Parochie H. Gabriël

Eerste Heilige Communie

 

Voor welke leeftijd? Gedoopt of nog niet?

Onze parochie biedt kinderen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool de gelegenheid om de Eerste Heilige Communie te doen. Natuurlijk moeten de kinderen gedoopt zijn. Als dat niet zo is, is er gelegenheid om – voorafgaand aan de Communie – het sacrament van het Doopsel alsnog te ontvangen.

 

Hoe kan ik mijn kind(eren) opgeven?

 

Informatieavond

In april/mei wordt u – zo mogelijk via de scholen en ook via de website, het parochieblad de Gabriel en de lokale bladen – uitgenodigd voor een informatieavond. Deze zal voor de zomervakantieplaatsvinden. U kunt zich hiervoor aanmelden d.m.v. een mail aan administratie@parochiegabriel.nl. Graag ontvangen we de naam van uw kind(eren), zijn/haar/hun geboortedatum, op welke school het/ze zit(ten), uw adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt na de zomer vakantie een herinnering over plaats en tijd van de avond.

 

Opgave

Na de informatieavond krijgt u via de mail een aanmeldformulier thuisgestuurd, waarmee u uw kind(eren) kunt opgeven voor deelname aan het Eerste Communie traject. Voor het jaar 2017-2018 vragen we om dat te doen voor 10 juli 2017. 

  

Niet in ‘onze dorpen’ op school?

Ouders van kinderen die niet in ‘onze dorpen’ op school gaan ontvangen geen uitnodigingsbrief via school. Zij kunnen zich rechtstreeks melden via het volgende e-mailadres: administratie@parochiegabriel.nl.

 

Voorbereiding

Aan het feest van de Eerste Communie gaat een uitgebreide voorbereiding in de parochie vooraf, van september tot en met mei. Deze bestaat uit parochie-bijeenkomsten voor de ouders en voor ouders en kinderen gezamenlijk en uit bijeenkomsten voor de kinderen. De verschillende bijeenkomsten worden begeleidt door de werkgroep bestaande uit ouders en/of leden van het pastorale team. De werkgroep wordt begeleidt door de pastor catechese.

We maken daarbij gebruik van het project ‘Blijf dit doen’.

 

Wanneer is de Eerste Communieviering?

Nadat de aanmeldingen binnen zijn, wordt er eind september/begin oktober een planning gemaakt en wordt er besloten wanneer en waar in de parochie de Eerste Communievieringen plaatsvinden. Dat zal voor 2017-2018 zijn in de maanden eind mei of begin juni 2018.

 

Wat kost deelname aan de Eerste Heilige Communie?

Voor de bijdrage aan het Communietraject kennen we een tweesporen-beleid. Voor het jaar 2017-2018 is dat als volgt:

  • voor ouders die jaarlijks meedoen aan de actie Kerkbalans ( en dus Kerkbijdrage betalen) geldt een bedrag van € 45,-
  • voor ouders die geen kerkbijdrage betalen geldt een bedrag van €90,-