Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuwsoverzicht

Nieuws

Vakantietijd: tijd voor een boek

Niet de eerste keer dat het pastorale stukje rond deze tijd over vakantie gaat. De scholen hebben vakantie, examens zijn achter de rug, de bouwvakvakantie is aanstaande en vele zomeractiviteiten zijn gepland. Het weer is er ook al enige tijd naar om in vakantiestemming te raken. Lees meer...

... Lees verder...
Geplaatst op 14-07-2018
Nieuws

Gabriëldag

Noteert u het vast in de agenda? Zondag 30 september vieren we weer onze naamdag, de Gabriëldag.

 

De werkgroep is al weer druk aan de slag met de voorbereidingen en de aanvraag voor zonnig weer is ook al

2013-gabrieldag-109

 weer de deur uit.  Een aantal elementen die vorig jaar naar aanleiding van het jubileum zijn bedacht zullen ook dit jaar terug komen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook dit jaar twee fietsrouters en zullen ook dit jaar de parochianen weer ‘bediening’ aan tafel krijgen.  Maar… er komen ook nieuwe elementen!

 

In één van de komende Nieuwsmails zullen we daar meer over vertellen. Ook wordt u via posters. website, facebook en mededelingen in de kerk geinformeerd.

 

U bent van harte welkom, ongeacht waar u vandaan komt. Want we hebben allemaal één ding gemeen; ons geloof. Geloof in de toekomst. Gelooft u met ons mee? Dan zien we u graag op de Gabriëldag op zondag 30 september in Didam. Tot dan!

... Lees verder...
Geplaatst op 12-07-2018
Nieuws

Kevelaer 2018 voor de kinderen

kevelaer2018_2

... Lees verder...
Geplaatst op 06-07-2018
Nieuws

Lectorentraining

Woensdag 6 en zaterdag 9 juni hebben 19 lectoren uit onze 

parochie image_2018_06_14_1

 deelgenomen aan een training in lezen, bidden, houding, onder leiding van Andries Govaart. Dit waren weer mooie leerzame momenten, waar eenieder aanbod kwam om op haar/zijn eigen manier te lezen, bidden.

We kwamen gaandeweg de bijeenkomsten tot de conclusie dat de meesten van ons toch wel moeite hebben met het lezen van de tweede lezing. Deze is dan ook meerdere malen gebruikt. Na de aanwijzingen van Andries kon je horen aan het lezen dat het al anders klonk en over kwam. Het mooie van deze training is dat je het samen doet, je leest en krijgt van de groep feedback, met ondersteuning van Andries. Het zijn mooie momenten om op terug te kijken. En, niet geheel onbelangrijk, bij het lezen in de kerk merk je dat het zijn vruchten afwerpt.

 

Op de zaterdag werd de training afgesloten met een eenvoudige lunch. We zijn op de woensdag vergeten foto’s te maken, de foto’s die u ziet zijn van de zaterdagmorgen. Uit de groe

... Lees verder...
Geplaatst op 14-06-2018
Nieuws

Bedankt

Op zondag 10 juni mocht ik vieren, dat ik 12 ½  jaar geleden pastoraal werker werd. In de toenmalige Verrijzenisparochie begonnen maakte ik de 12 ½  jaar met blijvend plezier vol in de Gabrielparochie. En… we gaan nog even door!

 

In ‘dankbaarheid naar de hemel’ vierden we dat tijdens de vormselviering. Daarna – maar niet los ervan! -  hadden we een paar zeer genoeglijke uren met parochianen, collega’s en bestuur.

 DSC_2553

Omdat het parochieblad de Gabriel al naar de drukker is gebruik ik onze website om ‘hartelijk dank’ te zeggen tegen iedereen die deze zondag maakte tot één om niet te vergeten!

