Eenheid in verscheidenheid?!

In de Internationale Week van Gebed voor de eenheid van Christenen schrijf ik dit. Tijdens het laatste avondmaal spreekt Jezus zijn rede uit. Daarin bidt hij voor zijn leerlingen, voor alle mensen. Jezus ziet en kent de 11 die hij gekozen heeft om hem te volgen. Hij ziet hoe ieder reageert op zijn manier, als ze maar niet gaan denken dat de een beter is dan de ander, en het zicht op de boodschap verliezen. Als ze elkaar maar kunnen vasthouden. Jezus bidt voor hun welzijn, Hij bidt om eenheid. Als ik kijk naar de wereld van nu en kijk hoe we met elkaar omgaan dan is er van eenheid weinig sprake. En kijk je naar de kerk van nu en geloven, dan hoop ik eigenlijk op het gebed van Jezus.

Ik denk dat de problemen die verschillende kerkgenootschappen hebben niet zoveel van elkaar verschillen. Ieder genootschap wordt kleiner, met minder mensen moeten we hetzelfde werk doen en nog meer opbrengen om de zaak financieel draaiende te houden.

In alle eerlijkheid vraag ik me af of we niet veel beter de handen in elkaar kunnen slaan en met elkaar oplossingen zoeken voor hetzelfde probleem. Dat kan energie en overbodig vergaderen schelen. En goede suggesties kunnen we van elkaar gebruiken. Nee, niet om te laten zien dat de een beter is dan de ander maar veel meer om te laten zien dat we Jezus’ Boodschap serieus nemen. Dan maakt het even niet uit dat je protestants bent of katholiek. Dan is geloof en vertrouwen belangrijk.

In dat vertrouwen wil ik de weg gaan en hopen en bidden om de eenheid die Jezus bedoelt. Daarom wil ik met Jezus bidden voor kerkgemeenschappen van nu, bidden voor gelovige mensen. Dat we elkaar vasthouden en bemoedigen, er steeds voor elkaar zijn.

 

Laat ons bidden…

Eeuwige en genadige God, Gij zijt een God van vrede, van liefde en eenheid.
Gij zijt 
geen God van verdeeldheid en tegenstelling.
Ja, deze wereld is ontrouw geworden aan 
U,
de enige die de schepping en de instandhouding kent.
De wereld, die zich zo gehecht heeft aan eigen inzichten, is U ontrouw geworden.

Vader het is Uw uitdrukkelijke wens.
Laat de kracht van de heilige Geest de verstrooide 
mensheid weer samen brengen.
Schenk ons die Geest die alles één maakt en nieuwe adem geeft
om elkaar steeds o
pnieuw te zoeken en in ons midden vrede sticht
en met elkaar de eenheid te bewaren.

Door Christus onze Heer.
Amen  

 

Pastor Ben Aarsen

 

Mogelijk ook interessant voor u:
za 22

’s-Heerenberg

22 januari - 19:00
zo 23

Didam

23 januari - 09:30
zo 23

Beek

23 januari - 11:00
di 25

Beek

25 januari - 09:00
wo 26

‘s-Heerenberg

26 januari - 19:00

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »
Parochie H. Gabriël