Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Gebedsviering Vuur-Water-Lichtviering EHC

– Paaswake
M. Oortman en Th. Reuling

Parochie H. Gabriël