Fotolijstjes

Ze staan her en der in de pastorie: foto’s van dierbaren in een mooi lijstje. Foto’s van mensen die overleden zijn, maar ook foto’s van hen die nog steeds in het land van de levenden zijn. Het zijn allemaal mensen die ik lief heb. Ze kijken mij aan met hun vertrouwde ogen en die denk aan ze, ik bid voor ze. Bij de foto’s van overledenen bid ik dat ze mogen zijn in de Liefde van God, bij de foto’s van hen die leven bid ik voor hen welbevinden. Het zijn fotolijstjes die mij herinneren dat ik niet alleen sta. Die mij bewust maken, eens te meer, dat ik sta in een geschiedenis, maar ook in de toekomst!

Ik moet aan die fotolijstjes denken nu ik mij voorbereid op Sacramentszondag (6 juni)  in Wehl zullen wij dan de Eucharistieviering afronden met een Sacramentsprocessie waarbij ik met het allerheiligste en een aantal koorleden rondom de kerk trek. Ik heb aan kinderen wel eens geprobeerd uit te leggen wat we dan in feite doen. Wij dragen het Lichaam van Christus dan plechtig rond door een dorp, staan op sommige plekken stil om met het Lichaam van Christus de mensen te zegenen en daarna trekken we verder.

Kinderen zijn gefascineerd door zo’n prachtig object als een monstrans. Goudkleurig, rijkelijk versierd, met daarin dat ronde stukje Brood, het Lichaam van Christus. Ik leg die kinderen dan uit dat die monstrans eigenlijk een soort van fotolijstje is. Een fotolijst die rijk versierd is, omdat we heel veel houden van Hem die daarin rond gedragen wordt, Jezus zelf. Dat is niet gemakkelijk te begrijpen, voor kinderen niet, voor ons volwassenen niet. Maar als je een fotolijstje met daarin de afbeelding van opa of oma ziet, afstoft of verplaatst, dan gaan je gedachten uit naar hem of haar. Zo is het ook met de monstrans met het Allerheiligste: het Lichaam van Christus. Hij is daar! Hij is midden onder ons! Precies zoals Hij wil: Hij wil met ons zijn!

Het ronddragen van het Allerheiligste in de monstrans tijdens een processie, wil tot uitdrukking brengen dat Hij Emmanuël is, God met ons. Hij loopt letterlijk met ons mee, Hij gaat met ons de weg door het leven, Hij maakt onderdeel uit van het leven van alledag. Bij de Sacramentsprocessie in Lourdes ervaar ik dat altijd als iets zeer bijzonders. Het is natuurlijk de ervaring dat het gebeurt op een bijzondere plaats, maar het heeft ook te maken met de eerbied die de processie bij de deelnemers en de toeschouwers oproept. Je ziet mensen die hun hoofd buigen of zelfs ter plekke knielen als het Allerheiligste voorbij gedragen wordt: het besef dat Hij die in de monstrans meegedragen wordt, Jezus zelf is, onze Verlosser, de Zoon van God.

Een bijzondere fotolijst, de monstrans. Hoe kostbaar ze soms ook zijn, niets is kostbaarder dan Zijn aanwezigheid onder ons mensen. Ik hoop dat we dat met iedere Sacramentsprocessie mogen ervaren: dat Hij met ons meetrekt door de bergen en dalen van ons leven, bij vreugde en verdriet en bij momenten van grote dankbaarheid.

Marc Oortman, pastoor

(foto gemaakt door F. Rouweler-Oortman, september 2016)

Mogelijk ook interessant voor u:
vr 18

Wehl

18 juni - 09:30
za 19

Wehl

19 juni - 19:00
zo 20

Zeddam

20 juni - 09:30
zo 20

Didam

20 juni - 09:30
di 22

Beek

22 juni - 09:00

Fotolijstjes

Ze staan her en der in de pastorie: foto’s van dierbaren in een mooi lijstje. Foto’s van mensen die overleden zijn, maar ook foto’s,,,

Lees verder »
Parochie H. Gabriël