 

Pastor Guus

... Lees verder...
Geplaatst op 13-06-2018
Nieuws

Bedevaart naar Jordanië en Israël

Van 12-21 november organiseert het Aartsbisdom Utrecht een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land. Bijzonder element van deze bedevaart zijn de ‘Nederlandse Dagen’ (met als motto ‘Shalom’). Dan sluiten de ‘Utrechtse pelgrims’ zich aan bij de honderden andere Nederlandse pelgrims die op dat moment in Israël zijn. In Bijgaande folder staat meer informatie over deze bijzondere bedevaart. 

... Lees verder...
Geplaatst op 10-06-2018
Nieuws

Video: Geloof in de toekomst

Een video welke een bewogen jaar in beeld brengt. Historische momenten in de kerkgeschiedenis zijn middels beeld vastgelegd. Bijeenkomsten, vieringen en laatste weekendvieringen. Een momentopname voor de ene locatie, een markeerpunt voor de andere. Elf geloofskernen die in 2018 hun eigen stukje geschiedenis schrijven. Laat de beelden die geschiedenis aan u tonen. Geloof in de toekomst

... Lees verder...
Geplaatst op 03-06-2018
Nieuws

Een open deur

Een open deur

Jezus presenteert zichzelf als een deur in een van de evangelies. Als een deur die open staat. Hij schenkt ruimte aan God en mens. Hij biedt bevrijding en geborgenheid; hij daagt uit tot onvoorwaardelijke liefde. Zo roept Hij mensen op om voor elkaar zo goed als God te zijn.

 

Zijn stem klinkt na tot in onze dagen. Hij blijft uitnodigen. Hij wordt hoorbaar en zichtbaar in mensen, die liefde uitstralen; mensen die opkomen voor recht en vrijheid en die woorden van troost spreken; zij geven gehoor aan die stem. Zij openen deuren en geven zicht op het leven, op toekomst. Lees meer...

... Lees verder...
Geplaatst op 01-06-2018
Nieuws

Jubileum Guus van der Ploeg

RJNFNQ2Op 1 juni aanstaande viert Guus van der Ploeg zijn

12,5 jarig jubileum als pastoraal werker.

Het bestuur nodigt u graag uit om Guus na de Vormselviering op zondag 10 juni tussen 11.00 en 13.00 uur met dit jubileum te feliciteren in het parochiecentrum in Didam. We hopen dat veel parochianen aan deze uitnodiging gehoor zullen geven. 

 

DSC_1415

... Lees verder...
Geplaatst op 29-05-2018
Nieuws

Gezinsmiddag 2018

Dag beste vaders, moeders, jongens en meisjes! Dag beste Gabriël-gezinnen!

 

Op zaterdag 9 juni is er voor alle ‘jonge gezinnen’ van onze parochie H. Gabriël een gezinsmiddag.  Dat is een middag vol leuke, gezellige, sportieve, creatieve, lekkere en inspirerende activiteiten, speciaal voor gezinnen met jonge kinderen.  En wat dat ‘jong’ betekent voor de leeftijd om mee te doen bepalen jullie zelf! Het gaat om jullie als gezin!

  

De gezinsmiddag is in en rond de Mariakerk in Didam. Dit staat er op het ‘programma’:

  • Bijbelse vossenjacht,
  • schilderen met het gezin (een oud overhemd voor over de kleding o.i.d. is dan handig…),
  • samen zingen,
  • samen vieren en
  • samen eten.

 
Er is een ‘café’  voor koffie, thee en limonade met wat lekkers….

De gezinsmiddag begint met de ‘inloop’ om 13.30 uur. Om 13.45 uur gaan we van start. Rond 18.00 uur is het einde.

