Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Niveau: Wereld en bisdom

De parochie maakt onderdeel uit van de Rooms Katholieke Kerk, een wereldkerk die geleid wordt door de paus en zijn curie in Rome. De Nederlandse kerkprovincie bestaat uit 7 bisdommen en de parochie H. Gabriël behoort tot het bisdom Utrecht. Dit bisdom is tevens aartsbisdom, wat wil zeggen dat het hoofd van de Nederlandse bisschoppen, de aartsbisschop, daar zetelt.

Niveau: Parochie

De pastoor is de hoofd- en eindverantwoordelijke van de parochie. Enerzijds is hij voorzitter van het parochiebestuur en anderzijds ook leider van het pastorale team. Het pastorale team draagt zorg voor het pastoraat en het parochiebestuur zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Hiervoor worden beleids- en werkplannen gemaakt.

Op parochieniveau zijn werkgroepen actief op het gebied van diaconie, liturgie en catechese. Inhoudelijk worden zij aangestuurd door het pastorale team. Denk hierbij aan groepen lectoren, acolieten en misdienaars, bezoekgroepen, werkgroepen Eerste Communie, Vormsel en huwelijksvoorbereiding, bedevaarten en dergelijke.

Daarnaast zijn er groepen op parochieniveau of in de verschillende geloofskernen actief die meer door het parochiebestuur aangestuurd worden. Denk aan secretariaten, gebouwenbeheer, kerkbalans, kerkhofbeheer en dergelijke.

Niveau: Geloofskern

De afzonderlijke geloofskernen kennen grotendeels personen die de functies van secretariaat, gebouwenbeheer, budgetbeheer en kerkhofbeheer uitvoeren. Dit voor zover dit van toepassing is in betreffende geloofskern. Deze taken worden aangestuurd door betreffende functionaris in het parochiebestuur. In de geloofskernen waar een kerk gebruikt wordt is ook een liturgisch coördinator actief.

Mogelijk ook interessant voor u:
di 31

Beek

31 januari - 09:00
feb 01

‘s-Heerenberg

1 februari - 19:00
feb 02

Didam

2 februari - 09:00
feb 02

Zeddam

2 februari - 18:30
feb 03

Wehl

3 februari - 09:00
feb 03

Didam

3 februari - 18:30

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »

Video ‘Hier ben ik’

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de première van

Lees verder »

Kerkbalans

Van 14 t/m 28 januari is de actie kerkbalans. U krijgt hiervoor de enveloppe in uw brievenbus. Heeft u geen enveloppe ontvangen, maar wilt u

Lees verder »

Vieren doen we samen

We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Een jaar vol verwachtingen en wellicht ook vragen; wat gaat het jaar ons brengen? Eén mooi gezamenlijk moment in onze…

Lees verder »
Parochie H. Gabriël