Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Woord- en Communieviering
Kermis
W. Beursken
St. Pancratiuskoor

Parochie H. Gabriël