 

Graag nodigen we jullie met jullie gezin uit om mee te doen. 
Je kunt je aanmelden bij pastoraal werker Guus: g.vanderploeg@paro

... Lees verder...
Geplaatst op 29-05-2018
Nieuws

Foto's Hemelvaartviering

In het fotoalbum Hemelvaartviering 2018 ziet u een fotoselectie van de Hemelvaartviering. Deze werd in de Pancratiuskerk gehouden vanwege het wisselvallige weer. Samen hebben we een mooie viering gehad. Een koor (de gemengde koren 's-Berg en Zeddam aangevuld met diverse leden van andere gemengde koren) dat zich geweldig goed liet horen en met liturgische medewerking van de andere geloofskernen. Het is fijn om zo als parochie samen te kunnen vieren en met elkaar in contact te komen. De volgende gelegenheid is de Gabriëldag op zondag 30 september in Didam. 

... Lees verder...
Geplaatst op 24-05-2018
Nieuws

Nieuwsflits nr 10

Om u op de hoogte te houden van de verdere stappen in het herstructureringsproces in de parochie H. Gabriël, bieden wij u vandaag Nieuwsflits no. 10 aan.

... Lees verder...
Geplaatst op 22-05-2018
Nieuws

MOV: Geloven in de ander: ieder mens telt mee

Mov_pinksteren2018

 

Geloven in de ander.
Ieder mens telt mee

 

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.

Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 12 t/m 20 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

 

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij ‘luisteren’ met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.

 

U kunt onze missionarissen steunen door:

  • een bijdrage aan de Pinkstercollecte in onze parochiekerken.
  • door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website van WNM.
  • een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 211
... Lees verder...
Geplaatst op 20-05-2018
Nieuws

Verder onderweg met 'de Gabriël'

VERDER ONDERWEG MET 'DE GABRIËL'

 

De herstructurering van de Gabriëlparochie gaat steeds meer vorm krijgen.  Dit heeft ook gevolgen voor de communicatie binnen de parochie.

 

In de nieuwe struktuur van de Gabrielparochie wordt 'de Gabriel' hét communicatieblad voor de gehele parochie.

Dit heeft als gevolg dat 'Samen Onderweg' niet langer zal verschijnen. 

 

De eerstvolgende edities van de Gabriel komen uit op

 

Editie 'de Gabriël'

Datum inleveren kopij vrijdag

Datum uitgifte woensdag

7.2 Vakantie

25-05-18

27-06-18

7.3 Herfst

14-09-18

17-10-18

7.4 Kerst

09-11-18

05-12-18

De data voor 2019 zullen z.s.m. worden vermeld in 'De Gabriël'.

Wellicht zal het blad wat vaker worden uitgegeven maar daarover moet nog een beslissing worden genomen.

 

Heeft u copij voor het parochieblad 'de Gabriël' dan kunt u dit vanaf nu rechtstreeks mailen naar parochieblad@parochiegabriel.nl

(het emailadres

... Lees verder...
Geplaatst op 16-05-2018
Nieuws

Gedragscode Pastoraat

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling ervan.  Lees meer

... Lees verder...
Geplaatst op 25-04-2018
Nieuws

Bisdom: brief Holocaust Museum

"Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren." Met deze woorden van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal Holocautst Museum in oprichting. Levi bedoelt de moorden op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder 104.000 uit Nederland. Lees meer...

... Lees verder...
Geplaatst op 18-04-2018
Nieuws

extra nieuwsflits

Extra_Nieuwsflits_Gabril_April_2018_12042018_AvR_DEF

... Lees verder...
Geplaatst op 14-04-2018
Nieuws

Dopen in de Gabriëlparochie

De dooplocaties worden tijdens de voorbereiding vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen. U meldt zich dus
voor een doopweekend. De doopkerk en de dooptijd worden later vastgesteld. 

 

Aanmelden voor het Doopsel kan via het centraal secretariaat. U kunt het aanmeldformulier downloaden van de website en dan mailen aan dopen@parochiegabriel.nl. U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke morgen van 9.00 tot 12.30 uur op nummer 0316 – 221 021.

