Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Eucharistieviering – Witte Donderdag
B. Aarsen en L. Feijen
St. Martinuskoor Beek/Loerbeek

Parochie H. Gabriël