dit jaar (2021) geeft de Landelijke Bisschoppelijke Vastenactie onze parochie toestemming om campagne te voeren voor het gehandicaptenproject in Vietnam. Naast de parochie Sint Willibrordus ondersteunen nog twee andere parochies dit ‘Eigen Doel Vastenproject’, dat zijn:

  • de parochie Sint Christoffel te Capelle a/ nl d IJssel/ Rotterdam uit het  bisdom Rotterdam.
  • de parochie Heilige Gabriël te Didam.

Themavieringen

De drie deelnemende parochies houden ieder voor de eigen parochianen een  speciale eucharistieviering rondom dit vastenproject-thema.

Parochianen en belangstellenden kunnen vanuit thuis de bovengenoemde vieringen meevieren via livestreaming.

Vijftig procent aanvulling

De Bisschoppelijke Vastenactie zal opnieuw 50% aanvullen op de totale giften. Het geheel komt ten goede aan gehandicapten en allerarmsten in Vietnam. Bij de Landelijke Vastenactie staat ons ‘Eigen Doel Vastenproject’ geregistreerd onder het projectnummer 401622.

Voor meer informatie via de website van de landelijke Vastenactie, zie : https://www.vastenactie.nl/projecten/zorg-voor-gehandicapten-in-thuong-tin-vietnam

Steun het werk van de Zusters


Wilt u dit project steunen? Draag dan bij aan de collecte in het weekend van 6/7 maart a.s. of stort uw bijdrage  op: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag o.v.v Vietnam en projectnr. 401622


Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart uitgebracht voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd.

Aswoensdag volgt na carnaval en is het begin van de Vasten en de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. De viering kunt u komende woensdag om 19:00 uur via de livestream volgen. Helaas kan het askruisje op het voorhoofd dit jaar niet worden uitgereikt. In plaats daarvan zal er tijdens de viering symbolisch een askruisje worden uitgereikt.

Omdat velen dit jaar niet in de gelegenheid zijn een viering bij te wonen, is de gebedskaart uitgebracht. Mensen die dat willen, hebben daardoor de gelegenheid om toch stil te staan bij Aswoensdag en een moment van persoonlijke bezinning te houden. De kaart kan ook gebruikt worden voor gebedsdiensten in kleine kring. “De gebedskaart vervangt het liturgische moment van de asoplegging niet,” zegt vicaris Smeets van het bisdom Roermond, “maar biedt onder de huidige omstandigheden mensen wel de gelegenheid om bij Aswoensdag stil te staan. Dat is altijd nog beter dan Aswoensdag helemaal overslaan.”

De traditie van het uitdelen van een askruisje of het strooien van as bestaat in de Kerk al heel lang en is een teken van boetedoening en een herinnering aan de vergankelijkheid van het leven. De priester spreekt daarbij de tekst uit “Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

Bisdom Roermond – kaart aswoensdag


Donderdag 11 februari viert de R.-K. Kerk Wereldziekendag, een dag waarop de zieken en hun verzorgers centraal staan. Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor deze dag over de vertrouwensrelatie tussen zieken en verzorgers en neemt daarbij als uitgangspunt een tekst uit het Evangelie van Mattheus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (Mat. 23, 8).


Lees verder:
https://www.aartsbisdom.nl/boodschap-paus-voor…/


Vanaf het weekend van 20 en 21 februari kunnen er maximaal 30 kerkgangers in de kerken meevieren. Wanneer u een viering wilt bijwonen kunt u zich tijdens de openingstijden telefonisch opgeven bij het secretariaat van de geloofskern waar u mee wilt vieren. Als het maximum bereikt is kunt u bijgeschreven worden op de lijst voor de eerst daarop volgende viering, tot maximaal drie weken vooruit. U kunt alleen maar reserveren als u géén coronagerelateerde klachten heeft. Krijgt u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u uw reservering te annuleren.

In het weekend van 20 en 21 februari zijn de volgende vieringen:

  • Zaterdag 20 februari 19:00 uur, Martinuskerk Wehl. Opgeven kan op de vrijdagen 12 of 19 februari van 09:30-10:30 uur, tel.: 0314 – 681 254
  • Zondag 21 februari 09.30 uur, Mariakerk Didam. Opgeven kan op dinsdag 16 of donderdag 18 februari 09:30-12:00 uur, tel.: 0316 – 221 550
  • Zondag 21 februari 09:30 uur, Oswalduskerk Zeddam. Opgeven kan op woensdag 17 februari van 10:00-12:00 uur, tel.: 0314 – 651 281

LET OP: de viering op de zaterdag om 17:00 uur in Didam komt te vervallen!
De donderdag en zondag viering vanuit Didam kunt u volgen via onze livestream.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN: Vanaf donderdag 18 februari zijn er weer doordeweekse vieringen met een maximum van 30 kerkgangers, die worden verzocht een mondkapje te dragen. Indien dit aantal te groot wordt, zullen wij ons beraden over vervolgstappen.

MONDKAPJES: Bezoekt u een viering? Draag dan een mondkapje, óók tijdens de viering, behalve bij het ter communie gaan.

VERWARMING IN DE KERKGEBOUWEN: Een draaiende verwarming in een kerkgebouw bevordert actief de luchtcirculatie. Dit is ongunstig als zich in die lucht, in de vorm van een aerosol of iets dergelijks, virusdeeltjes bevinden. Het laten draaien van de verwarming tijdens een viering wordt dan ook ten zeerste ontraden, ongeacht of dit in een hoge of een lage stand gebeurt. Dit houdt in dat het kerkgebouw voorafgaand aan een viering op temperatuur wordt gebracht, maar dat tijdens de viering de verwarming uit gaat. Gedurende de viering zal de temperatuur in het kerkgebouw dus afnemen. Zeker met koud weer kan het gebouw tijdens de viering aanzienlijk afkoelen.

GEBEDSINTENTIES: Vanaf het weekend van 20 en 21 februari worden er volgens het zogenaamde ‘zomerrooster’ weer weekendvieringen gehouden. Voor deze vieringen kunnen weer gebedsintenties worden opgegeven.

Parochie H. Gabriël