 

Doop-weekenden 2018 Voorbereiding (Didam, 20.00 uur)
12 en 13 mei 17 april en 24 april 
9 en 10 juni 15 mei en 22 mei
7 en 8 juli  12 juni en 19 juni
22 en 23 september 28 augustus en 4 september
 27 en 28 oktober   2 oktober en 9 oktober
24 en 25 november 30 oktober en 6 november

       

... Lees verder...
Geplaatst op 11-04-2018
Nieuws

Gebedsintenties opgeven

De procedure om gebedsintenties op te geven is in de parochie H. Gabriël wat aangepast. Voortaan zal met een formulier gewerkt worden dat ook te downloaden is. Dat maakt het ook eenvoudiger om van huis uit de het opgeven van intenties te regelen. De procedure is als volgt.

... Lees verder...
Geplaatst op 28-03-2018
Nieuws

Met onze parochie vliegen naar Lourdes….het kan nog!

Zoals u in december heeft kunnen lezen in de Gabriël zullen we van 26 september tot 1 oktober 2018 weer met het vliegtuig op bedevaart naar Lourdes gaan.

 

Veel mensen zijn in de afgelopen jaren al geweest. Misschien zegt u al jaren dat u een keer naar Lourdes wil, maar is het er nog nooit van gekomen.
Meldt u dan nu aan!

 

We verblijven in ons “eigen” hotel St. Georges. Bent u niet goed ter been of heeft u moeite met het lopen van iets langere afstanden. Dan kunt u ook mee naar Lourdes er staat dan een rolstoel voor u klaar. Heeft U zelf geen rolstoelbegeleider dan gaan wij daarvoor zorgen.

 

Onze eigen pastor Ben Aarsen zal ons deze dagen begeleiden als hotelpastor.

 

Heeft U interesse om met deze reis mee te gaan, geef u dan op. Dit kan tot augustus of de reis moet eerder vol geboekt zijn.

 

Wilt u meer inlichtingen over deze reis, Dan kunt u mij bellen of mailen.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons pastorale team.

 

Riet Visser c.p. VNB Lourdesreizen.
0316 - 22 15

... Lees verder...
Geplaatst op 20-02-2018
Nieuws

Voorstellen Sandra Bergevoet

Mijn naam is Sandra Bergevoet en sinds 1 januari 2018 ben ik secretaris in het bestuur van de parochie H. Gabriël als opvolgster van Gerrie Gies. Ik ben getrouwd met Rob, we hebben twee kinderen en we wonen in Beek, waar ik ben geboren en getogen. Van beroep ben ik sportinstructrice en daarnaast vervul ik een aantal vrijwilligersfuncties, zowel in de kerk als bij de voetbalvereniging en op school. Ik heb de pastorale school gevolgd van 2004 tot en met 2006. Lees meer...

... Lees verder...
Geplaatst op 03-02-2018
Nieuws

Voorstellen Jeanette van Pul

Mijn naam is Jeanette van Pul, ik ben al ruim 25 jaar woonachting in Wehl en getrouwd met Stan. Wij hebben drie geweldige kinderen; twee zonen en een dochter. Ik ben in 1964 op de elfde van de elfde geboren in Huissen, het gezellige stadje aan de Rijn. Samen met mijn 2 broers en 2 zussen heb ik daar mooie jeugdjaren gehad. lees meer...

... Lees verder...
Geplaatst op 01-02-2018
Nieuws

Driekoningen

Het feest van Driekoningen heeft als officiële kerkelijke benaming: Hoogfeest van de Openbaring des Heren. De geboorte van Jezus wordt bekend aan de gehele wereld. Lees meer....

