Tot en met vrijdag 14 januari 2022 zijn er alleen vieringen in Didam, en zonder kerkgangers. Alle vieringen worden met livestream uitgezonden.


Eucharistieviering – Aankondiging van de Heer (Maria-boodschap)

M. Oortman
Cantare per Dio

Parochie H. Gabriël