Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Eucharistieviering

Maria ten Hemelopneming

M. Oortman

St. Pancratiuskoor

Parochie H. Gabriël