... Lees verder...
Geplaatst op 05-01-2018
Nieuws

Zalig Nieuwjaar

Moge het nieuwe jaar voor jou een beetje lijken op de figuren uit de kerststal:

 

een beetje op Maria, ingaand op Gods aanbod om lief te hebben, steeds dienstbaar aan anderen....

een beetje op Jozef, dat je iets mag hebben van zijn bescheidenheid en de trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen...

een beetje op de engelen, boodschappers van goed nieuws, van vrede, vreugde en geluk....

een beetje op de herders, die hun schapen leiden en beschermen...

een beetje op de ezel, één en al oor, luisterbereid en veel verdragend; moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw om door te zetten op de goede weg...

een beetje op de os, het dier dat trekt, want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekkers...

en veel, heel veel op het kind, dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen verwarmend.

... Lees verder...
Geplaatst op 01-01-2018
Nieuws

Nieuwsflits nummer 8 is uit

Dat dit ook letterlijk andere tijden gaan worden kunt u in de nieuwe uitgave van de nieuwsflits lezen. Ook over de laatste weekendvieringen en de vorderingen van de werkgroepen. Het jaar 2018 wordt daarmee een spannend en inspannend jaar.

... Lees verder...
Geplaatst op 30-12-2017
Nieuws

Jaarlijkse bedevaart naar Lourdes 2018.

Van 26 september tot 1 oktober gaan we weer zoals elk jaar met het vliegtuig naar Lourdes.

 
We verblijven dan in een hotel. Iedereen kan met deze reis mee. Als je mee wilt en niet goed ter been bent kun je in Lourdes gebruik maken van een rolstoel. Je mag zelf iemand meenemen die de rolstoel duwt. Heb je geen eigen begeleider dan zorgen wij voor een begeleider/ster. Uiteraard hoef je niet perse uit onze parochie te komen om mee te gaan.

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis, bel of mail mij dan.
Uiteraard kun je voor informatie ook terecht bij ons pastoresteam.

 

Pastor Ben Aarsen 0316-221250

Riet Visser, coörd.Lourdesreizen VNB
06-53769840
rietvisser@chello.nl

... Lees verder...
Geplaatst op 07-12-2017
Nieuws

Als er twee of drie...

Als_er_twee_of_drieKomende zondag is het de drieëntwintigste zondag door het Matteus-jaar. De lezingen raken aan een spannend onderwerp. Spannend, omdat het confronteert met onze zo individualistisch ingestelde tijd. Wij zijn op ons privé gesteld, we houden niet zo van door een ander ingestelde regels, we vinden het niet fijn als iemand zich met ons bemoeit... lees meer

 

... Lees verder...
Geplaatst op 13-09-2017
Nieuws

Kerk Lengel onttrokken aan goddelijke eredienst

Beste mensen,

 

Reeds in 2010 zijn de eerste stappen gezet om de Emmauskerk in Lengel te sluiten. De kerk die in november 1970 is ingezegend en behoorde tot een nieuwe parochie tussen Zeddam en ’s-Heerenberg. Zondag 26 mei 2013 was de slotviering, na 45 jaren sinds de eerste weekendvieringen in het pinksterweekend van 13 en 14 mei 1967, een feit.

 

Hierna is een periode gestart om een goede herbestemming van het gebouw te vinden. Zo is er medio 2015 door het college van Montferland aangegeven medewerking te willen verlenen aan een plan voor de vestiging van een zogenaamd Driestroomhuis in het kerkgebouw. Helaas is dat plan niet tot uitvoering gekomen. In de tussentijd heeft het gebouw haar diensten kunnen verlenen aan Agelink Uitvaartzorg.

 

Kerk_Lengel_kl2Door de interesse van een investeerder kreeg de toekomst van het kerkgebouw een heel ander perspectief. De locatie van het gebouw zou kunnen worden benut voor de bouw van sociale woningen, zeker nadat B en W van Montferland hebben aangegeven

... Lees verder...
Geplaatst op 10-09-2017
Nieuws

Willibrordprocessie 2017

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie “is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Huitink van de organiserende Salvatorparochie.

