Wijding

De katholieke kerk kent drie graden van wijdingen: die van bisschop, die van priester en die van diaken.

Bisschopswijding

De wijding van de bisschop geeft, samen met de heiligingstaak, ook de taak om te onderrichten en te besturen. De handoplegging en de wijdingswoorden verlenen de genade van de heilige Geest zodat de bisschoppen de rol van Christus (als leraar, herder en priester) vervullen en in zijn persoon optreden. De bisschoppen hebben hun diensttaak aan verschillende personen doorgegeven.

Priesterwijding

De apostolische zending is doorgegeven aan de priesters. Omdat het priesterlijk ambt in verbinding staat met het bisschopsambt, deelt het ook in het gezag waarmee Christus zijn lichaam opbouwt, heiligt en bestuurt. Daarom is er het sacrament dat de priesters door de zalving van de heilige Geest tekent.

Diakenwijding

De diakens hebben op een bijzondere wijze deel aan de zending en de genade van Christus. Het wijdingssacrament is ook hier een merkteken dat niemand kan uitwissen en dat hen gelijkvormig maakt aan Christus, die de ‘diaken’, dit is de dienaar, van allen geworden is. Diakenen hebben van oudsher als eerste taak de zorg aan de armen. Daarnaast kunnen zijn ze actief zijn in eucharistie vieringen, assisteren bij een huwelijk en kerkelijke uitvaarten leiden.

Mogelijk ook interessant voor u:

Celibaat

Geroepen om zich onverdeeld te wijden aan de Heer en aan ‘zijn zaak’, geven de wijdelingen zich geheel aan God en de mensen. Dit betekent, dat zij celibatair leven, dus ongehuwd. Overigens heeft het celibaat niet altijd bestaan. In de begintijd van het christendom waren er zowel gehuwde als ongehuwde priesters. In de Oosterse Kerken zijn er nog steeds gehuwde priesters. Onder paus Gregorius werd het celibaat (1136) in de Latijnse Kerk ingevoerd.

De viering

De viering van een wijding is belangrijk en daarom worden zoveel mogelijk gelovigen uitgenodigd de wijding mee te vieren. De wijding is bij voorkeur op een zondag in de kathedraal van het bisdom. Het is de bisschop voorgehouden de wijding te verrichten.

Wilt u een wijding meemaken, bel met uw bisdom 030 – 23 61 570.

di 31

Beek

31 januari - 09:00
feb 01

‘s-Heerenberg

1 februari - 19:00
feb 02

Didam

2 februari - 09:00
feb 02

Zeddam

2 februari - 18:30
feb 03

Wehl

3 februari - 09:00
feb 03

Didam

3 februari - 18:30

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »

Video ‘Hier ben ik’

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de première van

Lees verder »

Kerkbalans

Van 14 t/m 28 januari is de actie kerkbalans. U krijgt hiervoor de enveloppe in uw brievenbus. Heeft u geen enveloppe ontvangen, maar wilt u

Lees verder »

Vieren doen we samen

We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Een jaar vol verwachtingen en wellicht ook vragen; wat gaat het jaar ons brengen? Eén mooi gezamenlijk moment in onze…

Lees verder »
Parochie H. Gabriël