Parochie H. Gabriël

Oecumene

Oecumene: een overzicht

In het hogepriesterlijk gebed van Jezus bidt Hij vurig om de eenheid onder de mensen, onder zijn volgelingen. In de loop van de eeuwen is door verschillen van opvatting en beleving van de Blijde Boodschap pijnlijke afstand tussen mensen gegroeid. Het gevolg was dat groepen mensen hun eigen weg gingen en de verschillende kerkgenootschappen uit elkaar groeiden.

 
Pijnlijke scheidingen waren het gevolg. Aan het eind van de 11e eeuw de scheiding tussen de kerken van het oosten en het westen. En dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen openbaar maakte om de kerk te hervormen en de nadruk weer te leggen op de kern van Jezus' Boodschap.

 
Helaas pakte dat ook niet goed uit en leidde dat tot een verwijdering tussen de kerk van Rome en de kerk van de reformatie.

 
In de jaren 60 van de vorige eeuw begon eigenlijk de ommekeer. We leerden van elkaar en ontdekten naast de verschillen in theologie, de rijkdom van wat we samen hebben en beleven. De oecumenische beweging kwam goed op gang en we zochten naar wegen waar we elkaar konden bemoedigen en bevestigen.
Resultaten zijn ook in de tijd van nu zichtbaar in ons midden.

 

De hartelijke samenwerking tussen de kerken van de reformatie en onze parochie krijgt gestalte in activiteiten die we samen ondernemen.
De werkgroep in Didam en de werkgroep die er is in Zeddam-’s Heerenberg hebben in de week van gebed om eenheid de activiteiten op een rijtje gezet en bij elkaar gebracht. Samen kunnen we het gezicht van de kerk in de samenleving van nu duidelijker maken en hopen we ook elkaar nog beter te leren kennen.

 

Diaconie

In de zorg voor de mens in nood werken we al jaren samen.
De kerken namen initiatieven die zo nodig zijn voor mensen aan de rand van onze samenleving: Diaconie en PCI stonden aan de wieg van de voedselbank, de kledingbank, aan het project Schuldhulpmaatje. En ook participeren we in het Solidariteitsfonds van de Gemeente.

 
Directe zorg voor de mens inde knel zou je kunnen zeggen.

 

Catechese

In Zeddam komt ongeveer 8 x per jaar een gespreksgroep samen in het Imminkhuis om met elkaar te spreken over geloven en onze manieren en gewoonten. Een levendige groep van steeds ongeveer 20 personen die nu al 5 jaar samenkomt. Gelukkig merken we dat nieuwe mensen de groep komen versterken.

 

In Didam kennen we een groep die onder leiding van Ds Den Besten zich verdiept in de H. Schrift. Deze groep komt bij elkaar in het kerkhuis van de PKN.

 

Internationaal zijn er contacten met de kerken in Emmerich en Elten. Dir jaar zijn er verschillende activiteiten: in mei b.v. een wandeltocht van Emmerich naar ’s Heerenberg. Onderweg worden deelnemers uitgedaagd met elkaar te spreken over een bepaald onderwerp.

 

Liturgie

Door het jaar heen komen we op verschillende momenten bij elkaar om in een van onze kerken te vieren.
Op de eerste vrijdag van maart (wereldgebedsdag) in de prot. kerk van Zeddam samen om te bidden en te zingen. Elk jaar wordt door het landelijk comité een viering aangeboden die is samengesteld door een groep uit het land dat centraal staat.

 
In de 40 dagentijd komen we op de woensdagavond samen in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum Didam om de vespers te bidden naar het voorbeeld van de oecumenische gemeenschap van Taizé.

 
Op verschillende plekken in onze streek begint de 4 mei herdenking met een oecumenische gebedsdienst.

 

In de goede week zijn er zowel in Loil als Zeddam uitvoeringen van de “Passie in Montferland”. Ook is er die week in de prot kerk van Didam een uitvoering van het Stabat Mater.

 

In het najaar zal er in Zeddam wederom een Taizéviering plaatsvinden en worden de adventsvespers van Didam voorbereid.

 
Naar het voorbeeld van de Anglicaanse kerk vieren we voor kerstmis een Caroldienst. Een viering van lezingen en liederen rond de geboorte van de Heer.

 

We hopen dat steeds meer mensen zich uitgenodigd weten om aan de oecumenische bijenkomsten deel te nemen.

 

Van harte welkom

Pastor Ben Aarsen