Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Eucharistieviering
M. Oortman
Familieviering
Kinderkoor SamSam

Parochie H. Gabriël