Parochie Heilige Gabriël

Dopen

 

Wanneer zijn de doopvieringen?

Met enige regelmaat wordt er in de kerken van onze parochie gedoopt. Hieronder staat het schema voor geheel 2018.

 

Doopweekend Eerste voorbereidingsavond Tweede voorbereidingsavond
17 en 18 februari 23 januari 30 januari
17 en 18 maart 20 februari 27 februari
14 en 15 april 20 maart 27 maart
12 en 13 mei 17 april 24 april
9 en 10 juni 15 mei 22 mei
7 en 8 juli 12 juni 19 juni
22 en 23 september 28 augustus 4 september
27 en 28 oktober 2 oktober 9 oktober
24 en 25 november 30 oktober

6 november 

 

De doopplechtigheid vindt veelal plaats op zondag aansluitend aan de weekendviering of op zaterdag voorafgaand aan de weekendviering. De dooplocatie, alsmede de exacte dag en tijd worden op de eerste voorbereidingsavond in onderling overleg vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen. De doopvieringen zijn in principe gezamenlijke doopvieringen, wat wil zeggen dat meerdere kinderen tijdens dezelfde viering gedoopt zullen worden. Er kan - in overleg met de voorganger - ook gedoopt worden tijdens de weekendviering. De ouders doen dan wel mee in de reguliere voorbereiding. 

 

Aanmelden

Aanmelden voor het doopsel kan via het centraal secretariaat. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres dopen@parochiegabriel.nl. Voor het aanmelden bijgaand formulier invullen en insturen. U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke werkdag 's morgens van 09.00 uur tot 12.00 uur op nummer 0316-22 10 21.

 

Voorbereiding

Aan de viering gaan twee gesprekken vooraf samen met andere ouders die hun kind laten dopen. Bij de aanmelding zijn de data van de voorbereiding bekend (zie hierboven in het rooster). U krijgt er een week voor de eerste avond nog een uitnodiging voor. De voorbereidingsavonden vinden steeds plaats in het parochiecentrum in Didam. Deze voorbereiding wordt verzorgd door de Doopwerkgroep, in samenspraak met de pastor die zal voorgaan in de doopviering. Van de ouders wordt verwacht dat ze beide avonden aanwezig zijn. De doopwerkgroep begeleidt de gesprekken. We praten met elkaar over ouderschap en geloven. Wat betekent dat voor elk van jullie, wat betekent dat voor de kerk? Verder wordt de viering doorgesproken en het boekje voorbereid. De ouders van de dopelingen maken het boekje zelf.

 

Worden er voorwaarden gesteld?

We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding. Bij verhindering op een van de data wordt een afspraak gemaakt voor een nieuwe doopdatum en voorbereidingsavonden. Verder gaan we er vanuit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de Kerkbalans.

 

Wat kost een doop?

Er wordt een vergoeding voor de onkosten gevraagd. U krijgt een rekening thuis. Daarnaast zijn er de kosten voor het boekje.

0

 

 

Video over de doop gemaakt door Bewust Katholiek

<

>