Parochie Heilige Gabriël

Dopen

 

Wanneer zijn de doopvieringen?

Met enige regelmaat wordt er in de kerken van onze parochie gedoopt. Als regel wordt in de maanden januari, juli, augustus en december niet gedoopt. Hieronder staat het schema voor de tweede helft van 2017.

 

Groep 1: Kilder, Wehl, Nieuw-Wehl, Zeddam, Braamt
Doopweekend Dooplocatie 1e voorbereidingsavond 2e voorbereidingsavond
30 sept en/of 1 okt Braamt dinsdag 29 augustus in Didam dinsdag 5 september in Didam
25 en/of 26 november Kilder maandag 30 oktober maandag 13 november

 

Groep 2: Didam, Loil, Nieuw-Dijk, Beek,  ’s Heerenberg, Stokkum
Doopweekend Dooplocatie 1e voorbereidingsavond 2e voorbereidingsavond
30 sept en/of 1 okt Didam dinsdag 29 augustus dinsdag 5 september
14 en/of 15 oktober Stokkum dinsdag 19 september dinsdag 26 september
14 en/of 15 oktober Beek dinsdag 19 september dinsdag 26 september
25 en/of 26 november Didam dinsdag 10 oktober dinsdag 24 oktober


Staat uw gewenste dooplocatie of kerk er niet bij? Let dan op de volgende aanvullingen:

  1. Wanneer er - los van bovenstaande planning - in enige geloofsgemeenschap 2 of meer dopelingen zijn, dan kan er in die gemeenschap gedoopt worden op genoemde doopdata. Voor de voorbereiding sluiten de ouders aan bij (een van) de aangegeven locatie(s) voor die datum.
  2. Ouders kunnen er altijd voor kiezen om aan te sluiten bij de geplande doopvieringen in een andere geloofsgemeenschap.
  3. Er kan - in overleg met de voorganger - ook gedoopt worden tijdens de weekendviering. In principe doen ouders dan mee in de reguliere voorbereiding.
  4. In elke locatie wordt minimaal één keer per jaar een doopviering gepland.

De doopvieringen zijn in principe gezamenlijke doopvieringen, wat wil zeggen dat meerdere kinderen tijdens dezelfde viering gedoopt zullen worden. Wanneer er voor een bepaalde plek één kind is aangemeld dan vindt er een samenvoeging plaats met de doopviering elders in onze parochie. Op de eerste voorbereidingsavond worden de precieze plek, dag en tijd afgesproken.

 

Hoe kan ik mijn kind(eren) opgeven?

Aanmelding voor de doopviering geschiedt via het secretariaat of de pastoraatsgroep van uw eigen geloofsgemeenschap. Zij weten welke data en hoeveel plekken beschikbaar zijn.

- We gaan uit van minimaal twee en maximaal vier dopelingen per viering.

 

Voorbereiding

Aan de viering gaan twee gesprekken vooraf samen met andere ouders die hun kind laten dopen. Bij de aanmelding zijn de data van de voorbereiding veelal bekend. U krijgt er enkele weken voor de eerste avond nog een uitnodiging voor.

0
De doopwerkgroep bestaande uit vrijwilligers en een van de pastores begeleidt de gesprekken. We praten met elkaar over ouderschap en geloven. Wat betekent dat voor elk van jullie, wat betekent dat voor de kerk? Verder wordt de viering doorgesproken en het boekje voorbereid.

- De ouders van de dopelingen maken het boekje zelf.

 

Worden er voorwaarden gesteld?

We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding. Bij verhindering op een van de data wordt een afspraak gemaakt voor een nieuwe doopdatum en voorbereidingsavonden. Verder gaan we er vanuit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de Kerkbalans.

 

Wat kost een doop?

Er wordt een vergoeding voor de onkosten gevraagd. U krijgt een rekening thuis. Daarnaast zijn er de kosten voor het boekje.

0

 

 

Video over de doop gemaakt door Bewust Katholiek