Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Gebedsviering
Allerzielen
H. Hendriksen
Different Generations

Parochie H. Gabriël