Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Eucharistieviering – Pinksteren
H. Vormsel
M. Oortman
Antonius van Paduakoor

Parochie H. Gabriël