 

Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: “Met de schrijn van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen

... Lees verder...
Geplaatst op 06-08-2017
Nieuws

Vierde Nieuwsflits verschenen

Op 3 juni is de vierde Nieuwsflits verschenen.

 

Nieuwsflitsen verschijnen in het kader van de herstructering van de parochie die momenteel gestart is. In de vierde uitgave staat onder andere een sfeertekening van de gehouden informatiebijeenkomsten en hoorzittingen. Daarnaast wordt ingegaan op enkele onderwerpen die op deze avonden nadrukkelijk naar voren kwamen, zoals rond de sluiting van de kerk, welke vieringen mogelijk blijven en de werkgroepen die gaan starten.

... Lees verder...
Geplaatst op 03-06-2017
Nieuws

Nieuwsflits 2 verschenen

Op 18 maart is de tweede Nieuwsflits verschenen. Deze verschijnen in het kader van de herstructering van de parochie die momenteel voorbereid wordt. Deze nieuwe uitgave gaat onder andere in op de dalende cijfers in de parochie.

... Lees verder...
Geplaatst op 18-03-2017
Nieuws

Eerste Nieuwsflits verschenen

Rond de herstructurering zal op verschillende momenten en op verschillende manieren informatie verstrekt worden over de voortgang en de uitgangspunten. Vandaag is de eerste Nieuwsflits hierover verschenen met informatie over het proces en de hierna volgende momenten van communicatie.

... Lees verder...
Geplaatst op 25-02-2017
Nieuws

Bestuurlijk en pastoraal beleidsplan

In het beleidsplan kijken het bestuur en het pastoraal team van de parochie vertrouwvol de toekomst in. Echter niet door de ogen te sluiten voor de realiteit. De kerkbetrokkenheid neemt af, het vrijwilligerskader wordt steeds ouder en kleiner en de pastores zijn te veel tijd kwijt aan organiseren en komen te weinig toe aan pastoraat.

 

Willen we straks nog als parochie zichtbaar zijn en de blijde boodschap kunnen verkondigen, dan is een nieuwe structuur noodzakelijk.

 

Het beleidsplan maakt hier melding van. Lees het online of download als PDF.

... Lees verder...
Geplaatst op 10-02-2017
Nieuws

Parochie met beleidsplan in de media

Rond het uitgebrachte beleidsplan heeft Regio8 een tv-reportage gemaakt. Ook de schrijvende pers levert haar aandeel. Zo verschenen artikelen in De Gelderlander , Stem van Montferland en het Montferland Nieuws.

... Lees verder...
Geplaatst op 06-02-2017
Nieuws

Geloven in de ander week van de missionaris

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.

Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 7 t/m 15 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

 

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij ‘luisteren’ met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.

 

U kunt onze missionarissen steunen door:
• een bijdrage aan de Pinkstercollecte in onze parochiekerken.
• door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website van WNM.
• een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den Haag.

 

Meer informatie over de WN

... Lees verder...
Geplaatst op 12-05-2016
Nieuws

Bedevaarten Lourdes 2017

Van 27 september tot 2 oktober gaan we weer zoals elk jaar met het vliegtuig naar Lourdes.
We verblijven dan in een hotel. Iedereen kan met deze reis mee. Als je mee wilt en niet goed ter been bent kun je in Lourdes gebruik maken van een rolstoel. Je mag zelf iemand meenemen die de rolstoel duwt. Heb je geen eigen begeleider dan zorgen wij voor een begeleider/ster.
Uiteraard hoef je niet perse uit onze parochie te komen om mee te gaan.

 

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis, bel of mail mij dan.

Uiteraard kun je voor informatie ook terecht bij ons pastoresteam.

 

Pastoor Jurgen Jansen 0314-650028
Pastor Ben Aarsen 0316-221250

 

Riet Visser, coörd.Lourdesreizen VNB
06-53769840
rietvisser@chello.nl

... Lees verder...
Geplaatst op 00-00-0000