Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Avondplechtigheden – Goede Vrijdag
M. Oortman
Different Generations

Parochie H. Gabriël