Parochie H. Gabriël

Reserveren van vergaderingen / bijeenkomsten parochiecentrum H. Gabriël in Didam

 • Vergaderingen/bijeenkomsten inschrijven in de agenda. Deze ligt rechts in de kast aan de linkerkant van de drukkersruimte. Er kan ook per mail (minstens 1 week van te voren) worden gereserveerd: drukkerijdidam@parochiegabriel.nl
 • De gewenste datum en tijd op goede plek in de agenda zetten, daarbij het aantal personen duidelijk aangeven. Graag de naam en telefoonnummer van de contactpersoon noteren. Ook aangeven of er mensen bij zijn die slecht ter been zijn (niet naar boven kunnen). Tevens aangeven of je zelf voor de koffie zorgt en hoe je de indeling van de ruimte wilt hebben.

Jan de Reus heeft overzicht over de beschikbare ruimtes en kan dan een goede indeling maken als er meerdere bijeenkomsten tegelijkertijd zijn.

 • In verschillende ruimtes is gebruik van (eigen) computer mogelijk.
 • Als de vergadering niet doorgaat dit altijd telefonisch doorgeven aan Jan de Reus i.v.m. de inzet van vrijwilligers en het aantal koppen koffie! Minimaal een dag van te voren, op dag zelf zo snel mogelijk! Telefoonnummer 0316–224 451 / 06–126 90 158.

 

Goede samenwerking is heel belangrijk; let op:

 • Het parochiecentrum sluit om 22.00 uur, sluit bijeenkomsten en/of repetities op tijd af.
 • Laat de ruimte netjes achter, net zoals je er binnen gekomen bent. Neem als het kan kopjes etc. mee naar beneden (keuken) en veeg even met een doek over de tafels.
 • Als je zelf voor de koffie en etc. zorgt, zorg ervoor dat de ruimtes netjes worden achtergelaten. Bij grote bijeenkomsten de schone kopjes terugzetten in de kast waar je ze hebt gepakt. De vaatwasser aanzetten en overleggen met beheerder over uitpakken en weer aanzetten als er veel vaatwerk is. Vele handen maken licht werk!!!

 

Uitlenen en reserveren beamer en scherm

Er zijn 2 beamers en 2 schermen beschikbaar. Reserveren bij Jan Maatman, per email: geloofsgemeenschapdidam@parochiegabriel.nl. De datum en geloofskern vermelden en afspraak maken wanneer het opgehaald kan worden. De beamer wordt door Jan Maatman klaargezet.

 

Gebruik van de bibliotheek

Kan overdag tijdens de openingstijden van het secretariaat. Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. Boeken graag op de goede plek terugzetten (kleurensticker).

 

Aandachtspunten:

Voor het gebruik van de kerk, o.a. door werkgroepen, scholen en koren, neemt u contact op met de telefoonwacht tel: 06 – 290 07 265.

Voor andere vragen over de kerk, kunt u contact opnemen met Jan Maatman tel: 0316 – 223 411.

Voor het ‘huren’ van de kerk: dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het parochiebestuur H. Gabriel, p.amting@parochiegabriel.nl of bij de geloofskern Didam administratieggdidam@parochiegabriel.nl. Ook hierbij graag aangeven of er meer ruimtes nodig zijn.

 

Drukwerk:

 • Aanleveren op pagina’s genummerd op A4 formaat, lettergrootte 18 pt.
 • 10 dagen van te voren in PDF en WORD bestand, graag naam en telefoonnummer van contactpersoon erbij vermelden.
 • mailadres: drukkerijdidam@parochiegabriel.nl
 • Bij vragen/opmerkingen contact opnemen met Jan de Reus, tel: 0316–224 451 / 06–126 90 158.