PCI

Organisatie

In de parochie is een PCI-bestuur, waaronder een aantal caritasgroepen in de verschillende geloofskernen functioneren. Het PCI-bestuur maakt het financieel mogelijk dat deze groepen kunnen functioneren. Tevens heeft het PCI bestuur het beheer over de gronden die in haar bezit zijn.

Harrie Leijten

Marijke Leijzer

Gerard Wolbrink

Matthieu Krabbe

Remco Peters

Theo Reuling 

voorzitter

secretaris

financieel adviseur

lid, aandachtsgebied onroerend goed

lid

als lid van het pastoraal team betrokken bij de PCI als adviseur

Naastenliefde

Caritas is naastenliefde, zorg voor de armen in de breedste zins des woords. Een christelijke opdracht waaraan in onze parochie al sinds lange tijden invulling wordt gegeven.

Doelstelling

De doelstelling van de Parochiële Caritas Instelling (PCI), zoals het ook volgens het algemeen reglement van het PCI-bestuur is opgesteld: ‘Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.’

Caritasgroepen

In onze parochie zijn negen geloofsgemeenschappen met een caritasgroep. Zij zetten zich in voor de mensen en groepen mensen in hun eigen gemeenschap, die een financieel steuntje kunnen gebruiken zoals bij activiteiten voor zieken en eenzamen. Tevens hebben zij oor en oog voor de nood in hun eigen gemeenschap en treden zij handelend op.

Acute financiële nood

Mensen in acute financiële nood kunnen allereerst gebruik maken van de regelingen die de overheid hiervoor heeft. Voldoen die niet, dan kan de PCI uitkomst bieden. Binnen de grenzen van de gemeente Montferland is hiervoor in samenwerking met de gemeente en de protestantse diaconieën het Solidariteitsfonds Montferland opgericht. Hier kunnen mensen zich via hulpverleners melden voor ondersteuning.

Binnen de gemeente Doetinchem is hiervoor het Platform Armoedebestrijding Doetinchem opgericht. Daar kan men zich voor ondersteuning kan melden.

Contact

Voor contact met de PCI kan men mailen naar het secretariaat van de pci 

Mogelijk ook interessant voor u:
do 07

Zeddam

7 juli - 18:30

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »
Parochie H. Gabriël