Praktische informatie Vormsel

Praktische informatie Vormsel

Praktische informatie Vormsel

Praktische informatie Vormsel

Update: mei 2021

Informatie en aanmelden Vormsel 2022

We nodigen belangstellende ouders uit de informatieavond over het Vormsel te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. Deze is:

  • Donderdag 27 mei om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam.

Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden via e-mailadres vormsel@parochiegabriel.nl. Deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 8 zitten of in de brugklas.

Aanmelden voor informatieavonden

Zoals hiervoor al is aangegeven vragen wij u om u aan te melden voor de informatieavonden (voor het Vormsel via het e-mailadres vormsel@parochiegabriel.nl). Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor het Vormsel.

Einde update mei 2021

Informatieavond

In april ontvangen de ouders van de kinderen die dan in groep 8 van de basisschool zitten een uitnodiging voor de informatieavonden over het Vormsel. Deze brief wordt via de geloofsgemeenschap en/of de basisscholen per e-mail verspreid. Ook in het parochieblad, de lokale bladen, op de website, en in de weekbladen staat een uitnodiging met het adres waar men zich kan opgeven.

Opgave

De  ‘echte’ opgave voor het vormsel vindt plaats ná de informatieavonden. Hiertoe krijgt men per e-mail een aanmeldingsformulier toegestuurd

Voorbereiding

Zoals aan elk sacrament gaat ook aan het feest van het Vormsel een uitgebreide voorbereiding in de parochie vooraf. Deze bestaat uit parochiebijeenkomsten voor de kinderen en hun ouders, ouder-kind bijeenkomsten, een weekend weg en diaconale activiteiten (iets doen voor een ander) en de vormselviering. Eén en ander begint in mei/juni.

De begeleiding van de verschillende bijeenkomsten gebeurt door ouders en/of de pastor.

Wanneer is de Vormselviering?

De Vormselviering is uiteraard na het voorbereidingstraject. Dat zal zijn in mei of juni. Het bisdom laat ons ruim tevoren weten wat de precieze datum wordt.

Worden er voorwaarden gesteld?

We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding en dat ouders de verschillende taken verdelen. Verder gaan we er van uit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de Kerkbalans.

Wat kost deelname aan het Vormsel?

U kunt de kosten vinden in het overzicht kerkdiensttarieven u krijgt een rekening thuis.

 

Mogelijk ook interessant voor u:
di 19

Beek

19 oktober - 09:00
wo 20

‘s-Heerenberg

20 oktober - 19:00
do 21

Didam

21 oktober - 09:00
do 21

Zeddam

21 oktober - 19:00
vr 22

Wehl

22 oktober - 09:30

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »
Parochie H. Gabriël