Na het uitbrengen van het herstructureringsplan zijn van 16 tot en met 31 mei hoorzittingen en informatiebijeenkomsten gehouden in alle 11 geloofsgemeenschappen. Het verschil tussen een informatiebijeenkomst en een hoorzitting is dat een hoorzitting hoort bij de procedure om tot onttrekking van een kerk aan de goddelijke eredienst over te kunnen gaan. In die geloofsgemeenschappen waar het voornemen is om de kerk te sluiten is daarom zo'n hoorzitting gehouden.

 

De handouts van de gehouden presentaties kunt u hieronder vinden:

 

De verslagen van de informatiebijeenkomsten en hoorzittingen zijn verkrijgbaar bij de locale secretariaten en/of locatieraden van betreffende geloofsgemeenschappen.