Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Eucharistieviering
Pastoraal team
Gabriëldag
Gabriëlkoor

Parochie H. Gabriël