Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Eucharistieviering
3e Advent
M. Oortman
St. Pancratiuskoor

Parochie H. Gabriël